Wie zich afkeert van mijn Soennah

Vraag: Wat is de betekenis van de Hadeeth: Wie zich van mijn Soennah afkeert, behoort niet tot mij.

Antwoord: De profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallam, zei:

Wie zich van mijn Soennah afkeert, behoort niet tot mij. (Al-Boekhaarie no. 5063 en Muslim no. 1401)

Dit betekent dat wie zich afkeert van de weg die ik volg, dan behoort hij niet tot mij. Dit is omdat zij een andere weg hebben verkozen dan de weg van de profeet sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallam. De optionele en vrijwillige gebeden worden niet gerelateerd aan deze Hadeeth, ze niet verrichten wordt niet gedaan met als doel zich van de Soennah van de Boodschapper sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallam af te keren. Veeleer, aangezien deze handelingen optioneel zijn, en niet verplicht, worden de mensen door Allaah de Almachtige toegestaan om ze niet te verrichten. Er is dus een verschil tussen iemand die de leiding van de Profeet sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallam verlaat, zich er vanaf kerend, en iemand die het niet volgt uit luiheid of omdat Allaah de Almachtige het toegestaan heeft om het niet te doen.

Fatawa Islamiyah, Vol. 7, Pag. 168, DARUSSALAM

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos