500 Hadith'sHadith's


·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Mijn voorbeeld is zoals dat van een man die een vuur aansteekt, en als het vuur zijn omgeving verlicht springen allemal motten en andere insecten erin. De man deed zijn best om ze tegen te houden, maar zij glipten er doorheen en vielen in het vuur’. Hij voegde eraan toe, ‘Nu wil ik jullie vast grijpen maar jullie houden vol en willen in het vuur springen’. (Sahih Bukharie, Boek 76, Hadith 490).


·Abdullah ibn Masud heeft overgeleverd dat de Profeet een mieren nest zag die in brand was gestoken en hij vroeg, 'Wie heeft dit gedaan?' Wij antwoordden, 'Wij hebben dit gedaan'. Toen zei hij, 'Alleen de Schepper van het Vuur, mag met vuur straffen!' (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2669).·Een man kwam naar de Profeet en vroeg, 'Wie heeft het meeste recht op mijn goede behandeling?' Hij antwoordde, 'Je moeder' De man vroeg weer, 'Wie daarna?' Hij antwoordde, 'Je moeder'. De man vroeg weer, 'Wie daarna?' Hij antwoordde weer,'Je moeder' En de man vroeg voor de vierde keer, 'Wie daarna?' Toen antwoordde hij, 'Je vader'. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith6180).·Abdullah ibn Amr, moge Allah tevreden over hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Geef mijn boodschap door aan de mensen, al was het maar een zinnetje'. (Sahih Bukhari, Boek 55, Hadith 667).·Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd, ‘De sterke man is niet degene die goed is in worstellen, maar de sterke man is degene die zich onder controle kan houden tijdens een woede aanval’. (Maliks Mu’ata, Boek 47, Hadith 12).·Er is overgeleverd door Mustaurid dat de Profeet zei, ‘Bij Allah, als iemand zijn vinger in een Ocean stak en het weer eruit trok, dan zou het water dat aan zijn vinger bleef kleven dit leven zijn en het Ocean het Hiernamaals’. (Sahih Muslim, Boek 40, Hadith 6843).·De Profeet liep op een markt langs een hoop etenswaren (i.e mais) die nog niet gewogen waren. Hij stak zijn hand erin en voelde nattigheid aan zijn vingers. Daarop zei hij, 'O eigenaar van deze etenswaren, wat is dit?' De eigenaar antwoord, 'O Boodschapper van Allah, het komt door regen'. Toen zei hij, 'Waarom had je het niet bovenop gelegd zodat de mensen het konden zien? Wie bedriegt hoort niet bij ons'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 183).·Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd, 'Een ieder is verplicht tot het geven van een aalmoes. Elke dag dat de zon opgaat en je treft een rechtvaardig oordeel tussen twee mensen dan is dat een aalmoes. Het helpen van een man bij het bestijgen van zijn beest of zijn goederen helpen daarop neer te leggen, een vriendelijk woord uiten, elke stap die wordt gezet in de richting van de moskee om het gebed te verrichten en het vuil opruimen van de weg, al deze daden zijn een aalmoes'. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 141).·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Laat de slaaf van Dinar en Dirham's (i.e. Gel) en Quantify en Khamisa (i.e. luxeuze kleren) vernietigd zijn, want hij is blij wanneer hij ze krijgt en zo niet kijkt hij somber! Laat zo'n mens vernietigd en vernederd zijn en als hij gestoken is door een doorntje, dan laat hem niemand vinden die het voor hem eruit haalt! Het Paradijs is voor degenen die de teugels van hun paarden vasthebben en Jihad voeren op het pad van Allah, met ongekamd haar en voeten bedekt met stof! Als zij in de voorhoedde zijn aangesteld, zijn zij tevreden met hun plaats als bewaking en als zij in de achterhoedde zijn aangesteld, accepteren zij hun plaats met genoegen'. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 137).·Anas ibn Malik heeft de Profeet tegen de Mojahideen horen zeggen, 'Ga voort in de Naam van Allah, vertrouw op Allah en houd je vast aan de religie van de Boodschapper van Allah. Doodt geen bejaarden, doodt geen zuigelingen, doodt geen kinderen en doodt geen vrouwen! Wees niet oneerlijk over de buit, maar wees goed (i.e. tegen mensen), want Allah houdt van de weldoeners'. (Abu Dawud, Boek 14, Hadith
2608).
·Ibn Abbas heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Als een zoon van Adam een vallei vol goud had, zou hij er twee verlangen. Niets kan zijn mond vullen, behalve de aarde in het graf. Allah wendt zich vol Barmhartigheid tot degene die berouw voelt'.(Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 444).·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah’s vrede zij met hem, zei, 'Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, jullie zullen het paradijs niet binnengaan voordat jullie geloven en jullie geloven niet voordat jullie van elkaar houden’. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 96).·Abu Musa heeft overgeleverd dat de mensen aan de Profeet vroegen, 'Wien's Islam is de beste?' Hij antwoordde, 'Van degenen die het vermijdt om de Muslims kwaad te doen met zijn tong en handen'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 10).·Abbas ibn Abdul Mutalib heeft de Profeet horen zeggen, 'Degene die Allah als zijn Heer, Islam als zijn leven'sweg en Mohammad als de Profeet (i.e. van Allah) accepteert, heeft inderdaad de zoetheid van het geloof geproefd'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 54).·Abu Bakrah heeft overgeleverd dat haar vader zei, 'Wij waren in de gezelschap van de Boodschapper van Allah en hij zei, 'Zal ik jullie niet om de hoogte stellen van de aller grootste zonden? Zal ik jullie niet om de hoogte stellen van de aller grootste zonden? Zal ik jullie niet om de hoogte stellen van de aller grootste zonden?' De Profeet zei toen, 'Veelgodendienst en ongehoorzaamheid aan de ouders'. Hij lag uitgestrekt, ging zitten en zei, 'En het vertellen van onwaarheid' en bleef dat herhalen totdat wij hoopten dat hij zou stoppen'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 158).·Abu Bakrah heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Zal ik jullie op de hoogte stellen van wat de allergrootste zonden zijn?' De metgezellen antwoordden, 'Jawel, O Boodschapper van Allah'. De Profeet zei, 'Veelgodendienst en ongehoorzaamheid aan de ouders'. Hij lag uitgestrekt, ging zitten en zei, 'En het vertellen van onwaarheid' en bleef dat herhalen totdat zijn metgezellen hoopten dat hij zou stoppen'. (Tirmidhie, Boek 21, Hadith 124).·Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet Mohammad heeft gezegd, 'Allah is meer tevreden met het berouw van een dienaar van Hem dan een van jullie zou zijn, als hij zijn kameel in een dorre woestijn zou kwijtraken, en hem dan plotseling zou terug vinden'. (Sahih Bukhari, Boek 75, Hadith 321).·Abdullah ibn Omar, moge Allah tevreden over hem zijn, zei, ‘De boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, pakte mij bij mijn schouder en zei, ‘Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent’. (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 425).·Abdullah ibn Amr heeft overgeleverd dat iemand vroeg, 'Welke daden in Islam zijn het beste?' de Profeet antwoordde, 'Het voedden van de armen en het groeten van de mensen of je ze nou kent ofniet'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 11).·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, ‘Waarlijk, God kijkt niet naar jullie lichamen en ook niet naar jullie gezichten, maar Hij kijkt naar jullie harten’ en hij wees naar zijn hart’. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6220).·Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, ‘Degene die in Allah en de Laatste Dag gelooft moet zijn buurman niet tot last zijn en neem mijn advies aan wat betreft de goede behandeling van vrouwen. Want ze zijn geschapen uit een rib en het meest gebogen deel van de rib is het bovenste gedeelte. Als je probeert om het recht te krijgen, zul je het breken. En als je het met rust laat, zal het gebogen blijven. Neem dus mijn advies aan wat betreft de goede behandeling van vrouwen’. (Sahih Bukhari, Boek 62, Hadith 114).·Ibn Omar heeft de Profeet horen zeggen, 'Onderdrukking zal een duisternis zijn op de Dag des Oordeels'.(Sahih Bukhari, Boek 43, Hadith 627).·Abdullah heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Geen Muslim lijdt aan iets, de prik van een doorn of erger, of Allah wist iets van zijn zonden daardoor uit. En zijn zonden vallen van hem af zoals de bladeren van een boom'. (Sahih Bukhari, Boek 70, Hadith 550).·Anas heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Degene die deze drie eigenschappen heeft, die heeft inderdaad de zoetheid van het geloof geproefd. Degene die van Allah en Zijn boodschapper meer houdt dan alle andere dingen. Degene die van een ander houdt, en hij houdt alleen maar van hem voor Allah's zaak. Degene die het terugkeren naar ongeloof haat zoals het vallen in het vuur'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 15).·Sai'd Al Khudri heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Een tijd zal aanbreken waarin een van de beste bezittingen van een Muslim zijn schapen zullen zijn, en hij zal het meenemen naar de hoogste toppen van de bergen en regenwouden, om zo zijn geloof te behouden door al die kwellingen die plaats zullen vinden in die tijd'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 18).·Er is overgeleverd dat Sa'ad, moge Allah tevreden over hem zijn, zei, 'De Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, verdeelde Zakat onder de mensen en ik zat toe te kijken terwijl hij niks gaf aan een man, terwijl hij een van de beste mensen onder hun was, in mijn mening. Ik vroeg, 'O Boodschapper van Allah! Waarom hebt u hem niks gegeven? Wallahie, ik zie hem als een oprechte Muslim'. De Profeet zei, 'Of gewoon een Muslim'. Ik bleef eventjes stil, en kon het niet laten om mijn vraag te herhalen, omdat ik die man kende. Ik vroeg weer, 'O Boodschapper van Allah! Waarom hebt u hem niks gegeven? Wallahiem hij is een oprechte Muslim!' De Profeet, vrede zij met hem, zei, 'Of gewoon een Muslim'. En weer bleef ik even stil en kon het niet laten om mijn vraag te herhalen, dus de Profeet draaide zich van mij om en zei, 'O Sa'ad! Ik geef aan sommige mensen, terwijl anderen mij geliefder zijn, uit angst dat ze op hun gezichten in het vuur zullen worden gegooid door Allah!' (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 26).·Al Maru'r heeft overgeleverd, 'Ik zag Abu Dhar met zijn slaaf lopen en beiden hadden ze dezelfde soort mantels aan. Ik vroeg waarom ze dezelfde mantels droegen en hij antwoordde, 'Ik had iemand onrecht aangedaan, door zijn moeder uit te schelden. De Profeet zei tegen mij, 'O Abu Dhar! Heb je zijn moeder uitgescholden? Je hebt nog steeds een paar kenmerken van onwetendheid! Jullie slaven zijn jullie broeders en Allah heeft ze voor jullie ten dienst gesteld. Dus als iemand van jullie een broeder ten dienst heeft, moet hij hem voedden met wat hij eet en hem kleedden met wathij zelf kleedt. Vraag ze niet om dingen te doen, waar ze niet toe in staat zijn en als zij het doen, help ze dan daarbij'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 29).·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat hij de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, heeft horen zeggen, 'Als iemand van jullie zijn streven in Islam verbeterd, dan zullen zijn goede daden tien tot zevenhonderd keer beter worden beloont en zijn slechte daad zal slechts een keer worden genoteerd (i.e. en een keer gestraft als Allah hem niet vergeeft)'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 40).·An No'man ibn Bashir heeft de Profeet horen zeggen, '(O Mensen) Pas op! Er is een stuk vlees in het lichaam en als het goed wordt, dan is het hele lichaam goed en als het slecht wordt, dan wordt het hele lichaam slecht en dat stuk vlees is het hart!'·Abu Jamra heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, vroeg, 'Weten jullie wat geloven in Allah alleen inhoudt?' De mensen antwoordden, 'Allah en Zijn boodschapper weten het beter'. Hij zei, 'Getuigen dat niemand het waard is om aanbeden te worden dan God en dat Mohammad Zijn boodschapper is. De dagelijkse gebeden op tijd verichten. Het geven van Zakat. Vasten in de maand van Ramadhan. Het betalen van Al-Khumss (i.e. een vijfde deel van de buit uitgeven op Allah's weg)'.·Sa'ad ibn Abi Waqas heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Je zult beloont worden voor alles wat je uitgeeft op de weg van Allah, al was het maar een hapje eten die je in de mond van je vrouw deed'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 53).·Ibn Omar heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, vroeg, 'Er is een boom, en de bladeren van die boom vallen nooit af en het is zoals een Muslim (i.e. zijn goede daden gaan het hele jaar door). Wat is de naam van die boom?' Iedereen dacht aan de bomen van het woestijn en ik dacht aan een palmboom, maar ik schaamde me en ik durfde niet te antwoorden, omdat ik de jongste was en de mensen vroegen, 'Vertel ons alstublieft welke boom dat is, O Boodschapper van Allah!' en hij zei, 'Het is de palmboom'. (Sahih Bukhari, Boek 3, Hadith 58).·Abu Burda's vader heeft de Profeet horen zeggen, 'Drie soorten mensen zullen een dubbele beloning krijgen. (1). Iemand onder de mensen van het boek die in zijn eigen Profeet (i.e. Jezus) geloofde en dan in Profeet Mohammad geloofdde. (2). Een slaaf die zijn baas en Allah gehoorzaamt. (3). Een baas van een slavin, die haar goede manieren leert en haar op de beste manier (Islam) leert en haar vrijlaat en met haar trouwt'. (Sahih Bukhari, Boek 3, Hadith 97A).·Er is overgeleverd dat Al Aswad aan Aicha, moge Allah tevreden over haar zijn, vroeg, 'Wat deed de Profeet allemaal in zijn huis?' Ze antwoordde, 'Hij was altijd bezig met het helpen van zijn familie en als het tijd voor het gebed aanbrak ging hij weg'. (Sahih Bukhari, Boek 10, Hadith 644).·Er was lang niet geregend in Madinah en een man stond op en zei, 'O Boodschapper van Allah! Er is geen regen, de bomen zijn gedroogd en de groentes zijn vergaan! Vraag Allah alstublieft om ons regen te schenken!' De Profeet rees zijn beide handen op en zei, 'O Allah! Schenk ons regen! O Allah! Schenk ons regen! O Allah! Schenk ons regen!' Anas zei, 'Wallahie, we zagen hellemaal geen wolken in de hemel en tussen ons en de berg Sila waren geen huizen'. En wolken kwamen tevoorschijn van achter de bergen en het regende zeven dagen lang. Weer stond dezelfde man of iemand anders op en zei, 'O Boodschapper van Allah! De groentes vergaan en de straten zijn overspoeld! Vraag Allah alstublieft om het regen te stoppen!' De Profeet glimlachtte en rees zijn handen op en zei, 'O Allah! Om ons heen, maar niet op ons! O Allah! Op het plateau, op de bergen, op de heuvels en op plaatsen waar bomen groeien!' En het regende stopte en iedereen liep weer in de zon'. (Sahih Bukhari, Boek 17, Hadith 126 tot Hadith 134).Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, vroeg, 'Vertel me, als iemand van jullie een rivier voor zijn huis had en hij nam vijf baden per dag, zou er dan nog viezigheid op hem blijven?' ze antwoordden, 'Er zal hellemaal geen viezigheid op hem blijven'. De Profeet zei toen, 'Zo zijn ook de vijf dagelijkse gebeden. Allah scheldt er zonden mee af'. (Sahih Bukhari, Boek 10, Hadith 506).·Ibn Omar heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Degene die het Asr gebed (i.e. zonder reden) mist, is zoals iemand die al zijn familie en rijkdom verloor'. (Sahih Bukhari, Boek 10, Hadith 527).·Ata ibn Yasar heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Degene die Allah tegen de twee slechtheden beschermt zal het Paradijs intreden'. Een man zei, 'O Boodschapper van Allah, vertel het ons niet!' De Profeet werd stil en zei weer, 'Degene die Allah tegen de twee slechtheden beschermt zal het Paradijs intreden'. De man zei weer, 'O Boodschapper van Allah, vertel het ons niet!' Toen werd de Profeet weer stil en zei de Profeet voor de tweede keer, 'Degene die Allah tegen de twee slechtheden beschermt zal het Paradijs intreden'. En voor de derde keer zei de man, 'O Boodschapper van Allah, vertel het ons niet!' Toen herhaalde de Profeet weer wat hij zei en de man vroeg aan de Profeet om hun niet te vertellen welke twee slechtheden het waren. De mensen zeiden tegen die man om stil te zijn. En de Profeet zei, 'Degene die Allah tegen de twee slechtheden beschermt zal het Paradijs intreden. De twee dingen zijn dat wat tussen zijn kaken ligt (i.e. tong) en dat wat tussen zijn benen ligt (i.e. geslachtsdelen)! Dat wat tussen zijn kaken ligt en dat wat tussen zijn benen ligt. Dat wat tussen zijn kaken ligt en dat wat tussen zijn benen ligt'. (Maliks Muwatta, Boek 56, Hadith 11).


·Er is overgeleverd door Abu Hurairah dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Er is een gebed onder de gebeden (Asr) en degene die het mist, is zoals iemand die al zijn familie en rijkdom verloor'. (Sahih Muslim, Boek 41, Hadith 6894).·Er is overgeleverd dat Omar, moge Allah tevreden over hem zijn, zei, 'De Profeet verbood ons om te bidden na het ochtendgebed tot de zon was opgegaan en hij verbood ons om te bidden na het namiddag gebed tot de zon was onder gegaan (i.e. want de afgodenaanbidders bidden in die tijd)'. (Sahih Bukhari, Boek 10, Hadith 555, Hadith 556, Hadith 557, Hadith 558, Hadith 559, Hadith 560, Hadith 561, Hadith 562, Hadith 563).·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Moge Allah's vloek over de Joden zijn, want zij bouwden hun gebedsplaatsen op de graven van hun Profeten!' (Sahih Bukhari, Boek 8, Hadith 428).·Er is overgeleverd door Ta'us dat abullah ibn Omar zei, 'Ik heb de Boodschapper van Allah horen zeggen, 'Waarlijk, Islam is gebaseerd op vijf pilaren: (1). Getuigen dat niemand het waard is om aanbeden te worden behalve God. (2). Het verrichten van het gebed. (3). Betalen van Zakat. (4). Vasten in de maand van Ramadhan. (5). Het bezoeken van het Huis (i.e. van Allah in Makkah)'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 21).·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat een zwarte vrouw de moskee altijd schoonveegde. De Profeet vroeg aan de mensen waar die vrouw was en zij vertelden hem dat zij was overleden. De Profeet zei, 'Waarom vertelden jullie mij dit niet eerder? Laat me haar graf zien'. Dus hij ging naar haar graf en verrichte het begravenis gebed voor haar. (Sahih Bukhari, Boek 8, Hadith 488).·Er is overgeleverd door Al Mughira bin Shuba dat er een zonsverduistering was op de dag waarop de zoon van Profeet Mohammad (Ibrahiem) stierf. De mensen zeiden dat de zonsverduistering plaatsvond omdat de zoon van de Profeet was gestorven. De Profeet zei, 'De zon en de maan verduisteren niet om de dood of geboorte van iemand. Wanneer je de verduistering ziet, verricht dan het gebed!' (Sahih Bukhari, Boek 18, Hadith 153).·Een man reed op de berg van Arafat en hij viel van de berg en zijn nek brak (i.e. hij stierf). De Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Was hem met water en Sidr en wikkel hem om in twee doeken. Parfumeer hem niet en bedek zijn hoofd niet want hij zal op de Dag des Oordeels opstaan en 'Labaik' roepen (i.e. zoals een Haji). (Sahih Bukhari, Boek 23, Hadith 355).·Anas, moge Allah tevreden over hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Degene die zei, 'Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah' en in zijn hart is geloof, al is het maar ter grootte van een gersten zaadje, hij zal uit het Vuur worden gehaald. En degene die zei, 'Niemand heeft het recht om
aanbeden te worden behalve Allah' en in zijn hart is geloof, al is het maar ter grootte van een graan tarwe, hij zal uit het Vuur worden gehaald. En degene die zei, 'Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah' en in zijn hart is geloof, al is het maar ter grootte van een atoom, hij zal uit het Vuur worden gehaald'. (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 42).
·Al Moghira heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Liegen over mij is niet zoals liegen over anderen. Degene die over mij liegt, moet zich voorbereiden op zijn plaats in het Vuur van Hel'. (Sahih Bukhari, Boek 23, Hadith 378).·Adi ibn Hatim heeft overgeleverd dat de Profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, toevlucht bij Allah tegen het vuur van de Hel zocht en zich de andere kant omdraaide. Toen zocht hij weer toevlucht tegen het vuur en draaide zich weer om. Toen zei hij, 'O Mensen, red julliezelf van het Vuur, al was het maar met het uitgeven van een halve dadel op de weg van Allah (i.e. aan de behoeftigen). Wie dat ook niet heeft, (i.e. moet zich van het Vuur redden) met het zeggen van iets goeds en vriendelijks'. (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 52).·Aisha heeft overgeleverd, 'De vrouwen van de Profeet vroegen aan hem, 'Wie van ons zal de eerste zijn die jou zal opvolgen (i.e. na jou zal sterven?' De Profeet antwoordde, 'Degene met de langste handen'. Dus wij gingen allemaal met een stok onze handen meten en de hand van Sauda bleek de langste te zijn. Maar toen Zainab bint Jaish als eerst stierf, na de dood van de Profeet begrepen wij dat met 'Lange handen' het geven van aalmoezen werd bedoeld. Zij hield overdreven veel van het geven van aalmoezen aan de behoeftigen'. (Sahih Bukhari, Boek 24, Hadith 501).·Hakim ibn Hizam heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, over het geven van aalmoezen horen zeggen, 'De bovenhand (i.e. die geeft) is beter dan het onder hand (i.e. die het ontvangt)'. (Sahih Bukhari, Boek 24, Hadith 508).·Abu Hurairah, moge Allah tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Waarlijk, een man spreekt woorden uit die in zijn ogen nietig lijken terwijl hij daardoor in de Hel zal worden gegooid en een man spreekt woorden die in zijn ogen nietig lijken terwijl Allah hem daardoor het Paradijs zal toelaten'. (Maliks Muwatta, Boek 56, Hadith 6).·Uqbah ibn Al Harith heeft overgeleverd dat hij het Asr gebed met de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, verrichte. Na het gebed ging de Profeet haastig weg en kwam weer terug. Ik vroeg aan hem, wat er aan de hand was en hij zei, 'Ik had een gouden muntje thuis, die ik eigenlijk aan de armen had moeten geven, en ik wou het niet nog een nacht thuis laten'. (Sahih Bukhari, Boek 24, Hadith 510).·Hakim ibn Hizam vroeg aan de Profeet, 'Voordat ik Muslim werd, heb ik goede daden verricht zoals het geven van aalmoezen, het bevrijden van slaven en ik had goede relaties met vrienden en bekenden. Zal ik daarvoor beloont worden?' De Profeet zei, 'Je werd Muslim, met de beloning van die goede daden (i.e. Je zult ook daarvoor worden beloont)'. (Sahih Bukhari, Boek 24, Hadith 517).·Overgeleverd door Zaid ibn Khalid dat de boodschapper van Allah, vrede en zegeningen van God zij met hem, zei, ‘Degene die een Ghazie voorbereidt om op de weg van Allah te gaan (i.e Jihad), dan krijgt hij dezelfde beloning als de Ghazie. En degene die zorgt
voor de bezittingen van een Ghazie (i.e in tijden waarin de Ghazie op Jihad is), zal dezelfde beloning krijgen als de Ghazie’. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 96).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd, 'Mensen brachten altijd dadels naar de Profeet, metteen nadat ze waren geplukt. Op een dag zaten Hasan en Husain te spelen met de dadels. Een van hen pakte een dadel en deed het in zijn mond. De Profeet keek hem aan en haalde de dadel uit zijn mond en zei, 'Weet je niet dat de nakomelingen van Mohammad niet van dingen eten die als Zakat zijn uitgegeven?' (Sahih Bukhari, Boek 24, Hadith 562).·Abu Hurairah, moge Allah tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Allah heeft nooit een Profeet gestuurd, zonder dat hij een herder was'. (Sahih Bukhari, Boek 36, Hadith 463).·Anas ibn Malik heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Als een Muslim een boom plant of zaadjes zaait en een vogel, een mens of een dier eet daarvan, dan zal het als een aalmoes worden geacepteerd'. (Sahih Bukhari, Boek 39, Hadith 513).·Ubay bin Ka'ab zei, 'Ik vond een kistje met 100 Dinar's (i.e Geld) erin en ik ging naar de Profeet en vertelde hem hierover. De Profeet zei, 'Maak openlijke aankondigingen ervan voor de mensen een jaar lang (i.e. dat je het gevonden hebt)'. Dat deed ik en het bleek niet van hun te zijn. Dus ik ging weer naar de Profeet en hij zei, 'Maak openlijke aankondingen ervan voor de mensen nog een jaar lang'. En dat deed ik, en het bleek weer van niemand van hun te zijn. Ik ging voor de derde keer naar de Profeet en hij zei, 'Hou het kistje en de touwtjes waarmee de kistje was dichtgemaakt. Tel het geld en kijk of degene van wie het is, de geld komt halen en als hij niet komt, gebruik het jezelf'. (Sahih Bukhari, Boek 42, Hadith 608).·Abdullah ibn Omar heeft overgeleverd dat een man aan de Profeet vroeg, 'O Boodschapper van Allah, wat zegt u over (i.e. het eten van) hagedissen?' De Profeet antwoordde, 'Ik eet ze niet en ik verbied het (i.e. eten ervan) niet'. (Maliks Muwatta, Boek 54, Hadith 11).·Zaid ibn Khalid Al Juhani heeft
overgeleverd dat een heidene naar de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
met hem, kwam en vroeg over het vinden van verloren en kostbare spullen. De
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Maak openlijke
aankondigingen ervan voor de mensen, een jaar lang. Onthoud de vorm van de
kistje (i.e. of object) en de touwtjes waarmee het was vastgemaakt. Als iemand
beweert dat het van hem is, en hij komt met de juiste beschrijving, geef het
hem dan, en zo niet, het is van jou'. Toen vroeg de heidene, 'O Boodschapper
van Allah! En wat zegt u van (i.e. het vinden van) verloren schapen?' De
Profeet antwoordde, 'Of het is van jou, of van je broeder (i.e.
eigenaar) of het is van de wolf'. Hij vroeg, 'En wat zegt u van kamelen?' De
Profeet werd boos en zei, 'Daar heb je niks mee te maken! Hij heeft zijn
eigen voeten, zijn eigen water container, en kan zelf water zoeken en het kan
van de bomen eten tot zijn eigenaar hem vindt
!' (Sahih
Bukhari, Boek 42, Hadith 609).
·Anas heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, langs een dadeltje liep die
op de grond was gevallen
en zei, 'Als ik niet bang was dat het mischien een
deel van een aalmoes was van iemand, had ik het gegeten'. (Sahih
Bukhari, Boek 42, Hadith 612).
·Ibn Omar heeft de Profeet horen
zeggen, 'Een dier mag niet gemelkt worden zonder de toestemming van zijn eigenaar.
Is er iemand onder jullie die ervan houdt, als iemand zijn winkel inbreekt en
zijn dozen breekt en eten ervan meeneemt? De uiers van de dieren zijn de dozen
van de eigenaars, waar hun voorzieningen in zijn bewaard, dus niemand zou een
dier van een ander moeten melken zonder zijn toestemming'. (Sahih
Bukhari, Boek 42, Hadith 614).
·Ibn Omar zei, 'Ik heb de Profeet,
Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Allah zal een gelovige
dicht bij Zich brengen en Hij zal hem dekken met Zijn Bedekking. Dan zal Hij
hem vragen, 'Heb je die en die zondes verricht?' De man zal antwoordden, 'Ja, O
mijn Heer' en Allah zal hem vragen en vragen tot die man denkt dat hij ten
onder is gegaan (i.e. door zoveel zonden).
Allah zal dan zeggen, 'Ik hield
je zonden verborgen in de wereld (i.e. voor de mensen) en vandaag zal Ik ze
vergeven' en dan hij zal het boek van zijn daden krijgen'. (Sahih
Bukhari, Boek 43, Hadith 621).
·Anas heeft de Profeet, Allah's vrede
en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Help je broeder of hij nou de
onderdrukker is of hij wordt onderdrukt'
. De mensen zeiden, 'O Boodschapper
van Allah! Het is goed om hem te helpen als hij wordt onderdrukt, maar hoe
kunnen we hem helpen als hij de onderdrukker is?' De Profeet zei, 'Door hem
tegen te houden, zodat hij anderen niet onderdrukt'. (Sahih
Bukhari, Boek 43, Hadith 624).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Een man liep op de weg en zag een doornige tak op de grond
liggen en (i.e. uit angst dat iemand erop zal lopen) haalde hij het van de weg
en Allah vergaf zijn zonden
, door deze goede daad'. (Sahih
Bukhari, Boek 43, Hadith 652).
·Er is overgeleverd dat Amr ibn As zei,
'Ik had en natte droom op een koude nacht tijdens het gevecht van Dhat As
Salsil. Ik was bang dat ik zou sterven als ik een bad zou nemen, dus ik
verrichte Tayamum en leidde mijn metgezellen in het ochtendgebed. Ze vertelden
dit aan de Profeet en hij zei, 'Amr, heb jij je metgezellen in het gebed
geleidt terwijl je (i.e. geen bad had genomen)?' Ik vertelde waarom ik niet een
bad nam en zei, 'Ik heb Allah horen zeggen, 'En pleeg geen zelfmoord,
voorwaar, Allah is jullie genadig'
. De Profeet begon te glimlachen en zei
verder niks'. (Abu Dawud, Boek 1, Hadith 334).·Op de dag van Khaybar zag de Profeet
dat mensen vuur hadden aangestoken. Hij vroeg, 'Waarom is dit vuur
aangestoken?' De mensen zeiden dat ze het vlees van een ezel aan het koken
waren. De Profeet zei, 'Breek de potten en gooi weg wat erin zit!' De
mensen zeiden, 'Zullen we (i.e. het vlees) weggooien en de potten wassen (i.e.
in plaats van ze te breken?)' Hij antwoordde, 'Was ze'. (Sahih Bukhari, Boek 43, Hadith 657).
·Abdullah ibn Masud heeft overgeleverd
dat de Profeet naar Makkah kwam en er waren toen 360 afgodsbeelden rondom de
Kaba. De Profeet begon te beeldjes met een stok te slaan en reciteerde 'De
waarheid is gekomen en de leugen is verdwenen'
. (Qur'an 17:81). (Sahih
Bukhari, Boek 43, Hadith 658).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet, een beetje geld schuldig was van een man en hij kwam binnen en
schreeuwde tegen de Profeet, omdat hij zijn geld nog niet terug had. De
metgezellen van de Profeet haasten zich om hem te slaan en tegen te houden,
maar de Profeet zei, 'Laat hem, laat hem. De schuldeiser heeft het recht om
te spreken
'. (En de Profeet gaf hem zijn geld terug, zelfs meer dan hij
wou). (Sahih Bukhari, Boek 41, Hadith 586).·As Saburah heeft de Profeet, Allah's
vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Beveel een kind om te bidden
nadat hij zeven jaar oud is
geworden en geef hem billenkoek als hij na zijn
tiende levensjaar niet bidt'. (Abu Dawud, Boek 2, Hadith 494).
·Jabir ibn Abdullah heeft overgeleverd
dat de Profeet zei, 'Toen de mensen van Quraish niet in mijn hemelreis
verhaal geloofden
, stond ik in Al Hajr en Allah liet Jurezalem voor mij
verschijnen en ik begon het aan hun te beschrijven terwijl ik ernaar zat te
kijken'. (Sahih Bukhari, Boek 58, Hadith 226).·Overgeleverd door Abu
Hurairah, moge Allah tevreden over hem zijn, dat de Profeet, Allah’s vrede en
zegeningen zij met hem, heeft gezegd, ‘Als iemand een paard heeft bewaard voor
Allah’s zaak (i.e Jihad), terwijl hij gemotiveerd is door zijn geloof in Allah
en in Zijn belofte (i.e. Dag des Oordeels), dan zal deze persoon beloont
worden voor wat zijn paard at en dronk en zelfs voor zijn uitwerpselen en
urine’
. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 105).·De Profeet Mohammad zei,
'Allah zal alle lichaams delen van degene
die
een slaaf bevrijdt van het Vuur redden'. (Sahih Bukhari, Boek 46, Hadith
693).
·Abdullah ibn Omar heeft de Profeet,
Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Ieder van jullie is
een herder en hij is verantwoordelijk voor zijn kudde.
De leider is een
herder van de mensen die onder zijn regering leven en hij is verantwoordelijk
voor hun. De vader is een herder van zijn familie en hij is verantwoordelijk
voor ze. De vrouw is een herderin van haar man's huis en is verantwoordelijk
daarvoor. Een bediende is een herder van de bezittingen van zijn baas en hij is
verantwoordelijk daarvoor'. (Sahih Bukhari, Boek
41, Hadith 592).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet tegen de vrouwen zei, 'O Muslim vrouwen! Niemand van jullie moet
neerkijken op het doen van goede dingen, al is het maar het geven van
schapenpoot (i.e. waar bijna geen vlees op zit)
'. (Sahih Bukhari, Boek
47, Hadith 740).
·De oma van Ibn Mujaid heeft de Profeet
horen zeggen, 'Geef aan de armen, al was het maar een gebraden poot'. (Maliks
Muwatta, Boek 49, Hadith 8).
·Jabir heeft overgeleverd dat hij op
een hele langzame kameel reed en de Profeet kwam en sloeg haar met een stok en
hij vroeg aan Allah om de kameel te zegenen. De kameel werd toen sneller dan
ooit van te voren. De Profeet zei tegen hem, 'Verkoop dit kameel aan mij voor
een Uqiya goud' en Jabir zei, 'Nee'. De Profeet zei weer, 'Verkoop dit kameel
aan mij voor een Uqiya goud' en hij zei weer, 'Nee'. Maar uiteindelijk verkocht
hij het aan de Profeet en ze kwamen overeen dat Jabir op het kameel tot zijn
huis zou rijden. Toen ze in Madinah kwamen gaf Jabir de kameel aan de Profeet
en de Profeet gaf hem het geld. Toen Jabir naar huis ging, stuurde de Profeet
zijn kameel weer terug naar hem. Toen ging Jabir naar de Profeet toe en vroeg
waarom hij de kameel terugstuurde. De Profeet zei, 'Ik wil jou kameel niet.
Neem jou kameel terug, als een gratis geschenk van mij'
. (Sahih Bukhari,
Boek 50, Hadith 879).
·Er is overgeleverd door Mua'dh ibn
Abdullah, moge Allah tevreden over hem zijn, dat mensen de Profeet hebben horen
gezegd, 'Als een kind het verschil tussen linker en rechterhand weet, beveel
hem dan om te bidden'.
(Abu Dawud, Boek 2, Hadith 397).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Allah de Meest Verhevene heeft gezegd, 'De zonen van Adam
hebben Mij beledigd, terwijl zij het recht niet hebben (i.e. om Mij te beledigen)
.
De zonen van Adam hebben niet in Mij geloofd, terwijl zij het recht niet hebben
(i.e. om niet in Mij te geloven). Ze hebben me uitgescholden door te zeggen dat
Ik een Zoon heb gebaard. En ze hebben niet in Mij geloofd door te zeggen dat Ik
ze niet opnieuw kan scheppen zoals ik ze eerst had geschapen'. (Sahih
Bukhari, Boek 54, Hadith 415).
·Er is overgeleverd door Abu Hurairah
dat de Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Toen
Allah Zijn schepping volmaakt had, schreef Hij in een boek dat bij Hem is op de
Troon, 'Mijn Genade overtreft mijn Woede'. (Sahih
Bukhari, Boek 54, Hadith 416).
·Overgeleverd door Anas ibn
Malik, dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, ‘Niemand
die het Paradijs intreedt zal ooit terug willen keren naar de aarde, al zou hij
deze hele wereld krijgen, behalve de Shaheed die terug wilt komen en tien
keer opnieuw op de weg van Allah wil sterven, vanwege de eer die hij ontvangt
(i.e van Allah)’
. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 72).
·Abu Dhar heeft
overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei,
'Gibrail zei tegen mij, 'Iedere volgeling van jou die sterft, zonder afgoden
te hebben aanbeden in zijn leven, zal het Paradijs intreden
(i.e. of hij
zal niet worden gestraft in het Vuur)'. De Profeet vroeg, 'En als ze overspel
hebben gepleegd of hebben gestolen?' Gibrail antwoordde, '
Zelfs
dan'. (Sahih Bukhari, Boek 54, Hadith 445).·Er is overgeleverd dat Abu Dhar zei,
'Ik ging de Profeet bezoeken en ik zag dat in een witte mantel omgewikkeld aan
het slapen was. Ik kwam later weer en zag dat hij nog steeds aan het slapen
was. Ik kwam later voor de derde keer terug en zag dat hij wakker was. Ik ging
naast hem zitten en hij zei, 'Er was niemand onder de dienaren van Allah die,
'Niemand is het waard om aanbeden te worden behalve Allah' zeiden en op die pad
stierven, zonder dat zij het Paradijs werden toegelaten'
. Ik vroeg, 'Zelfs
als ze overspel en diefstal hadden gepleegd?' De Profeet antwoordde, 'Zelfs als
ze overspel en diefstal hadden gepleegd'. Ik vroeg weer, 'Zelfs als ze overspel
en diefstal hebben gepleegd?' Hij antwoordde, 'Zelfs als ze overspel en
diefstal hadden gepleegd. Zelfs als ze overspel en diefstal hadden gepleegd.
Zelfs als ze overspel en diefstal hadden gepleegd'. (Sahih Muslim,
Boek 1, Hadith 172).
·Sahl ibn Sa'ad Al Saidi heeft de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Een plaats
ter grootte van een boogs lengte is beter dan deze hele wereld en alles wat op
haar is'
. (Sahih Bukhari, Boek 54, Hadith 437).
·Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat
de Profeet zei, 'In het paradijs is er een boom, (i.e. die boom is zo groot dat) een ruiter van een snelle
paard er 100 jaar voor nodig zal hebben om onder het schaduw ervan te komen'.
(Sahih Bukhari, Boek 54, Hadith 474).
·De Profeet zat met een van zijn
vrouwen en een van de moeders van de gelovigen (i.e. een andere vrouw van hem)
stuurde een bord met eten in de handen van een van haar bedienden. De vrouw
van de Profeet (i.e. in wiens huis de Profeet zat) raakte de bord aan en het
viel en brak
. De Profeet raapte alle stukjes van het bord bij elkaar en
zette het eten er weer op en zei, 'Eet' en de bediende bleef bij hun tot zij
had gegeten. Toen ze klaar was met eten, gaf de Profeet een ander bord (i.e.
die niet gebroken was) aan de bediende en hield zelf de gebroken bord'. (Sahih
Bukhari, Boek 43, Hadith 661).
·Abdullah heeft overgeleverd dat de
Profeet dingen verdeelde onder de mensen en iemand zei, 'De spullen heeft hij
niet rechtvaardig verdeeld!' Toen dit nieuws de Profeet bereikte werd hij boos
en iedereen kon de woede in zijn gezicht zien. Toen zei hij, 'Moge Allah's
Genade over Mozes zijn, want hij was van ergere dingen dan dit beschuldigt en
hij bleef geduldig
!' (Sahih Bukhari, Boek 55, Hadith 617).·Ubada bin Samit heeft overgeleverd dat
de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Als iemand
getuigt (i.e. en gelooft) dat niemand het waard is om aanbeden te worden
behalve God alleen
(1), en dat Hij aleen God is en geen deelgenoten heeft
(2), en dat Mohammad Zijn dienaar en Boodschapper is (3), en dat Jezus Zijn
dienaar en een kind van Zijn dienares is, en Zijn Woord die Hij aan Maria
schonk en dat Jezus een geest is die is geschapen door Hem (4), en dat het
Paradijs de waarheid is (5), en dat de Hel de waarheid is (6), dan zal Allah
hem het Paradijs toelaten door welke van de acht poorten hij maar wilt door
zijn goede daden, al waren zijn goede daden nietig'. (Sahih Muslim, Boek 1,
Hadith 43).
·Omar heeft de Profeet Mohammad horen
zeggen, 'Looft mij niet overdreven zoals de Christenen de zoon van Maria
overdreven loofden
. Ik ben slechts een slaaf van Allah, dus noem me gewoon
een slaaf en Boodschapper van Allah'. (Sahih Bukhari, Boek 55, Hadith 654).·Aisha heeft overgeleverd dat de
Profeet Mohammad zei, 'Naties voor jullie werden vernietigd door Allah omdat
als een belangrijk iemand onder hen ging stelen, zij hem gingen vergeven en als
een arme man ging stelen gingen zij hem straffen volgens de wet van Allah! Ik
zweer bij Allah, als Fatimah, de dochter van Mohammad zou stelen, dan zou ik
zelf haar hand afhakken
!' (Sahih Bukhari, Boek 56, Hadith 681).·Uthman ibn Affan, moge Allah tevreden
over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen
zij met hem, zei, 'De besten onder jullie zijn degenen die de Qur'an zelf
leren en het vervolgens aan anderen leren'
. (Sahih Bukhari, Boek 61,
Hadith 545).
·Miswar heeft de Profeet
horen zeggen, 'Fatimah is een deel van mij. Wie haar lastigvalt, valt mij
lastig'. (Sahih Muslim, Boek 31, Hadith 6000).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'De slechtste onder de mensen is degene met twee gezichten.
Degene die voor een groep mensen met de ene gezicht verschijnt en bij een ander
groep mensen met een andere gezicht (i.e. roddelaar, hypocriet etc)'. (Sahih
Bukhari, Boek 56, Hadith 699).
·De Profeet zei, 'De besten onder
jullie zijn degenen die het beste waren in de tijd van onwetendheid'. (Sahih
Bukhari, Boek 56, Hadith 699).
·Abu Hurairah heeft
overgeleverd dat de Profeet zei, 'Mijn voorbeeld in vergelijking met de
voorgaande Profeten is, zoals dat van een man die een mooie huis bouwde en hij
bouwde het hele huis, maar een baksteen plaatste hij niet
. De mensen die
erlangs liepen zeiden, 'Had hij die ene baksteen maar ook geplaatst' Dus ik ben
die laatste baksteen en de ik ben de laatste in de reeks der Profeten'. (Sahih
Bukhari, Boek 56, Hadith 735).
·Abdullah ibn Amr, moge Allah tevreden
over hem zijn, zei, 'De Profeet heeft nooit scheldwoorden gebruikt en hij zei
vaak, 'De besten onder jullie zijn degenen met de beste manieren en
karakters'
. (Sahih Bukhari, Boek 56, Hadith 759).·Abu Said Al Khudri zei, 'De Profeet
was meer bescheiden dan een maagde meisje op haar huwelijksnacht'. (Sahih
Bukhari, Boek 56, Hadith 762).
·Anas ibn Malik, Humaid, Salim ibn
Ajad, Abdullah, moge Allah tevreden over hun zijn, en velen anderen hebben
overgeleverd dat ze op reis waren met de Profeet, Allah's vrede en zegeningen
zij met hem, en tekort aan water hadden. Iedereen was op zoek naar water, maar
niemand kon water vinden. De Profeet zei, 'Breng het water dat jullie hebben'.
Ze brachten een pot met water erin. De Profeet stak zijn hand erin en zei, 'Kom
naar het gezegend water, en de zegen is van Allah' en de aanwezigen zagen dat
het water zich vermeerderde onder de vingers van de Profeet
. En bijna 1500
mensen en hun dieren dronken van het water en ze verrichten het rituele
reiniging ermee'. (Sahih Bukhari, Boek 56, Hadith 766).·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Een tijd zal komen waarin ieder van jullie, liever mij zal zien
dan dat zijn familie en rijkdom zou worden verdubbeld (i.e. door de problemen
in die tijd)'. (Sahih Bukhari, Boek 56, Hadith 787).·Abu Said, moge Allah tevreden over hem
zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met
hem, zei, 'Scheld mijn metgezellen niet uit, want ook al zouden jullie zoveel
goud als de berg Uhud op de weg van Allah uitgeven (i.e. aan de armen), jullie
zullen niet eens een handjevol of een halve hand van wat zij hebben bereikt
kunnen bereiken
!'. (Sahih Bukhari, Boek 57, Hadith 22).·Anas heeft overgeleverd dat de Profeet
samen met Abu Bakr, Omar ibn Khattab en Othman ibn Affan op de berg Uhud liep
en het berg begon te beven. De Profeet sloeg met zijn voet op de grond en zei,
'O Uhud! Doe rustig aan, want op jou staat niemand anders dan een Profeet
(Mohammad), een Sidiq (Abu Bakr) en twee martelaren (Omar ibn Khattab en Othman
ibn Affan)
!' (Sahih Bukhari, Boek 57, Hadith 49).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Allah heeft gezegd, 'O zoon van Adam! Besteedt (i.e. je rijkdom
op de weg van Allah) en Ik zal (i.e. Mijn zegeningen en Genade) aan jou
besteden'. (Sahih Bukhari, Boek 64, Hadith 264).·Een man kwam naar de Profeet en zei,
'Ik ben vernietigd!' De Profeet vroeg, 'Waarom?' De man zei, 'Ik had seksueel
gemeenschap met mijn vrouw, terwijl ik aan het vasten was (i.e. in de maand van
Ramadhan!)'. De Profeet zei, 'Bevrijd dan een slaaf (i.e. als vergelding voor
je overtreding)'. De man zei, 'Dat kan ik niet doen (i.e. ik heb geen slaven)'.
De Profeet zei, 'Ga dan twee volle maanden vasten'. De man zei, 'Ik kan dat
niet'. De Profeet zei, 'Ga dan maar zestig armen voedden'. De man zei, 'Ik heb
niks om uit te geven'. Toen kwam iemand binnen met een bord vol met dadels en
gaf het als een geschenk aan de Profeet. De Profeet vroeg, 'Waar is die
vraagsteller?' De man zei, 'Ik ben hier'. De Profeet gaf het bord met dadels
aan de man en zei, 'Geef dit aan de armen'. De man zei, 'Moet ik het geven
aan iemand die armer is dan ik? Bij Allah, tussen deze twee bergen van Madinah
is niemand armer dan mij
!' De Profeet glimlachtte tot zijn tanden zichtbaar
werden en zei, 'Geef het dan maar aan je eigen familie'. (Sahih Bukhari,
Boek 64, Hadith 281).
·Abu Musa Al Ashari heeft overgeleverd
dat de Profeet Mohammad zei, 'Voed de hongerige, bezoek de zieken, en
bevrijdt de gevangenen
(i.e. door losgeld te betalen aan degenen die hun
gevangen heeft genomen of hun te bevechten)'. (Sahih Bukhari, Boek 65,
Hadith 286).
·Er is overgeleverd dat Omar ibn Abi
Salama, moge Allah tevreden over hem zijn, zei, 'Toen ik nog een kind was, zat
ik naast de Boodschapper van Allah en ging ik van alle kanten van het bord
eten, met de Boodschapper van Allah. Dus de Boodschapper van Allah zei tegen
mij, 'O kind! Zeg eens, 'Besmillah'. Eet dan met je rechterhand en eet van
wat voor je ligt'
. (Sahih Bukhari, Boek 65, Hadith 288).·Er is overgeleverd Sufyan ibn Al
Taghafi zei, 'Ik vroeg aan de Profeet om mij iets over Islam te vertellen die
ik aan niemand na hem zou kunnen vragen. De Profeet antwoordde, 'Zeg, 'Ik
geloof in God' en blijf dan standvastig'
. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith
62).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei, 'Het voedsel van twee
personen is genoeg voor drie personen
en het voedsel van drie personen is
genoeg voor vier personen'. (Sahih Bukhari, Boek 65, Hadith 302).·Na het gebed in het huis van Urban ibn
Malik gaf hij te eten aan alle aanwezigen. Iemand vroeg, 'Waar is Malik ibn Ad
Dukhsun?' Een ander man zei, 'Hij is een Monafiq en hij houdt niet van Allah en
Zijn Boodschapper'. De Profeet zei, 'Zeg zoiets niet. Denk je niet dat hij
heeft gezegd, ''Niemand is het waard om aanbeden te worden behalve God'' Allah's
tevredenheid zoekend?' De man zei, 'Allah en Zijn boodschapper weten het beste,
maar wij hebben hem vaak met Monafiqeen zien omgaan en hij geeft ze adviezen'.
De Profeet zei, 'Allah heeft het Paradijs verboden voor degenen die getuigen
dat niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah, Zijn tevredenheid
zoekend
!' (Sahih Bukhari, Boek 65, Hadith 313).·Er is overgeleverd dat Abu Hurairah,
moge Allah tevreden over hem zijn, zei, 'De Boodschapper van Allah heeft
nooit in zijn leven kritiek geleverd op voedsel
. Als hij het lekker vond at
hij het en als hij het niet lekker vond liet hij het liggen'. (Sahih
Bukhari, Boek 65, Hadith 320).
·Ibn Abbas, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Als je eet, moet je je
handen nooit afwassen voordat je ze zelfs hebt gelikt
of iemand anders het
hebt laten likken (i.e. omdat er zegeningen in zitten)'. (Sahih Bukhari,
Boek 65, Hadith 366).
·Aisha heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Alle bedwelmende dranken zijn verboden'. (Sahih
Bukhari, Boek 69, Hadith 491).
·Said Al Khudri heeft de Profeet horen
zeggen, 'Geen vermoeidheid, of ziekte, of verdriet, of droefheid, of pijn, of
ellende treft een Muslim of Allah wist zijn zonder ermee af, ook al is het
een prikje van een doorn'
. (Sahih Bukhari, Boek 70, Hadith 545).·Er is overgeleverd dat Abdullah, moge
Allah tevreden over hem zei, 'Ik bezocht de Profeet en hij had zware koorts. Ik
vroeg, 'U hebt zware koorts. Zult u een dubbele beloning krijgen?' De Profeet
zei, 'Ja, want geen Muslim wordt getroffen door ellende of Allah wist zijn
zondes ermee af, zoals bladeren van bomen vallen zijn zonden van hem af'.(Sahih Bukhari, Boek 70, Hadith 550).·Overgeleverd door Abu Hurairah dat de
Profeet zei, 'Niemand zal door zijn eigen daden het Paradijs intreden (i.e.
zonder Allah's Genade)
'. Ze vroegen, 'Zelfs u niet, O Boodschapper van
Allah?' Hij zei, 'Zelfs ik niet, als Allah mij niet met Zijn Genades
overspoelt'. (Sahih Bukhari, Boek 70, Hadith 577).·Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat
hij met de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, liep en de Profeet
had mooie kleren aan die dag. Een heidene volgde de Profeet en trok van
achteren hard aan zijn kleed, zodat er een streep op de schouder van de Profeet
achterbleef, omdat die heidene te hard trok. De heidene zei toen, 'O
Mohammad! Geef me een beetje van de rijkdommen van Allah, die bij jou zijn'
.
De Profeet draaide zich om, keek naar hem en glimlachte.
Toen beveelde hij dat hem iets gegeven moet worden.
(Sahih Bukhari, Boek 72, Hadith 700).
·Overgeleverd door Abu
Hurairah, dat de Profeet, heeft gezegd, ‘Als ik het niet moeilijk had gevonden
voor mijn volgelingen zou ik bij geen enkele Sarya (i.e leger) achterblijven. Zonder
twijfel zou ik op Allah’s weg willen strijden om als martelaar te sterven en
dan zou ik weer tot leven willen komen om te strijden en om weer als martelaar
sterven’
. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 216).·Abdullah ibn Amr, moge Allah tevreden over hem zijn,
heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Het is een van de grootste zonden
als iemand zijn eigen moeder vervloekt'
. Iemand vroeg, 'O Boodschapper van
Allah! Waarom zou iemand zijn eigen moeder vervloeken?' De Profeet zei, 'Hij
vervloekte de vader van een ander en die ander vervloekt zijn vader en moeder'.(Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 4).·Abu Ayub Al Ansari heeft overgeleverd
dat een man naar de Profeet kwam en zei, 'O Boodschapper van Allah! Vertel me
een daad die ik kan doen en daarmee naar het Paradijs kan gaan'. De mensen
zeiden, 'Wat is er met hem? Wat is er met hem?' De Profeet zei, 'Hij heeft een
vraag'. Toen zei de Profeet tegen die man, 'Je moet Allah aanbidden en
niemand met Hem vereenzilvigen, je moet gebeden verrichten, je moet
armenbelasting geven en goede contacten houden met je familie en verwanten

(i.e. en Allah zal je het Paradjs toelaten door Zijn Genade)'. (Sahih
Bukhari, Boek 73, Hadith 12).
·Abu Hurairah, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
met hem, zijn kleinzoon Hasan kust en Al Aqra bin Habis zat naast hem. Al Aqra
zei, 'Ik heb tien kinderen en ik heb nooit een van hen gekust'. De Boodschapper
van Allah keek hem aan en zei, 'Wie geen liefde toont, zal geen liefde
ontvangen'
. (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 26).·Aisha heeft overgeleverd dat een
heidene naar de Profeet kwam en zei, 'Jullie kussen de jongens (i.e. kinderen)?
Wij doen dat niet!' De Profeet zei tegen hem, 'Ik kan geen liefde in je hart
werpen, nadat Allah het heeft weggenomen
!' (Sahih Bukhari, Boek 73,
Hadith 27).
·Er is overgeleverd dat Abdullah aan de
Profeet vroeg, 'O Boodschapper van Allah! Wat is de grootste zonde in de ogen
van Allah?' Hij antwoordde, 'Anderen met God vereenzilvigen, terwijl Hij de
enige is die jou heeft geschapen'
. Abdullah zei, 'Dat is een inderdaad een
grote zonde'. Abdullah vroeg, 'Wat is daarna (i.e. de grootste zonde)?' Hij
antwoordde, 'Om je kinderen te doden, uit angst dat ze voedsel met je zullen
delen'. Abdullah vroeg, 'Wat is daarna (i.e. de grootste zonde)?' De Profeet
antwoordde, 'Overspel plegen met de vrouw van je buurman'. (Sahih Muslim,
Boek 1, Hadith 156).
·Sahl ibn Sa'ad heeft de Profeet, vrede
zij met hem, horen zeggen, 'Ik en degene die voor een wees zorgt en hem
voorziet, zullen zoals dit in het Paradijs zijn'
, en hij zette zijn
middelvinger en wijsvinger dicht bij elkaar. (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith
34).
·Abdullah ibn Amr heeft overgeleverd
dat iemand aan de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, vroeg welke
daden in Islam de beste zijn en hij antwoordde, 'Dat je mensen voedt en
mensen groet of je ze nou kent ofniet'
. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith
63).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat
mensen aan de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, vroegen, 'O
Boodschapper van Allah, zullen wij onze Heer zien op de Dag des Oordeels?
'
De Profeet vroeg aan hun, 'Hebben jullie moeite met het zien van de zon in de
middag als er geen wolken voor staan?' Zij antwoordden, 'Nee'. Toen vroeg hij
weer, 'Hebben jullie moeite met het zien van de maan overnacht als er geen
wolken voor staan?' Zij antwoordden, 'Nee'. Hij zei toen, 'Bij Allah, in Wien's
Hand mijn ziel ligt, jullie zullen geen moeite hebben met het zien van jullie
Heer (op de Dag des Oordeels), net zoals jullie geen moeite hebben met het zien
van deze twee (i.e. de zon en de maan)'. (Sahih Muslim, Boek 42, Hadith
7078).
·Aisha heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Gibrail heeft mij zovaak gevraagd om goed en aardig tegen mijn
buren te zijn
, tot het punt dat ik dacht dat hij mij zou bevelen om ze als
erfgenamen te nemen'. (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 43).·Abu Shuraih heeft de Profeet horen
zeggen, 'Bij Allah, hij gelooft niet! Bij Allah, hij gelooft niet! Bij
Allah, hij gelooft niet!
' Men vroeg, 'Wie gelooft niet, O Boodschapper van
Allah?' De Profeet antwoordde, 'Degene wien's buren zich niet veilig voelen bij
hem'. (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 45).·Abu Hurairah, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
met hem, zei, 'Degene voor wiens slechte daden zijn buren zich niet veilig
voelen
, zal het Paradijs niet intreden!' (Sahih Muslim,
Boek 1, Hadith 74).
·Er is overgeleverd dat Aisha, moge
Allah tevreden over haar zijn, zei, 'Een paar Joden kwamen naar de Profeet
en zeiden, 'As Samu Alaikom (i.e. Dood zij met jou)'
Ik begreep het en zei,
'Wa Alaikom As Samu, Wal'an (i.e. Dood zij op jou en Allah's vloek!)' De Profeet zei, 'O Aisha,
doe rustig aan. Allah houdt ervan als mensen altijd goed en aardig zijn'. Ik
vroeg, 'O Boodschapper van Allah! Hoorde je niet wat ze zeiden?' De Profeet
zei, 'Hoorde je niet wat ik zei? Ik zei (i.e. tegen die Joden), 'Wa Alaikom'
(i.e. En op jou)'. (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 53).·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Als iemand ook maar een dag zijn vasten zonder reden breekt,
dan zal hij de beloning van die dag nooit meer kunnen verkrijgen, ook al zou
hij zijn hele leven lang vasten'. (Abu Dawud, Boek 13, Hadith 2390).·Anas heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'De grootste zonden
zijn, (1). Deelgenoten toekennen aan Allah
, (2). Ongehoorzaamheid aan de
ouders, (3). Het doden van mensen, (4). En het vertellen van leugens'. (Sahih
Muslim, Boek 1, Hadith 159).
·Anas ibn Malik, moge Allah tevreden
over hem zijn, heeft overgeleverd dat een heidene in de Moskee ging urineren.
De mensen renden om hem te slaan en tegen te houden, maar de Profeet, Allah's
vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Laat hem afmaken waar hij mee bezig is'.Toen hij klaar was met urineren vroeg de Profeet om een emmer water en hij
gooide het over het urine
. (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 54).·Er is overgeleverd dat Jabir, moge
Allah tevreden over hem zijn, zei, 'Nooit heeft iemand aan de Boodschapper van
Allah, vrede zij met hem, om iets gevraagd, waar de Profeet op heeft
geweigerd'. (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 60).·Er is overgeleverd dat Abu Hazim, moge
Allah tevreden over hem zijn, zei, 'Sahl ibn Sa'ad heeft gezegd dat een vrouw
een kleed naar de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, bracht. De
vrouw zei, 'O Boodschapper van Allah! Ik heb het u gegeven, zodat u het zult
dragen'. De Profeet pakte het en droeg het omdat hij er behoefte aan had. Toen
een van zijn metgezellen zijn kleed zag, zei hij, 'O Boodschapper van Allah!
Geef het alstublieft aan mij, zodat ik het kan dragen'. De Profeet zei, 'Ja' en
hij gaf het aan hem. Toen de Profeet wegging werden de mensen boos op hem en ze
zeiden tegen hem, 'Het was niet goed van je om die kleed aan de Profeet te
vragen, terwijl je wist dat hij er behoefte aan had en hij nooit weigert om
dingen te geven
!' De man zei, 'Ik wou het alleen maar dragen, omdat de
Profeet het had aangedaan'. (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 62).·Abu Dhar heeft de Profeet horen
zeggen, 'Als iemand een ander van Fusq of Kufr beschuldigt, dan keren
zijn woorden terug op hem als degene die hij beschuldigt onschuldig is!' (Sahih
Bukhari, Boek 73, Hadith 71).
·Thabit ibn Ad Dahak, moge Allah
tevreden over hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met
hem, horen zeggen, 'Als iemand een gelovige van Kufr beschuldigt, het is
alsof hij hem heeft gedoodt'
. (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 73).·Aisha heeft overgeleverd dat een (i.e.
slechte) man toestemming vroeg om binnen te komen en met de Profeet te praten
en de Profeet zei, 'Laat hem binnen komen! Wat een slechte broeder is hij van
zijn mensen!' Toen hij binnenkwam ging de Profeet op een mooie en goede manier
met hem praten. Toen hij wegging vroeg Aisha, 'O Boodschapper van Allah! Je zei
eerst zulke dingen over hem en toen ging u zo goed met hem om?' De Profeet zei,'O Aisha! De slechtste mensen zijn zij, door wien's slechte woorden en daden
mensen van hem
weglopen'. (Sahih Bukhari, Boek 73, Hadith 80).·Abdullah ibn Omar heeft overgeleverd
dat de Profeet langs een man liep die zijn broeders aan het waarschuwen was
tegen Haya (i.e. schaamte). De man zei, 'Je bent veels te verlegen, ik ben bang
dat het je in problemen zal brengen in je leven!' De Profeet zei daarop, 'Laat
hem, want Haya (i.e. schaamte) is een onderdeel van het geloof'
. (Sahih
Bukhari, Boek 73, Hadith 139).
·Malik heeft de Profeet horen zeggen, 'Wie
in Allah en de laatste Dag gelooft, moet iets goeds zeggen of zwijgen'
. (Sahih
Bukhari, Boek 73, Hadith 157).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Als iemand van jullie niest, moet hij 'Alhamdolillah'
(Gezegend zij Allah) zeggen. Zijn broeder moet tegen hem zeggen,
'Yarhamukallah' (Moge Allah jou Zijn Genades schenken). Degene die geniest
heeft moet dan zeggen, 'Yahdikomullah Wa Yuslih Balakum' (Moge Allah jou
leiding
schenken en jou toestand verbeteren). (Sahih
Bukhari, Boek 73, Hadith 243).
·Abu Huraira verhaalt dat
de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Wie in Allah en Zijn
Boodschapper gelooft, het gebed verricht, en vast in de maand van ramadan, zal
rechtvaardig het Paradijs door Allah worden geschonken, ongeacht of hij op
Allah's Weg strijdt of dat hij in het land blijft waar hij is geboren'. De
mensen zeiden, 'O Boodschapper van Allah! Zullen we de mensen inlichten over
dit goede nieuws?' Hij antwoordde, 'Het Paradijs heeft honderd graden welke
door Allah voor de Mujahidien die op Zijn Weg strijden zijn gereserveerd
.
De afstand tussen twee graden is zoals de afstand tussen de hemel en aarde. Dus
wanneer je Allah om iets vraagt; vraag om Firdaus welke de beste en het hoogste
gedeelte van het Paradijs is. Daarboven is de Troon van Allah en vanaf daar
stromen de rivieren van het Paradijs'. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 48).·De vader van Zayd ibn
Aslam heeft overgeleverd dat Omar ibn Khattab op een dag Abu Bakr kwam bezoeken
en zag dat Abu Bakr aan zijn tong zat te trekken. Omar zei, 'Stop, moge
God je vergeven' Abu Bakr zei, 'Dit heeft me naar gevaarlijke plaatsen
gebracht'. (Maliks Muwatta, Boek 56, Hadith 12).·Er is overgeleverd dat
Muadh zei, 'Ik was naast
de
Boodschapper van Allah op een paard aan het rijden en hij zei, 'O Muadh!' Ik
zei, 'Labaik wa Sadaik!' De Profeet herhaalde zijn woorden drie keer en zei
toen, 'Weet jij welke rechten Allah heeft op Zijn slaven?' Ik
antwoordde, 'Nee'. De Profeet zei, 'De rechten die Allah op Zijn slaven heeft,
is dat zij alleen Hem moeten aanbidden en niemand met Hem mogen
vereenzilvigen!' De Profeet vroeg weer, 'O Muadh!' Ik zei, 'Labaik wa Sadaik!'
Hij vroeg, 'Weet je wat de rechten de slaven van Allah op Hem hebben, als zij
dat doen? Dat zij niet gestraft zullen worden (i.e. in het Hiernamaals)'. (Sahih
Bukhari, Boek 74, Hadith 283).
·Ibn Omar heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Niemand mag een ander laten opstaan, zodat hij zelf kan
zitten'
. (Sahih Bukhari, Boek 74, Hadith 286).·Abu Bakra heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Zal ik jullie op de hoogte stellen van de grootste zondes?'
Ze antwoordde, 'Ja, O Boodschapper van Allah!' Hij zei, 'Het vereenzilvigen van
anderen met God en ongehoorzaam zijn aan de ouders'. (Sahih Bukhari, Boek
74, Hadith 290).
·Abdullah heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Als drie mensen bij
elkaar zijn, mogen niet twee van hun iets in het geheim bespreken, terwijl ze
de derde persoon uitsluiten'. (Sahih Bukhari, Boek 74, Hadith 303).·Abu Hurairah, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
met hem, zei, 'De overspellige is geen ware gelovige zolang hij bezig is met
overspel, degene die steelt is geen ware gelovige zolang hij bezig is met
stelen
en de drinker van wijn is geen ware gelovige zolang hij aan het
drinken is, maar daarna kan berouw geacepteerd worden'. (Sahih Muslim, Boek
1, Hadith 109).
·Al Harith ibn Suwaid heeft
overgeleverd dat Abdullah ibn Masud zei, 'Een gelovige ziet zijn zonden als
een hoge berg, die op hem kan vallen
. Een slechte mens ziet zijn zonden
zoals een vliegje die bij zijn neus vliegt en hij jaagt het zo weg met zijn
hand'. (Sahih Bukhari, Boek 75, Hadith 320).·Er is overgeleverd dat Abu Musa de
Profeet heeft horen zeggen, 'De gelijkenis van degene die zijn Heer gedenkt
en degene die zijn Heer niet gedenkt, is zoals een levende en een dode'
. (Sahih
Bukhari, Boek 75, Hadith 416).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat At
Tufail ibn Amr naar de Profeet kwam en zei, 'O Boodschapper van Allah! De
stam van Daos heeft (i.e.Allah en Zijn Boodschapper) ongehoorzaamd en ze hebben
geweigerd (i.e. om Muslim's te worden)! Roep Allah's vloek over hun
!' De
mensen dachten dat hij Allah's vloek over hun zou roepen, maar hij zei, 'O
Allah! Leidt de stam van Daos en breng ze tot ons'. (Sahih Bukhari, Boek 75,
Hadith 406).
·Er is overgeleverd door Abu Hurairah,
dat de Profeet zei, 'O Allah! Mohammad is slechts een mens. Ik verlies mijn
geduld, zoals elke mens soms zijn geduld verliest. Ik heb een verbond met U die
U niet zult breken en dat is, dat wie ik ook van de gelovigen heb
uitgescholden, geslagen of vervloekt heb, laat het op de Dag des Oordeels
een middel zijn voor hem om dichter bij U te komen
!' (Sahih Muslim, Boek
32, Hadith 6293).
·Mojahid, moge Allah tevreden over hem
zijn, heeft overgeleverd dat Ibn Omar, moge Allah tevreden over hem zijn, vaak
zei, 'Als je het tot de avond overleeft, verwacht dan niet dat je zult leven
in de ochtend. Als je het tot de ochtend overleeft, verwacht dan niet dat je
zult leven tot de avond
. Maak gebruik van je gezondheid voordat je ziek
wordt en maak gebruik van je leven voordat je dood bent!' (Sahih Bukhari,
Boek 76, Hadith 425).
·Utban ibn Malik Al Ansari, moge Allah
tevreden over hem zijn, zei, 'De Boodschapper van Allah kwam naar mij en zei,
'Als er iemand op de Dag des Oordeels komt, die 'Niemand is het waard om
aanbeden te worden behalve Allah' oprecht vanuit zijn hart had gezegd tijdens
zijn leven, Allah's tevredenheid zoekend, dan zal Allah het Vuur der Hel
verboden maken voor hem'
. (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 431).·Sunabihi heeft Ubada bin Samit horen
zeggen, 'Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen, 'Degene die getuigt dat
niemand het waard is dan God en dat Mohammad Zijn Boodschapper is dan zal
Allah het Vuur der Hel verboden maken voor hem'
. (Sahih Muslim, Boek 1,
Hadith 45).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Welvaart bestaat niet uit rijkdom, maar uit tevredenheid'.(Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 453).·Er is overgeleverd dat Sahl ibn Sa'ad
As Said zei, 'Een man liep naast de Boodschapper van Allah en hij vroeg aan
iemand die naast hem zat, 'Wat zeg je me van die man?' De man antwoordde, 'Die
persoon is een van de geerd en gerespecteerde mensen. Bij Allah! Als hij de
hand van een vrouw zal vragen, zouden zij hem zeker die vrouw uithuwelijken!
Als hij voorspraak zal doen voor iemand, zou zijn voorspraak zeker geacepteerd
worden!' De Profeet werd stil tot een ander man langs de Profeet liep. De
Profeet vroeg weer aan zijn metgezel, 'Wat zeg je me van die (i.e. tweede) man
dan?' Zijn metgezel zei, 'O Boodschapper van Allah! Dit is een van de arme
Muslims. Als hij de hand van een vrouw zou vragen, zou niemand een vrouw aan
hem uithuwelijken! Als hij voorspraak zou doen voor iemand, zou niemand zijn
voorspraak accepteren en als hij spreekt luistert niemand naar hem'. Toen zei
de Profeet, 'Deze (i.e. tweede) man is beter dan een wereld vol van die
andere (i.e. eerste) man
!' (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 454).·Er is overgeleverd door Abu Hurairah,
moge Allah tevreden over hem zijn, dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen
zij met hem, zei, 'Als de ongelovige wist hoeveel Genade in God's Handen is,
dan zou zelfs hij de hoop niet verliezen op het intreden van het Paradijs
.
En als een gelovige wist, hoe streng Allah is in het Straffen, dan zou hij zich
niet veilig voelen voor het Vuur'. (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 476).·Er is overgeleverd dat Al Moghira bin
Shu'ba zei, 'De Boodschapper van Allah, ging zoveel bidden dat zijn voeten
opgezwollen raakten. Toen men hem vroeg, waarom hij zoveel bidt, antwoordde
hij, 'Moet ik dan geen dankbare dienaar zijn?' (Sahih Bukhari, Boek
76, Hadith 478).
·Jabir heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Waarlijk, tussen een man en ongeloof staat het verlaten van het
gebed'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 146).·Abu Musa heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'De vergelijking van
mij en mijn boodschap is zoals dat van een man die een vijandige leger op zijn
volk heeft zien aankomen
. De man zei, 'Ik heb het leger met mijn eigen ogen
gezien! Ik ben een openlijke waarschuwer voor jullie! Zoek dekking, zoek
dekking!' Een groep van zijn volk gehoorzaamde hem en ze gingen weg in de nacht
en waren veilig, terwijl een ander deel niet in hem geloofde en het leger kwam
in de ochtend en vaagde hun weg!' (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 489).·Aisha, moge Allah tevreden over haar
zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen,
'O volgelingen van Mohammad! Bij Allah! Als jullie wisten wat ik weet,
zouden jullie weinig lachen en veel huilen'
. (Sahih Bukhari, Boek 78,
Hadith 627).
·Abdullah, moge Allah tevreden over hem
zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met
hem, zei, 'Het Paradijs is dichter tot jullie dan jullie schoenveter en
hetzelfde geldt voor de Hel'
. (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 495).·Safwan ibn Sulaym heeft overgeleverd
dat iemand aan de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, vroeg, 'Kan
een Mo'min (i.e. ware gelovige) een lafaard zijn?' De Profeet antwoordde, 'Ja'
De man vroeg, 'Kan de Mo'min gierig zijn?' De Profeet antwoordde, 'Ja' De
man vroeg, 'Kan een Mo'min een leugenaar zijn?' De Profeet antwoordde, 'Nee'
.(Maliks Muwatta, Boek 56, Hadith 19).·Ghailan heeft overgeleverd dat Anas
zei, 'Jullie verrichten zondes die in jullie oger nietiger lijken dan een
haartje
, terwijl wij (i.e. dezelfde zondes) in de tijd van de Profeet als
vernietigende zondes beschouwden'. (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 499).·Aisha heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'De mensen zullen, blootvoets, naakt en onbesneden bij elkaar
worden verzameld
(i.e. op de Dag des Oordeels)'. Aisha vroeg, 'O
Boodschapper van Allah! Zullen de mannen en de vrouwen niet naar elkaar
kijken?' De Profeet antwoordde, 'Door de moeilijke omstandigheden zullen ze
daar geen tijd voor hebben'. (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 534).·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Een huichelaar kan herkend worden aan drie eigenschappen,
(1). Als hij spreekt dan liegt hij, (2). Als hij je iets belooft dan komt hij
zijn beloftes niet na, (3). Als je hem iets toevertrouwd dan bedriegt hij je'. (Sahih
Muslim, Boek 1, Hadith 113).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Mijn volgelingen in
vergelijken met de voorgaande naties zijn zoals een witte haartje op een zwarte
os
(i.e. zoveel mensen hebben voor ons geleefd)'. (Sahih Bukhari, Boek
76, Hadith 536).
·Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat
de Profeet zei, 'Een ongelovige zal op de Dag des Oordeels naar voren worden
gebracht en Allah zal hem vragen, 'Als je de hele aarde vol goud had, zou je
jezelf vrij willen kopen daarmee?
' De man zal antwoorden, 'Ja'. Dan zal er
worden gezegd (i.e. Door Allah), 'Je werd om iets minder dan dat gevraagd (i.e.
niemand naast God te aanbidden, maar je weigerde)'. (Sahih Bukhari, Boek 76,
Hadith 546).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Het afstand tussen de twee schouders van een ongelovige in de
Hel
zal zo groot als als een afstand, die door een snelle ruiter in drie
dagen wordt afgelegd'. (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 559A).·Er is overgeleverd door Abu Hurairah
dat de Profeet heeft gezegd, 'De kies van een ongelovige zal zo groot zijn
als de berg Uhud
, en de dikheid van zijn huid zal zoals een afstand van
drie nachten reizen zijn'. (Sahih Muslim, Boek 40, Hadith 6831).·Said Al Khudri heeft overgeleverd dat
de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Als de bewoners van
het Paradijs het Paradijs zijn ingetreden en de bewoners van de Hel in de Hel
zijn ingetreden zal Allah (i.e. tegen de Engelen) zeggen, 'Haal iedereen uit
het Vuur (i.e. zelfs) degenen die geloof hebben in hun harten, ter grootte van
een mosterd zaadje
'. (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 565).·Imran ibn Husain heeft overgeleverd
dat de Profeet zei, 'Sommige mensen zullen uit het Vuur worden gehaald door de
voorspraak van Mohammad en zij zullen (i.e in het Paradijs) Al Jahanimiyin
(Mensen van het Vuur) worden genoemd'. (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 571).·Abu Hurairah heeft de Profeet, Allah's
vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Wij waren de laatste natie,
maar wij zullen de eersten zijn die zullen worden ondervraagd
(i.e. op de
Dag des Oordeels)'. (Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 621).
·Er is overgeleverd dat Abu Dhar zei,
'Ik bezocht hem (i.e. de Profeet) toen hij tegen de Kaba zat te leunen en hij
zei, 'Zij zijn de verliezers, bij de Heer van de Kaba! Zij zijn de
verliezers, bij de Heer van de Kaba
!' Ik dacht bij mezelf, 'Wat is er mis
met mij?' Toen ging ik naast hem zitten en hij ging door met het zeggen van die
woorden. Ik kon me niet inhouden en Allah weet in wat voor een ellendige
situatie ik me bevond. Dus ik vroeg, 'Wie zijn de verliezers? Moge mijn vader
en moeder voor je worden opgeofferd, O Boodschapper van Allah?' Hij antwoordde,
'De rijke mensen, behalve degenen die zo en zo doen (i.e. geld uitgeven aan de
armen op de weg van Allah)' (Sahih Bukhari, Boek 78, Hadith 633).·Abdullah ibn Omar heeft overgeleverd
dat de Profeet zei, 'Zweer niet bij jullie vaders'. (Sahih
Bukhari, Boek 78, Hadith 643).
·Er is overgeleverd door Aisha, moge
Allah tevreden over haar zijn, dat een vrouw naar de Profeet, Allah's vrede en
zegeningen zij met hem, kwam en aan hemvroeg hoe zij een bad moet nemen na haar
menstruatie periode. De Profeet zei, 'Pak een geparfumeerde doek en maak jezelf
ermee schoon'. Ze vroeg, 'Hoe moet ik mezelf ermee schoonmaken, O Boodschapper
van Allah?' Hij schaamde zich en draaide zich van haar om en zei, 'Maak
jezelf ermee schoon'
. Ze vroeg weer, 'Hoe moet ik mezelf ermee schoonmaken,
O Boodschapper van Allah?' De Profeet zei weer, 'Maak jezelf ermee schoon'.
Toen bracht Aisha haar naar binnen en legde het aan haar uit. (Sahih
Bukhari, Boek 92, Hadith 456).
·Abdullah ibn Amr heeft de Profeet
horen zeggen, 'De Grootste zonde's zijn, anderen naast Allah aanbidden,
ongehoorzaam zijn aan je ouders en het doden van mensen zonder recht (i.e.
onschuldigen)'. (Sahih Bukhari, Boek 78, Hadith 667).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat
Profeet Mohammad zei, 'Ik ben dichter tot de gelovigen dan zij tot zichzelf,
dus als iemand onder hen bezittingen nalaat wordt het aan zijn familie gegeven,
maar als iemand onder hen sterft die in schulden zit, of mensen heeft die
van hem afhankelijk waren of kinderen die behoefte hadden aan hem, dan ben ik
hun helper'
. (Sahih Bukhari, Boek 80, Hadith 737).
·Er is overgeleverd dat Anas ibn Malik,
moge Allah tevreden over hem zijn, zei, 'De Profeet sloeg een dronkaard met
palm boom takken en schoenen
. Abu Bakr gaf zo'n iemand 40 zweep slagen
'. (Sahih Bukhari, Boek 81, Hadith 764).·Anas ibn Malik heeft
overgeleverd dat de Profeet zei, 'Een dode wordt (i.e. naar zijn graf) door
drie dingen gevolgd, namelijk zijn familie, rijkdom en zijn daden. Twee dingen
keren terug en een blijft bij hem. Zijn rijkdom en familie keren terug en
zijn daden blijven bij hem'
. (Sahih Muslim, Boek
42, 7064).
·Abdullah ibn Abu Aufa,
moge Allah tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah’s
vrede en zegeningen zij met hem zei, ‘Weet dat het Paradijs onder de
schaduwen van zwaarden ligt’
. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 73).
·Er is overgeleverd dat
Anas ibn Malik, moge Allah
tevreden over hem zijn, zei, 'Toen ik naast de Profeet zat, kwam een man en
zei, 'O Boodschapper van Allah! Ik heb een zonde begaan, straf mij volgens
de wet van Allah'
. De Profeet vroeg hem niet, wat voor zonde hij had
begaan. Toen brak het tijd voor het gebed aan en die man ging samen met de
Profeet het gebed verrichten. Na het gebed stond hij weer op en zei, 'O
Boodschapper van Allah! Ik heb een zonde begaan, straf mij volgens de wet van
Allah'. De Profeet vroeg, 'Heb je niet met ons gebeden net?' De man antwoordde,
'Jawel'. Toen zei de Profeet tegen hem, 'Allah heeft je zonde al vergeven'. (Sahih
Bukhari, Boek 82, Hadith 812).
·Al Moghira heeft overgeleverd dat
Sa'ad ibn Ubada zei, 'Als ik een man met mijn vrouw (i.e. overspel) zag (i.e.
plegen), dan zou ik hem doodmaken met de scherpte van mijn zwaard!' Toen dit
nieuws de Profeet bereikte zei hij, 'Zijn jullie verbaasd over de Ghira (i.e.
eer, schaamte, respect) van Sa'ad? Waarlijk, ik heb meer Ghira dan Sa'ad en
Allah heeft meer Ghira dan mij'
. (Sahih
Bukhari, Boek 82, Hadith 829).
·Al Miqdad bin Amr Al Kindi zei, 'Een
helper van de Bani Zuhra die deelnam aan de slag van Badr vroeg aan de Profeet,
'O Boodschapper van Allah! Als ik een ongelovige (i.e. op het slagveld) ontmoet
en hij hakt mijn hand eraf en rent weg en verstopt zich onder een boom en dan
zegt, 'Ik heb me overgegeven aan Allah!', mag ik hem dan doodmaken als hij dat
zegt?' De Profeet zei, 'Doodt hem niet'. Al Miqdad zei, 'O Boodschapper van
Allah! Maar hij hakte mijn hand af en daarna zei hij het. Mag ik hem niet
doden?' De Profeet zei weer, 'Doodt hem niet want als je hem doodmaakt dan
zal hij in de positie zijn waar jij vroeger in was (i.e. Muslim) en jij zal in de
positie zijn waar hij in was voordat hij die woorden uitsprak (i.e. Ongelovige)
.
En vergeet niet dat ook jullie, het geloof verbiergen vroeger in Makkah'. (Sahih
Bukhari, Boek 83, Hadith 5).
·Omar ibn Khattab, moge Allah tevreden
over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen
zij met hem, tegen hem zei, 'Omar ibn Khattab, ga en maak een aankondiging dat
niemand dan de gelovigen het Paradijs zullen intreden'. Omar ibn Khattab, moge
Allah tevreden over hem zijn, ging toen naar buiten en zei, 'Waarlijk,
niemand dan de gelovigen zullen het Paradijs intreden
!' (Sahih
Muslim, Boek 1, Hadith 209).
·Er is overgeleverd dat sommige mensen
tegen Salman Al Farsi, moge Allah tevreden over hem zijn, zeiden, 'Jullie
Profeet leert jullie alles, zelfs hoe je behoefte moet doen?'
Hij
antwoordde, 'Ja, hij heeft ons verboden om richting de kaba te zitten tijdens
het doen van onze behoefte en tijdens het urineren. En hij verbood ons om
daarna met het rechterhand onze geslachtsdelen schoon te maken, en hij bevool
ons om met meer dan drie stenen schoon te maken. De Profeet verbood ons ook om
ons schoon te maken met (droge) uitwerpselen en botten'. (Abu
Dawud, Boek 1, Hadith 7).
·Er is overgeleverd dat Osama bin Zaid
bin Haritha zei, 'De Boodschapper van Allah stuurde ons om te vechten tegen Al
Huraqa, (i.e. een stam van) de Juhaina. We kwamen in de ochtend daar aan en we
versloegen ze. Ik en een man van de Ansaar vielen een man aan en net voordat we
hem aan wouden vallen zei hij, 'Niemand is het waard om aanbeden te worden
behalve Allah', dus de Ansaari viel hem niet aan en liet hem gaan. Ik viel hem
aan en heb hem neergestoken met mijn speer tot hij stierf. Toen we in Madinah
aankwamen bereikte dit nieuws het Profeet. De Profeet zei tegen mij, 'O Osama!
Heb jij iemand gedoodt die zei, 'Niemand is het waard om aanbeden te worden
behalve Allah?' Ik zei, 'O Boodschapper van Allah! Hij zei het uit angst voor
het zwaard'. De Profeet zei, 'Heb jij hem gedoodt nadat hij zei, 'Niemand is
het waard om aanbeden te worden behalve Allah?'
En de Profeet bleef dit
herhalen en herhalen tot ik hoopte dat ik nooit Moslim was geworden voor die
dag! Toen vroeg de Profeet, 'Wat wou je doen met, 'Niemand is het waard om
aanbeden te worden behalve Allah' als hij
op de Dag des Oordeels naar je toekomt?' Ik vroeg, 'O Boodschapper van Allah!
Vraag vergeving voor mij (i.e. aan uw Heer)'. De Profeet vroeg, 'Wat wou je
doen met, 'Niemand is het waard om aanbeden te worden behalve Allah' als hij op
de Dag des Oordeels naar je toekomt?' En hij voegde er niks aan toe, maar bleef
zeggen, 'Wat wou je doen met, 'Niemand is het waard om aanbeden te worden
behalve Allah' als hij op de Dag des Oordeels naar je toekomt?'. (Sahih
Bukhari, Boek 83, Hadith 11 en Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 178).
·Abu Musa Ashari heeft de Profeet horen
zeggen, 'Degene die wapens tegen ons oppakt, behoort niet tot ons'. (Sahih
Muslim, Boek 1, Hadith 181).
·Abdullah ibn Amr heeft overgeleverd
dat de Profeet zei, 'Degene die een Mu'ahid (i.e. een ongelovige die Jizia
betaalt en door de Muslims wordt beschermt) doodt, zal het geur van het
Paradijs niet eens ruiken, al is het te ruiken op een reis afstand van veertig
jaar'
. (Sahih Bukhari, Boek 83, Hadith 49).
·Abu Said heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Verhef niet sommige Profeten boven anderen'. (Sahih
Bukhari, Boek 83, Hadith 51).
·Ibn Masud, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft overgeleverd dat een man vroeg, 'O Boodschapper van Allah!
Zullen we gestraft worden voor wat we in de tijd van onwetendheid deden?'

De Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, antwoordde, 'Degene die
Islam goed praktiseert zal niet gestraft worden voor de dingen die hij in tijd
van onwetendheid (i.e. voordat hij Muslim werd) heeft gedaan, maar degene die
Islam niet goed praktiseert zal gestraft worden voor zijn oude fouten en zijn
nieuwe fouten'. (Sahih Bukhari, Boek 84, Hadith 56).
·Er is overgeleverd dat Khabab bin Al
Art, moge Allah tevreden over hem zijn, zei, 'We bezochten de Profeet toen hij
aan het leunen was in de schaduw van de Kaba en we klaagden over onze situatie.
We zeiden, 'Wilt u Allah om hulp roepen (i.e. om ons van deze situatie te
redden)? Wilt u Allah om hulp vragen?' Hij zei, 'De mensen die voor jullie
leefden werden gepakt en hun hele lichaam werd onder de grond begraven, behalve
hun hoofden. Toen werden zagen gebracht en hun nekken werden afgezaagd! Ze
gingen hun vlees met ijzeren kammen afsnijden en toch verlieten zij hun religie
niet
! Bij Allah! Deze God'sdienst zal zegevieren en een een tijd zal komen
waarin een ruiteer van Sa'ana (Yemen) naar Hadramout zal reizen, zonder iemand
te vrezen dan Allah. Maar jullie zijn ongeduldige mensen!' (Sahih Bukhari,
Boek 85, Hadith 76).
·Er is overgeleverd dat de vader van
Khansa' bint Khidam Al Ansariya haar uithuwelijkte en zij was niet tevreden met
het huwelijk. Dus ze kwam klagen bij de Profeet en toen zei de Profeet dat die
trouwerij ongeldig is. (Sahih Bukhari, Boek 85, Hadith 78).
· Er is overgeleverd dat Aisha aan de
Profeet vroeg, 'O Boodschapper van Allah! Moeten de vrouwen gevraagd worden
of ze wel ofniet willen trouwen met een bepaalde persoon?' De Profeet
antwoorde, 'Ja'.
Ik vroeg, 'Als een maagde wordt gevraagd, durft ze uit
schaamte niks te zeggen'. De Profeet zei, 'Haar stilte is haar acceptatie (i.e.
en als ze niet wilt trouwen dan kan ze het zeggen zonder schaamte)'. (Sahih
Bukhari, Boek 85, Hadith 79).
·Abdullah ibn Omar, moge Allah tevreden
over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen
zij met hem, zei, 'Een Muslim is de broeder van een ander Muslim. Dus hij
mag hem nooit onderdrukken of overgeven aan een onderdrukker
. En degene die
de behoeftes van zijn broeder vervult, dan zal Allah zijn behoeftes vervullen'.(Sahih Bukhari, Boek 85, Hadith 83).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Het Uur zal niet
aanbreken totdat een man naast een graf zal lopen en zal zeggen, 'Lag ik
maar in zijn plaats'
. (Sahih Bukhari, Boek 88, Hadith 231).
·Er is overgeleverd door Abu Hurairah
dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Degene die
mij gehoorzaamt heeft (ook) Allah gehoorzaamd en degene die mij ongehoorzaam
is, heeft (ook) Allah ongehoorzaamd'
. (Sahih
Bukhari, Boek 89, Hadith 251).
·Sa'd ibn Ubaid heeft overgeleverd dat
de Profeet zei, 'Niemand van jullie moet om de dood wensen, want als hij
oprecht is, zal hij meer goede dingen doen en als hij een slecht persoon is,
zal hij mischien stoppen met zijn slechte daden'. (Sahih
Bukhari, Boek 90, Hadith 341).
·Er is overgeleverd dat A'ta zei, 'De
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, stelde op een nacht het Isha
gebed uit en Omar ibn Khattab, moge Allah tevreden over hem zijn, ging naar hem
toe en zei, 'O Boodschapper van Allah! Het gebed! De vrouwen en kinderen zijn
al in slaap gevallen'. De Profeet kwam naar buiten, terwijl water (i.e. van
wudhu) van zijn voorhoofd druppelde en zei, 'Als ik het niet moeilijk had
gevonden voor mijn volgelingen, zou ik hun bevelen om het Isha gebed tot deze
tijd uit te stellen'
. (Sahih Bukhari, Boek 90, Hadith 345).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Als ik het niet moeilijk had gevonden voor mijn volgelingen, dan
had ik ze verplicht om Siwak (i.e. takje van een boom waarmee men tanden
poetst) te gebruiken'. (Sahih Bukhari, Boek 90, Hadith 346).
·Er is overgeleverd door Abu Hurairah
dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Alle volgelingen
van mij zullen het Paradijs intreden behalve degenen die weigeren'. Ze vroegen,
'O Boodschapper van Allah! Wie weigert?' De Profeet zei, 'Degene die mij
gehoorzaamt zal het Paradijs intreden, en degene die mij niet gehoorzaamt is
degene die weigert
'. (Sahih Bukhari, Boek 92, Hadith 384).
·Er is overgeleverd dat Abu Hurairah de
Profeet heeft horen zeggen, 'Als je naar mensen kijkt die qwa rijkdom en
lichamelijk beter af zijn dan jou, dan moet je ook kijken naar mensen die het
slechter hebben dan jou
'. (Sahih Muslim, Boek 42, Hadith
7068).
·Abu Huraira, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen
zeggen, 'Verlaat mij zoals ik jullie heb verlaten! De volkeren voor jullie
werden vernietigd omdat ze tegen de bevelen van hun Profeten ingingen. Dus
als ik jullie iets verbiedt, blijf daarvan af. Als ik jullie iets beveel,
probeer het dan zoveel mogelijk te doen'
. (Sahih
Bukhari, Boek 92, Hadith 391).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Geloof de mensen van het boek niet en wees ook geen ongelovigen
in wat zij zeggen, maar zeg, 'Wij geloven in alles dat aan jullie is
geopenbaard en in alles dat Allah aan ons is geopenbaard'
. (Sahih
Bukhari, Boek 92, Hadith 460).
·Er is overgeleverd dat Ibn Abbas zei,
'Toen Muadh naar Yemen werd gestuurd door de Profeet zei hij tegen hem, 'Je
gaat naar de Mensen van het Boek, dus laat het eerste wat je hun leert de
eenheid van God zijn
. Als ze daarmee akoord gaan, moet je ze uitleggen dat
Allah ze verplicht heeft om vijf gebeden in een dag en een nacht te verrichten.
En als ze daarmee akoord gaan, dan moet je ze vertellen dat Allah ze verplicht
heeft om armenbelasting te betalen. Dat geld wordt genomen van de rijken en
verdeeld onder de armen'. (Sahih Bukhari, Boek 93, Hadith 469).
·Abdullah ibn Omar heeft overgeleverd
dat de Profeet zei, 'Degene die een uitnodiging niet accepteert heeft Allah
en Zijn Boodschapper ongehoorzaamd
en degene die een huis ingaat zonder dat
hij uitgenodigd is, gaat naar binnen als een dief en eruit als een rover'. (Abu
Dawud, Boek 27, Hadith 3732).
·Abu Musa Al Ashari heeft de Profeet
horen zeggen, 'Niemand is geduldiger dan God. De mensen schelden Hem uit en
ze zeggen dat Hij kinderen heeft gebaard en toch blijft Hij ze voorzien met
gezondheid en levensvoorzieningen
!' (Sahih
Bukhari, Boek 93, Hadith 475).
·Abdullah ibn Masud heeft overgeleverd
dat de Profeet zie, 'Er is niemand die meer geprezen wilt worden dan Allah,
en daarom heeft Hij zichzelf Geprezen. Er is niemand die meer Ghira heeft dan
Allah en daarom heeft Hij de schaamte volle dingen (i.e. overspel etc.)
verboden. En er is niemand die er meer van houdt om verontschuldigingen te
accepteren dan Allah en daarom heeft Hij het boek en Boodschappers gestuurd'. (Sahih
Muslim, Boek 37, Hadith 6648).
·Er is overgeleverd door Abu Hurairah,
moge Allah tevreden over hem zijn, dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen
zij met hem, zei, 'Geloof heeft meer dan zeventig takken en bescheidenheid
is een tak van het Geloof'
. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith
55).
·Abu Hurairah heeft
overgeleverd dat de Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem,
zei, ‘Degene die gewond is geraakt op de weg van Allah (i.e Jihad), en Allah
weet goed wie op Zijn weg gewond raakt, dan zal deze persoon op de Dag des
Oordeels komen met zijn wond. Zijn wond zal wel de kleur van bloed hebben,
maar het geur van Muskus’
. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 59).
·Aisha heeft overgeleverd
dat de Profeet zei, 'De tekenaar van tekeningen (i.e. van levende wezens met
zielen) zal worden op de Dag des Oordeels gevraagd, 'Geef leven aan wat je
hebt geschapen'
. (Sahih Bukhari, Boek 93, Hadith 646).
·Er is overgeleverd door Abu Hurairah,
moge Allah tevreden over hem zijn, dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen
zij met hem, zei, 'Geloof heeft meer dan zeventig takken. De grootste tak is
het getuigen dat niemand het waard is om aanbeden te worden dan Allah
en de
kleinste tak is het oprapen van spullen van de grond waar een ander over kan
struikelen'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 56).
·Abu Hurairah, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen
zeggen, 'Weten jullie niet wat jullie Heer zei?' De Profeet ging verder, 'Hij
zei, 'Ik heb nooit aan Mijn dienaren een zegen geschonken (i.e. zoals regen,
voorzieningen etc) of een groep onder hen werd ongelovig in Mij en zei, 'De
sterren, het kwam door de sterren!
' (Sahih Muslim,
Boek 1, Hadith 133).
·Anas ibn Malik, moge Allah tevreden
over hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen
zeggen, 'Een echte gelovige onder jullie is pas degene die voor zijn broeder
en buurman wenst wat hij voor zichzelf wenst'
. (Sahih Muslim,
Boek 1, Hadith 72).
·Yahya ibn Said heeft overgeleverd dat
de Profeet een kameel gemelkt wou hebben, dus hij vroeg, 'Wie wilt dit
kameel melken?
' Een man stond op en de Profeet vroeg, 'Hoe heet jij?' De
man antwoordde, 'Murra (Bitterheid)' De Profeet zei tegen hem, 'Ga maar weer
zitten'. Toen zei hij, 'Wie wilt dit kameel melken?' Een man stond op en de
Profeet vroeg, 'Hoe heet jij?' De man antwoordde, 'Harb (Oorlog)'. De Profeet zei,
'Ga maar weer zitten'. De Profeet vroeg weer, 'Wie wilt dit kameel melken?' Een
man stond op en de Profeet vroeg, 'Hoe heet jij?' De man antwoordde, 'Yaish
(Hij leeft)' Toen zei de Profeet, vrede zij met hem, tegen hem, 'Ga en melk
(i.e. de kameel)'. (Maliks Muwatta, Boek 54, Hadith 24).
·Abdullah ibn Masud, moge Allah
tevreden over hem zijn, heeft de Profeet horen zeggen, 'Het beledigen van een
Moslim is inderdaad een grove belediging en het bevechten van een Moslim is
ongeloof'
. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 122).
·Anas heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'De teken van een
gelovige is dat hij houdt van de Ansaar
en de teken van een Monafiq is dat
hij de Ansaar haat (i.e. Shia's, uitkijken! hehe)'. (Sahih Muslim,
Boek 1, Hadith 136).
·Er is overgeleverd dat Jabir aan de
Profeet vroeg, 'O Boodschapper van Allah! Wat zijn de twee dingen die zeer
onveranderbaar zijn?' Hij antwoordde, 'Dat degene die sterft en in zijn
leven niemand naast Allah had aanbeden naar het Paradijs gaat
en dat degene
die sterft en in zijn leven afgoden naast Allah had aanbeden naar het Vuur
gaat'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 168).
·Overgeleverd door Abu Hurairah dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Haast je naar het
verrichten van goede daden voordat beroerheden zoals delen van donkere nachten
jullie bereikt
. Een man zal een gelovige zijn in de ochtend en een
ongelovige in de nacht. Men zal zijn geloof verkopen voor wereldse zaken (i.e.
geld, drugs, alcohol etc)'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 213).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Allah heeft gezegd, 'Als
Mijn dienaar een intentie heeft om iets goeds te doen, maar hij doet het niet,
dan schrijf Ik voor hem een beloning
. En als hij het wel doet, dan schrijf
Ik tien tot zevenhonderd keer meer beloningen voor hem. Maar als hij een
intentie heeft om iets slechts te doen en hij doet het niet, wordt er niks
geschreven over hem. En als hij het slechte intentie die hij had, uitvoert dan
wordt er slechts een slechte daad genoteerd'. (Sahih Muslim,
Boek 1, Hadith 234).
·Abu Abas Abdulrahman,
verhaalt dat de Profeet, Allah’s vrede en zegeningen zij met hem, zei, ‘Wien’s
voeten bedekt zijn geweest met stof op de pad van Jihad, het Vuur der Hel zal
hem niet raken
(i.e als hij als moslim sterft)’. (Sahih Bukhari, Boek
52, Hadith 66).
·Abu Osama heeft de Profeet horen
zeggen, 'Allah maakt de Hel verplicht en het Paradijs verboden voor degene
die de eigendommen van de Moslims afneemt door valse eden te zweren
!'
Iemand vroeg, 'O Boodschapper van Allah, ook als het iets nietigs is (i.e. die
hij van de Moslim afneemt?)' De Profeet zei, 'Ja, ook al is het een takje van
een arak boom'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 252).
·Er is overgeleverd dat Abu Hurairah
zei, 'Een man kwam naar de Boodschapper van Allah en vroeg, 'O Boodschapper
van Allah! Wat zegt u van iemand die naar mij toekomt en mijn bezittingen wilt
afnemen?'
De Profeet antwoordde, 'Geef je bezittingen niet aan hem'. De man
vroeg, 'En als hij tegen me vecht?' De Profeet zei, 'Dan vecht tegen hem'. De
man vroeg, 'En als ik wordt gedoodt?' De Profeet antwoordde, 'Dan ben je als
martelaar gestorven'. De man vroeg, 'En wat als ik hem doodt?' De Profeet
antwoordde, 'Dan zal hij in het Vuur zijn'. (Sahih Muslim,
Boek 1, Hadith 259).
·Thabit heeft overgeeleverd dat
Abdullah ibn Amr de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, heeft
horen zeggen, 'Degene die sterft omdat hij zijn bezittingen wou verdedigen
is een martelaar'
. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 260).
·Abu Hurairah, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen
zeggen, 'Islam begon als iets vreemds en het zal eindigen als iets vreemds,
dus geef blijde tijding aan de vreemdelingen'
. (Sahih Muslim,
Boek 1, Hadith 270).
·Anas, moge Allah tevreden over hem
zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met
hem, zei, 'Het laatste Uur zal niet aanbreken zolang er nog iemand op aarde is
die smeekbedes verricht tot Allah'. (Sahih Muslim,
Boek 1, Hadith 273).
·Abu Hurairah heeft de Profeet, Allah's
vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Bij Degene in Wien's Hand
Mohammad's leven ligt, degene onder de Joden en Christenen die van mij hoort
en zijn geloof in de dingen waarmee ik ben gezonden (i.e. Islam) niet bevestigt
,
en hij sterft (i.e. als een ongelovige in Islam), dan behoort hij tot de
bewoners van het Vuur'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 284).
·Er is overgeleverd dat Abu Dhar, moge
Allah tevreden over hem zijn, aan de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
met hem, vroeg, 'Hebt u uw Heer gezien?' De Profeet antwoordde, 'Hij is
(i.e. bedekt met een sluier van) Licht, hoe kan ik Hem zien?'
(Sahih
Moslim, Boek 1, Hadith 341).
·Abu Musa heeft de Profeet horen
zeggen, 'Zijn sluier is het Licht. En als Hij deze (Sluier) zou opheffen,
dan zouden de stralen van Zijn Gezicht, Zijn gehele schepping, voor zover het
reikt verbranden
!'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 343).
·Muadh Al Juhani heeft overgeleverd dat
de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Als iemand de Qur'an
reciteert en ernaar handeld, dan zullen zijn ouders op de Dag des Oordeels
kronen dragen die meer stralen dan de zon zou stralen als het in het midden van
een van jullie huizen zou worden gezet
. Dus wat denk je van degene die er
zelf naar handelt (i.e. hun kind)?' (Abu Dawud,
Boek 8, Hadith 1448).
·Er is overgeleverd dat Aisha, moge
Allah tevreden over haar zijn, zei, 'Als iemand beweert dat Mohammad zijn
Heer heeft gezien, dan is hij een leugenaar
, want Allah zegt, 'Ogen kunnen
Hem niet bereiken'.
(Qur'an 6:103). (Sahih Bukhari, Boek 93, Hadith
477).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'De deuren van Jannah zijn op Maandag en Donderdag geopend. Elke
Moslim die niemand naast Allah aanbidt wordt vergeven behalve degene die
vijandigheid heeft met zijn broeder. Er wordt gezegd, 'Laat deze twee totdat
ze totdat ze zijn uitgepraat
! Laat deze twee totdat zij zijn uitgepraat
(i.e. en berouw hebben getoond)'. (Maliks Muwatta, Boek 47, Hadith
17).
·Er is overgeleverd dat Abu Hurairah de
Profeet heeft horen zeggen, 'Allah heeft gezegd, 'Ik heb voor Mijn slaven
voorbereidt wat geen oog heeft gezien
, geen oor heeft gehoord en geen hart
heeft begeerd (i.e. het Paradijs)'. (Sahih
Bukhari, Boek 93, Hadith 589).
·Abu Hurairah heeft de Profeet horen
zeggen, 'Bij Hem in Wien's Hand het leven van Mohammad ligt! Het afstand tussen
de twee Panelen van de Poort van het Paradijs is zo groot als het afstand
tussen Hajar en Makkah
!'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith
379).
·Anas ibn Malik, moge Allah tevreden
over hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen
zeggen, 'Ik zal de eerste zijn die voorspraak zal doen op de Dag des Oordeels
en onder alle Profeten zal ik de meeste volgelingen hebben. Waarlijk, er
zal op de Dag des Oordeels een Profeet komen die maar een volgeling had op
aarde'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 384).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Het is niet toegestaan voor een vrouw die in Allah en de Laatste
Dag gelooft, om meer dan een dag en een nacht te reizen, zonder dat een
Mahram met haar is'
. (Maliks Muwatta, Boek 54, Hadith 37).
·Abu Hurairah, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
met hem, zei, 'Elke Profeet heeft een smeekbede mogen verrichten die Allah
zeker zou vervullen en alle Profeten voor mij hebben haastig dat smeekbede
verricht en het werd geacepteerd. Maar ik, integendeel, wil mijn smeekbede
bewaren voor de Dag des Oordeels
, voor degenen onder mijn Ummah die
stierven zonder dat ze afgoden naast Allah hebben aanbeden en het zal zeker
worden geacepteerd, als God het wilt'. (Sahih Muslim,
Boek 1, Hadith 386).
·Er is overgeleverd dat Aisha, moge
Allah tevreden over haar zijn, aan de Profeet vroeg, 'O Boodschapper van Allah!
De zoon van Jud'an had goede relaties met mensen en hij heeft de armen gevoedt.
Zullen deze dingen hem baten in het Hiernamaals?' De Profeet antwoordde, 'Nee,
omdat hij nooit in zijn leven heeft gezegd, 'O mijn Heer! Vergeef mijn zonden
op de Dag des Oordeels
!' (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 416).·Er is overgeleverd dat Abu Malik Al
At-Ashari de Profeet heeft horen zeggen, 'Jezelf reinigen is de helft van
het geloof en het zeggen van 'Alhamdolilah' (i.e. Gezegend zij Allah) vult de
schaal.
Het zeggen van 'Subhan'Allah' (i.e. Glorie zij aan Allah) en
'Alhamdolillah' (i.e. Gezegend zij Allah) vult de ruimte tussen de hemelen en
de aarde. Het verrichten van het gebed is een Licht (i.e op de Dag des
Oordeels) en het betalen van de armenbelasting is een bewijs (i.e. Dat je
oprecht in Islam gelooft). De Qur'an is een bewijs voor jou of tegen jou'. (Sahih
Muslim, Boek 2, Hadith 432).
·Abu Hurairah, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen
zeggen, 'De wereld is een gevangenis voor een gelovige en een Paradijs voor
een ongelovige'
. (Sahih Muslim, Boek 42, Hadith 7058).
·Overgeleverd door Abu
Hurairah dat de profeet, Allah’s vrede en zegeningen zij met hem, zei, ‘Wie
twee dingen (i.e leven en bezittingen) op de weg van Allah (Jihad) besteedt,
zal door alle wakers van de Paradijs deuren worden geroepen, zeggende, ‘O zus
en zo, kom hierheen’. Abu Bakr zei, ‘O Boodschapper van Allah! Zo’n iemand zal
nooit vernietigd worden!’ Hij zei, ‘Ik hoop dat je één van hen zal zijn’. (Sahih
Bukhari, Boek 52, Hadith 94).
·Abdullah ibn Abbas heeft overgeleverd
dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Als iemand
alcohol drinkt, dan zal Allah veertig dagen zijn gebeden niet accepteren

(i.e. maar hij moet ze wel verrichten, omdat niet bidden ongeloof is)'. (Abu
Dawud, Boek 26, Hadith 3672).
·Abu Hurairah, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen
zeggen, 'Een dienaar (i.e. van Allah) zegt, 'Mijn rijkdom, mijn rijkdom!'
terwijl van al zijn rijkdom slechts drie dingen van hem zijn
. (1). De
dingen die hij eet. (2). De dingen die hij draagt. (3). De dingen die hij
uitgeeft op de weg van Allah (i.e. aan de behoeftigen). Dit zijn de dingen die
hij heeft en de andere dingen zijn niet van hem, omdat hij ooit zal sterven en
die dingen zal doorgeven aan anderen. (Sahih Muslim,
Boek 42, Hadith 7063).
·Jundub heeft de Profeet horen zeggen,
'Allah zal de nederigheid openbaar maken van degene die zijn goede daden
geheim wilt houden
, en Allah zal de ware aard bekend maken van degenen die
op willen scheppen met hun goede daden'. (Sahih Muslim,
Boek 42, Hadith 7116).
·Aisha heeft de Profeet, Allah's vrede
en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'De Engelen zijn geschapen uit
Licht
, de Duivelen zijn geschapen uit een rookloze vlam, en Adam is
geschapen uit wat jullie al is uitgelegd (i.e. van aarde)'. (Sahih
Muslim, Boek 42, Hadith 7143).
·Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat
de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Niemand van
jullie zal een ware gelovige kunnen zijn totdat hij meer van mij houdt dan van
zijn kind, vader en de hele mensheid
'. (Sahih Muslim,
Boek 1, Hadith 71).
·Er is overgeleverd door Abdul Rahman
ibn Abu Bakra op gezag van zijn vader dat iemand zijn vriend aan het prijzen
was terwijl de Profeet naast hem stond. De man zei, 'Niemand is oprechter dan
hem, op de Boodschapper van Allah na'. De Profeet zei tegen hem, 'Wee jou,
je hebt de nek van je vriend gebroken, je hebt de nek van je vriend gebroken
!
Als iemand van jullie zijn vriend wilt prijzen moet hij zeggen, 'Ik denk dat
hij zo en zo is, maar Allah weet het beste. Ik ken zijn hart niet en Allah kent
zijn lotsbestemming'. (Sahih Muslim, Boek 42, Hadith 7140).
·Abu Ma'mar, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft overgeleverd dat iemand een leider boven de andere leiders ging
verheffen qua positie, en Miqdad begon zand op zijn gezicht te gooien en hij
zei, 'De Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, heeft ons
bevolen om zand te gooien op de gezichten van degenen die anderen teveel
prijzen
!' (Sahih Muslim, Boek 42, Hadith 7142).
·Abu Hurairah heeft de Profeet horen
zeggen, 'Het Uur zal niet aanbreken totdat er veel Harj zal plaatsvinden'.
Ze vroegen, 'Wat is Harj?' De Profeet antwoordde, 'Bloedvergieten!
Bloedvergieten!'(Sahih Muslim, Boek 41, Hadith 6903).·Anas ibn Malik, moge Allah tevreden
over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen
zij met hem, zei, 'Het Paradijs is onsingeld door moeilijkheden en de Hel is
omsingeld door verleidingen'
. (Sahih Muslim, Boek 40, Hadith
6778).
·Abu Hurairah, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
met hem, zei, 'Degenen uit mijn Ummah die mij het meest geliefd zullen zijn
(i.e. in het Hiernamaals), zullen mensen zijn die na mijn (i.e. dood) zullen
komen. Ieder van hen zou zijn rijkdom en familie op willen offeren om mij te
zien, al was het maar eens'
. (Sahih Muslim, Boek 40, Hadith
6791).
·Er is overgeleverd door Abu Hurairah
dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'De Hel zal die
Dag (i.e. Dag des Oordeels) aangesleept worden door 70.000 koorden en elke
koord zal door 70.000 Engelen worden getrokken'
. (Sahih Muslim, Boek
40, Hadith 6810).
·Overgeleverd door Anas ibn
Malik, moge Allah tevreden over hem zijn, dat Umar Rubay Al Bara (i.e de moeder
van Haritha bin Suraqa) naar de Profeet, Allah’s vrede zij met hem, kwam en
zei, ‘O Boodschapper van Allah! Zou u me willen inlichten over Haritha? Haritha
is gedoodt door een pijl van een onbekende, op de dag van Badr!’ Ze voegde
eraan toe, ‘Als hij in het Paradijs is zal ik geduldig zijn, anders zal ik diep
om hem treuren’. De Profeet zei, ‘O moeder van Haritha! Er zijn tuinen in
het Paradijs en jou zoon kreeg Firdaus Al ‘Ala (i.e hoogste Paradijzen)’
. (Sahih
Bukhari, Boek 52, Hadith 64).
·Er is overgeleverd dat Jabir, moge Allah
tevreden over hem zijn, zei, 'Ik heb de Boodschapper van Allah horen zeggen,
'Elke dienaar (i.e. van Allah) zal worden opgewekt in de positie waarin hij
stierf'. (Sahih Muslim, Boek 40, Hadith 6878).
·Jabir ibn Abdullah Al Ansari zei, 'Ik
heb de Boodschapper van Allah, drie dagen voordat hij stierf horen zeggen, 'Niemand
van jullie moet sterven zonder dat hij op het beste van Allah hoopt'
. (Sahih
Muslim, Boek 40, Hadith 6877).
·Er is overgeleverd dat Nafi, moge
Allah tevreden over hem zijn, zei, 'Ik was in Al Juruf (i.e. dichtbij Madinah)
en ik gooide stenen op twee vogels en raakte ze. Een van hun stierf en
Abdullah ibn Omar gooide het weg
. Toen ging hij naar het ander vogel om hem
te slachten, maar ook die ging dood voordat hij hem kon slachten dus Abdullah
ibn Omar gooide ook die vogel weg'. (Maliks
Muwatta, Boek 25, Hadith 1).
·Er is overgeleverd dat Usman ibn
Sharik zei, 'Ik kwam naar de Profeet en zijn metgezellen zaten naast hem alsof
er vogels op hun hoofden zaten (i.e. heel stil). Ik ging ze groeten en ging
zitten. Toen kwamen er een paar heidenen van hier en daar en vroegen aan de
Profeet, 'O Boodschapper van Allah, mogen wij gebruik maken van medicijnen?'
Hij antwoordde, 'Maak gebruik van medicijnen want er is geen zieke waar
Allah geen medicijn voor heeft neergezonden, behalve een ziekte, namelijk
ouderdom
'. (Abu Dawud, Boek 28, Hadith 3846).
·Anas heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Als ik niet bang was
dat jullie niemand meer zouden begraven, zou ik Allah smeken om jullie de bestraffing
van het graf te laten horen'
. (Sahih Muslim, Boek 40, Hadith
6860).
·Abdullah heeft de Profeet, Allah's
vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'De Paradijs bewoners zullen het
Paradijs worden toegelaten en de Hel bewoners zullen de Hel worden gegooid door
Allah. Dan zal er een oproeper opstaan en roepen, 'O Mensen van het
Paradijs, dood bestaat niet meer
! O Mensen van de Hel, dood bestaat niet
meer. Jullie zullen er voor altijd in leven'. (Sahih Muslim,
Boek 40, Hadith 6829).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Op de Dag des Oordeels zal een zeer grote man naar voren komen, terwijl
hij in de ogen van Allah niet meer zal wegen dan een vliegje (i.e. door zijn
slechte daden)'.
(Sahih Muslim, Boek 39, Hadith 6698).
·Abu Ayub Al Ansari, moge Allah
tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat een man naar de Profeet, Allah's
vrede en zegeningen zij met hem, kwam en zei, 'Stel me op de hoogte van een
daad die mij dichter tot het Paradijs zal brengen en verder weg van het Vuur'.
De Profeet zei, 'Aanbidt Allah en vereenzilvig niemand met Hem, verricht het
gebed, betaal de armenbelasting en behandel je familie leden goed'
. Toen
hij wegliep zei de Profeet (i.e. tegen zijn metgezellen), 'Als hij zich aan die
dingen houdt, dan zal hij het Paradijs intreden'. (Sahih Muslim,
Boek 1, Hadith 13).
·Anas ibn Malik heeft de Profeet horen
zeggen, 'Als een ongelovige op aarde goede dingen doet, zal Allah hem op aarde
belonen. Maar wat betreft een gelovige, Allah bewaart zijn goede daden en beloont hem in het Hiernamaals, naar mate
zijn goede daden'
. (Sahih Muslim, Boek 39, Hadith 6740).
·Sahl ibn Sad Al Asadi
heeft de Profeet, Allah’s vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, ‘Om
één dag, de moslims tegen ongelovigen te bewaken (i.e ribaat) op de weg van
Allah (i.e Jihad) is beter dan deze hele wereld en wat zich op haar bevindt’. (Sahih
Bukhari, Boek 52, Hadith 142).
·Er is overgeleverd door
Ka'ab dat de Profeet zei, 'De voorbeeld van een gelovige is zoals een gewas
in het veld dat door de wind alle kanten op wordt gebogen, maar uiteindelijk
staat het
weer
rechtop
. De voorbeeld
van een ongelovige is zoals een cipres boom, dat overeind staat door zijn
stevige wortel en niet gebogen kan worden door winden, totdat het wordt
ontworteld door een sterke windvlaag'. (Sahih Muslim,
Boek 39, Hadith 6744).
·Abu Sirma heeft overgeleverd dat Abu
Ayub Ansari de Profeet heeft horen zeggen, 'Als jullie niet zouden zondigen,
dan zou Allah jullie vervangen door andere schepselen die wel zouden zondigen,

zodat Allah ze kon vergeven'. (Sahih Muslim, Boek 39, Hadith
6621).
·Salman heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Waarlijk, op dezelfde Dag waarop Allah de hemelen en de aarde
schiep, heeft Hij 100 delen van Zijn Genade geschapen. Elke deel van Zijn
Genade kan de leegte tussen de hemel en de aarde vullen. En een deel van
zijn Genade zond Hij naar de aarde en daarom behandelt een moeder haar kind met
liefde en barmhartigheid
. Zelfs de dieren en vogels behandelen elkaar
daarmee met medelijden en barmhartigheid. En op de Dag des Oordeels zal Allah
gebruik maken van al Zijn Genade (i.e. tijdens het oordelen). (Sahih
Muslim, Boek 37, Hadith 6634).
·Ibn Abbas heeft de Profeet horen
zeggen, 'Ik keek in het Paradijs en zag dat de meerderheid van de bewoners
armen waren en ik keek in de Hel en zag dat de meerderheid van de bewoners
vrouwen waren'. (Sahih Muslim, Boek 36, Hadith 6597).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Jullie smeekbedes zullen geacepteerd worden zolang jullie niet
ongeduldig worden
en zeggen, 'Ik heb mijn Heer om iets gesmeekt en Hij
heeft mijn smeekbede niet geacepteerd'. (Sahih Muslim,
Boek 35, Hadith 6594).
·Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat
de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Jullie Heer is
weltevreden met een dienaar die 'Alhamdolillah' (i.e. Gezegend zij Allah) zegt,
na het eten en drinken'
. (Sahih Muslim, Boek 35, Hadith
6592).
·Umm Darda heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Tegen degene die voor
zijn broeder in het geheim een smeekbede verricht zeggen de Engelen, 'Amien, en
dezelfde (i.e. dua) voor jou'. (Sahih Muslim, Boek 35, Hadith
6589).
·Aisha heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'De meest
verachtelijke persoon in de ogen van Allah is degene die discusies uitlokt

(i.e. omdat hij zijn kennis wilt laten zien aan de mensen)'. (Sahih
Muslim, Boek 34, Hadith 6447).
·Abu Hurairah, moge Allah
tevreden over hem zijn, verhaalt dat een man naar de Boodschapper van Allah,
vrede en zegeningen zij met hem, kwam en vroeg, ‘Stel me op de hoogte van
een daad dat gelijk staat aan Jihad (i.e in beloning)’. De profeet antwoordde,
‘Zo’n daad kan ik niet vinden’.
Toen voegde hij eraan toe, ‘Zou jij,
terwijl de Mujahid op het slagveld is, naar je moskee kunnen gaan en dan bidden
zonder te stoppen en vasten zonder je vasten te verbreken?’ De man zei, ‘Maar
wie kan dat?’ Abu Hurairah voegde eraan toe, ‘De Mujahid wordt zelfs beloont
voor de voetstappen die zijn paard zet, terwijl het aan het grazen is aan een
lange koord’. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 44).
·An Nu'man ibn Bashir heeft
overgeleverd dat de Profeet zei, 'Dua is aanbidding'. (Abu Dawud, Boek 8, Hadith 1474).
·Er is overgeleverd dat Abdullah ibn
Omar zei, 'Ik liep in de ochtend naar de Boodschapper van Allah en hij hoorde
dat twee mensen ruzie hadden over de uitleg van een vers. De Boodschapper van
Allah ging naar ze toe en we konden aan zijn gezicht zien dat hij erg boos was.
De Profeet zei toen, 'Waarlijk, volkeren werden voor jullie vernietigd
wegens hun betwisten over het Boek
!' (Sahih Muslim,
Boek 34, Hadith 6443).
·Abu Hurairah, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
met hem, zei, 'Degene die een ander tot goedheid aanspoort, zal dezelfde
beloning krijgen als degene die naar zijn advies handelde
, zonder dat er
beloning afgaat van degenen die naar zijn advies handelde. En degene die een
ander tot slechtheid aanspoort, zal dezelfde zonde dragen als degene die naar zijn
advies handelde, zonder dat de straf van degene die naar zijn advies handelde
minder wordt'. (Sahih Muslim, Boek 34, Hadith 6470).
·Abdullah ibn Abbas heeft overgeleverd
dat de Profeet zei, 'Verricht smeekbedes tot Allah met jullie handpalmen wij
open en niet met de achterkanten van jullie handen naar boven gericht. Als
je klaar bent met je smeekbede, wrijf dan je handen over je gezicht'
. (Abu
Dawud, Boek 8, Hadith 1480).
·Abu Hurairah heeft de Profeet horen
zeggen, 'Elke mens wordt op de natuurlijke aanleg (i.e. als Moslim) geboren
en het zijn de ouders die later een Jood of een Christen van hem maken
.
Precies zoals een kamelin haar welpen goedgevormd baart. Zien jullie een enkel
tekort in hun welpen? En jullie zijn het die later hun oren afknippen (i.e. en
de schepping van God veranderen)!' (Sahih Muslim, Boek 33, Hadith
6428).
·Overgeleverd door Abu Said
Khudri dat iemand vroeg, ‘O Boodschapper van Allah! Wie is de beste onder de
mensen?’ De Boodschapper van Allah antwoordde, ‘Een gelovige die Jihad voert
met zijn leven en bezittingen’
. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 45).
·Er is overgeleverd door Abu Hurairah
dat de Profeet zei, 'Laat hem vernederd in zand gedompeld zijn! Laat hem
vernederd in zand gedompeld zijn
!' Ze vroegen, 'O Boodschapper van Allah,
over wie heeft u het?' De Profeet antwoordde, 'Degene die zijn zijn vader of
zijn moeder of hen beiden in hun ouderdom ziet, en toch gaat hij niet het
Paradijs in (i.e. omdat hij niet voor hun zorgde)'. (Sahih Muslim,
Boek 32, Hadith 6190).
·Abu Ayub Ansari heeft overgeleverd dat
de Profeet zei, 'Het is niet toegestaan voor een Moslim om contacten met
zijn broeder (i.e. na een ruzie) langer dan drie dagen te verbreken
, zodat
de ene man een kant opgaat en de ander de ander kant op als ze elkaar
tegenkomen. De beste onder hen is degene die de ander het eerste groet (i.e. en
weer vriendshap sluit met zijn broeder)'. (Sahih Muslim,
Boek 32, Hadith 6210).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Waalijk, Allah kijkt
niet naar jullie gezichten of rijkdom, maar Hij kijkt naar jullie harten en
jullie daden'
. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6221).
·Abu Rabi' heeft de Boodschapper van
Allah, vrede en zegeningen van Allah zij met hem, horen zeggen, 'Degene die
een zieke bezoekt is in de fruit tuinen van het Paradijs
, zolang hij daar
verblijft'. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6227).
·Er is overgeleverd door Jabir ibn
Abdullah dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, een zieke
vrouw bezocht en vroeg, 'Waarom tril je zo erg?' Ze antwoordde, 'Het komt door
koorts, moge Allah het nooit zegenen!' Toen zei de Profeet, 'Vervloek koorts
niet, want het scheidt (i.e. de zonden) van de nakomelingen van Adam zoals een
oven ijzer scheidt (i.e. uit stenen)'
. (Sahih Muslim,
Boek 32, Hadith 6244).
·Abu Dhar heeft de Profeet
horen zeggen, 'Allah heeft gezegd, 'O
Mijn dienaren! Als de eerste van jullie tot en met de laatste van jullie,
uit onder de mensen en de Jin net zo'n oprechte hart hadden als de beste onder
jullie, dan zou dat niets aan Mijn Koninkrijk toevoegen
. O Mijn dienaren!
Als de eerste van jullie tot en met de laatste van jullie, uit onder de mensen
en de Jin net zo'n slechte hart hadden als de degene met slechtste hart onder
jullie, dan zou dat niets uit Mijn Koninkrijk afnemen. O Mijn dienaren! Als de
eerste onder jullie tot en met de laatste onder jullie, uit onder de mensen en
de Jin zouden opstaan in een plaats en elke van jullie aan Mij een wens zouden
doen, en Ik zou iedereen geven waar hij om vroeg, dan zou dat niets kunnen
afnemen van Mijn koninkrijk, niet meer dan dat een zee zou stijgen als er een
naald ingestoken zou worden'. (Sahih
Muslim, Boek 32, Hadith 6246).
·Abu Bakr heeft de Profeet,
Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Degene die vergeving
vraagt voor een zonde is geen zondaar
, ook al keert hij terug naar die
zonde zeventig keer per dag'. (Abu Dawud, Boek 8,
Hadith 1509).
·De Profeet zei, 'Als
iemand een zegen op mij afroept, dan zal Allah hem tien keer dezelfde beloning geven'.(Abu Dawud, Boek 8, Hadith 1525).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, aan zijn metgezellen vroeg,
'Weten jullie wie falliet is?' Ze zeiden, 'Degene die geen Dirham's en
bezittingen heeft'. De Profeet zei toen, 'De falliete van mijn Ummah zal degene zijn die op de Dag des Oordeels met beloning
van het gebed, vasten, zakaat komt terwijl hij een persoon uitgescholden heeft
en over een andere gesproken heeft
, en het
geld van een andere niet op de juiste manier benuttigd en heeft het bloed van
een andere laten vloeien en heeft een andere persoon geslagen. Aan een ieder
wordt er een deel van zijn goede daden gegeven totdat hij geen goede daden meer
heeft'.
(Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6251).
·No'man ibn Bashir heeft de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'De
gelovigen zijn samen zoals een lichaam, als het lichaam hoofdpijn heeft, dan
lijdt het hele lichaam
aan pijn en slapeloosheid'. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6260).
·Abu Darda, moge Allah
tevreden over hem zijn, de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem,
heeft horen zeggen, 'Degene die vloekt zal niet mogen getuigen of
voorspreken op de Dag des Oordeels'
. (Sahih
Muslim, Boek 32, Hadith 6283).
·Abu Hurairah heeft
overgeleverd dat mensen tegen de Profeet zeiden om een vloek af te roepen op
een groep ongelovigen, maar de Profeet zei, 'Ik ben niet gestuurd om vloeken
af te roepen, maar ik ben gestuurd als een Genade
'. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6284).
·Abdullah ibn Masud heeft
overgeleverd dat de Profeet zei, 'Oprechtheid leidt tot deugd en deugd leidt
tot het Paradijs. Een man volhardt in het vertellen van de waarheid totdat hij
bij Allah opgeschreven staat als een waarheidsgetrouw.
Leugenachtigheid
leidt tot zonde en zonde leidt tot het vuur en een man gaat door met het
vertellen van leugens, tot hij bij Allah opgeschreven is als een leugenaar'. (Sahih
Muslim, Boek 32, Hadith 6307).
·Hisham ibn Hakim, moge
Allah tevreden over hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
met hem, horen zeggen, 'Degene die anderen op aarde martelt, zal door Allah
(op de Dag des Oordeels) worden gemarteld
(i.e. in de Hel)'. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6327).
·Abu Hurairah heeft
overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Er
was een boom die de Moslims last bezorgde, dus een man kwam en hakte de boom om
en hij ging daardoor het Paradijs in'
. (Sahih
Muslim, Boek 32, Hadith 6342).
·Abdullah, moge Allah
tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en
zegeningen zij met hem, zei, 'Een vrouw ging naar het Vuur omdat zij een
katje had vastgebonden tot zij stierf
. Ze gaf haar geen eten of drinken tot
zij stierf. Ze liet haar niet eens gaan zodat ze insecten van de grond kon
eten! (En dus heeft Allah haar in het Vuur gegooid)'. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6345).
·Jandub heeft overgeleverd
dat de Profeet zei, 'Iemand zei, 'Allah zal die en die persoon nooit
vergeven
!' Toen zei Allah, 'Wie is hij die bepaalt wie ik wel en niet
vergeef? Ik heb die en die Genade getoond en zijn zonden al vergeven'. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6350).
·Abu Hurairah, moge Allah
tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en
zegeningen zij met hem, zei, 'Velen mensen met lange haren die bedekt zijn
met stof, worden afgewezen bij deuren (i.e. van belangrijke mensen)
,
terwijl (zij in de ogen van Allah zo hoog staan dat) als ze Allah om iets
zouden vragen, Allah dat zeker aan hun zou schenken'. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6351).
·Abu Dhar, moge Allah
tevreden over hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met
hem, horen zeggen, 'Wanneer je soep maakt, voeg er dan iets meer water aan
toe en geef het als een geschenk aan je buren
'. (Sahih
Muslim, Boek 32, Hadith 6357).
·Abu Dhar, moge Allah
tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en
zegeningen zij met hem, zei, 'Onderschat niets van het goede, al is het maar
het ontmoeten van je broeder met een lach op je gezicht'
. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6359).
·Er is overgeleverd dat
Aisha, moge Allah tevreden over haar zijn, zei, 'Een arme vrouw en haar drie
dochters kwamen naar mij toe. Ik gaf ze drie dadels (omdat ik niks anders had
om aan ze te geven). Ze gaf twee dadels aan twee dochters van haar en de derde
dadel wou zij zelf eten. Toen ze de dadel bijna in haar mond had gestoken, zag
ze dat haar derde dochter niks te eten had. Ze deelde die dadel in tweeen en ze
gingen het samen eten. Ik vertelde dit verhaal aan de Boodschapper van Allah,
vrede en zegeningen van Allah zij met hem, en hij zei, 'Waarlijk, daardoor
heeft Allah heeft haar het Paradijs beloofd of hij heeft haar van de Hel gered'
.(Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6363).
·Abu Hassan zei, 'Ik zei
tegen Abu Hurairah, 'Mijn twee kinderen zijn gestorven. Zou je mij iets kunnen
overleveren van de Profeet, waarmee mijn hart rust zal vinden?' Hij antwoordde,'Ja, kinderen (die voor de pubertijd sterven) zijn de vogels van het
Paradijs
. Als zij hun ouders vinden op de Dag des Oordeels zullen zij hun
ouders vastpakken en niet loslaten totdat Allah ze in het Paradijs toelaat'. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6370).
·Anas ibn Malik heeft
overgeleverd dat een woestijn Arabier aan de Profeet, Allah's vrede en
zegeningen zij met hem, vroeg, 'Wanneer zal het laatste Uur plaatsvinden?' De
Profeet vroeg aan hem, 'Wat heb je ervoor voorbereidt?' De man antwoordde,
'Liefde voor Allah en Zijn Boodschapper'. Toen zei de Profeet, 'Je zult zijn
met degenen van wie je houdt (i.e. in het Paradijs)'
. (Sahih Muslim, Boek 32, Hadith 6378).
·Abdullah ibn Masud, moge
Allah tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet zei, 'Als ik
een boezemvriend zou nemen onder de mensen, dan zou ik Abu Bakr als mij
boezemvriend nemen'. (Sahih Muslim, Boek 31, Hadith 5872).
·Buraida heeft overgeleverd
dat haar vader de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, heeft horen
zeggen, 'Degene die een schaakspel heeft gespeeld, is zoals iemand die
met zijn handen in het vlees en bloed van varkens heeft gespeeld'. (Sahih Muslim, Boek 28, Hadith 5612).
·Abu Hurairah heeft de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'De meest
waarachtige woorden die ooit door een Poet zijn uitgesproken zijn, 'Waarlijk,
alles vergaat behalve Allah'
. (Sahih Muslim, Boek
28, Hadith 5604).
·Er is overgeleverd door
Abu Hurairah dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Een
mier had een van de Profeten van vroeger gebeten en in zijn woede beveelde hij
dat de hele mierennest in brand gestoken moest worden. Toen openbaarde Allah
aan hem, 'Omdat een mier jou heeft gestoken, heb jij een hele gemeenschap
vernietigd die Mij verheerlijkte'
. (Sahih
Muslim, Boek 26, Hadith 5567).
·Ibn Omar, moge Allah
tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en
zegeningen zij met hem, heeft gezegd, 'De namen waarvan Allah het meest houdt
zijn 'Abdullah' en 'Abdulrahman'. (Sahih Muslim, Boek
25, Hadith 5315).
·Er is overgeleverd dat
Moghira ibn Shubba zei, 'Toen ik Najran bereikte, zeiden (i.e. de Christenen)
tegen mij, 'Jij leest, 'O zuster van Aaron' in de Qur'an terwijl Mozes veel
eerder dan Jezus leefde'
. Toen ik terugkwam naar de Profeet, vroeg ik hem
over dit en hij zei, 'De mensen van vroeger noemden (i.e. hun kinderen) met de
namen van hun Boodschappers en Oprechten, die voor hun leefden'. (Sahih Muslim, Boek 25, Hadith 5326).
·Er is overgeleverd dat
Jabir Ibn Abdullah, moge Allah tevreden over hem zijn, zei, 'Ik vroeg om
toestemming om in het huis van de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met
hem, te komen. De Profeet, vrede zij met hem, vroeg, 'Wie is het?' Ik
antwoordde, 'Ik ben het'. De Profeet kwam naar buiten, 'Ik ben het, Ik ben
het?
' (i.e. Je moet je naam zeggen). (Sahih Muslim, Boek 25, Hadith
5363).
·Abu Hurairah heeft
overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Het
is toegestaan om de ogen uit te halen van degene die de huizen van mensen zonder
toestemming ingluipte en bespioneert'
. (Sahih
Muslim, Boek 25, Hadith 5370).
·Abdul Rahman heeft
overgeleverd dat Umm Salama de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met
hem, heeft horen zeggen, 'Degene die in gouden en zilveren vaten drinkt,
heeft niks anders in zijn buik dan het Vuur van Hel
'. (Sahih Muslim, Boek 24, Hadith 5128).
·Umm Salama, moge Allah tevreden over
haar zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
met hem, zei, 'Degene die uit een zilveren vat drinkt, vult zijn buik met
het Vuur van Jahanam'
. (Maliks Muwatta, Boek 49, Hadith 11).
·Anas ibn Malik heeft
overgeleverd dat sommige metgezellen van de Profeet, moge Allah tevreden over
hun zijn, te extreem wouden gaan in de religie en zeiden, 'Ik zal niet met een
vrouw trouwen' en anderen zeiden, 'Ik zal geen vlees eten' en anderen zeiden,
'Ik zal niet in bed liggen'. Toen de Profeet hiervan op de hoogte werd gesteld,
prijsde hij Allah en zei, 'Wat is er met de mensen dat zij dit en dat
zeggen? Ik bid en ik slaap, ik vast en ik eet en ik trouw met vrouwen. Degene
die zich van mijn Sunnah afkeert, heeft niks met mij te maken'
. (Sahih Muslim, Boek 8, Hadith 3236).
·Er is overgeleverd dat Abu
Hurairah de Profeet heeft horen zeggen, 'Wanneer jullie kamperen in de nacht,
ga dan niet in het midden van de weg kamperen, want dat is een oversteekplaats
van kleine diertjes (i.e. zoals de mieren)'. (Sahih
Muslim, Boek 20, Hadith 4723).
·Overgeleverd door Abu
Hurairah, dat de Profeet zei, ‘Allah garandeerd dat
Hij de Mujahid op Zijn Pad in het Paradijs zal toelaten als hij wordt gedood
, anders zal Hij hem veilig naar huis doen terugkeren met beloningen en
oorlogsbuit
. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 46).
·Jabir ibn Abdullah heeft
de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Een groep
van mijn Ummah zal voor de waarheid blijven vechten (i.e. Youqatiloen), tot de
Dag des Oordeels'. (Sahih Muslim, Boek 4718, Hadith 4718).
·Abu Musa Al Ashari heeft
de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Degene
die vecht zodat het woord van Allah de hoogste wordt, hij is op de weg van
Allah aan het vechten'
. (Sahih Muslim, Boek 20, Hadith 4684).
·Anas heeft overgeleverd
dat een Jood een kleine meisje van de Ansar had gedoodt, omdat hij haar juwelen
wou stelen. De Jood gooide haar in een put en brak haar schedel met stenen.
Toen was hij gepakt en naar de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met
hem, gebracht en de Profeet beveelde dat hij gestenigd moet worden. Dus hij
werd gestenigd tot hij stierf. (Sahih Muslim, Boek 16, Hadith 4140).·Abu Hurairah heeft de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Als een slaaf
Allah en zijn baas gehoorzaamt, dan heeft hij een dubbel beloning (i.e. in het
Hiernamaals)'. (Sahih Muslim, Boek 15, Hadith 4100).
·Ibn Abbas heeft de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'De
gelijkenis van degene die iets aan mensen schenkt en het dan terugneemt is
zoals een hond die zijn eigen braaksel (kots) weer op eet'
. (Sahih Muslim, Boek 12, Hadith 3958).
·Er iso vergeleverd dat Abu
Hurairah de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, heeft horen
zeggen, 'Degene die een geit koopt met een volle uier, heeft het recht om
het terug te brengen in drie dagen'
. (Sahih
Muslim, Boek 10, Hadith 3637).
·Said ibn Zaid heeft de
Profeet horen zeggen, 'Als iemand ook maar een spanwijdte grond van iemand
onrechtvaardig afneemt, dan zal Allah hem op de Dag des Oordeels zeven werelden
laten dragen (i.e. om zijn nek). (Sahih Muslim, Boek
10, Hadith 3920).
·Abu Hurairah heeft
overgeleverd dat Sa'ad ibn Ubada aan de Profeet vroeg, 'O Boodschapper van
Allah! Als ik mijn vrouw met een man overspel zie plegen, moet ik dan niks doen
en wachten tot ik vier getuigen heb?
'
De
Profeet antwoordde, 'Ja'. (Sahih Muslim, Boek 9, Hadith 3570).·Er is overgeleverd door
Abu Hurairah dat de Profeet zei, 'Jullie
(Moslims) zijn het beste volk dat onder de mensheid is verwekt'. (Qur'an 3:110)
betekent dat jullie de beste volk zijn voor de mensheid, omdat jullie ze in
kettingen om hun nekken Islam binnen brengen
(i.e. en daardoor redden
jullie hun van de bestraffingen van het Vuur en gaan ze de tuinen van het
Paradijs binnen'. (Sahih Bukhari, Boek 60, Hadith 80).
·Jabir, moge Allah tevreden
over hem zijn, zei, ‘De verminkte lichaam van mijn vader werd naar de
Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, gebracht en het werd
voor hem geplaatst. Ik ging naar hem toe om zijn gezicht te bekijken, maar mijn
metgezellen hielden me tegen. Toen werd het wenende stem van een vrouw gehoord,
en er werd gezegd dat het of de dochter of de vrouw van Amr was. De Profeet zei
toen, ‘Waarom huilt zij? De Engelen dekken hem nog steeds met hun vleugels!(Sahih Bukhari, Boek 53, Hadith 71).
·Er is overgeleverd dat
Sahl ibn Sa'd Al Saidi, moge Allah tevreden over hem zijn zei, 'Een vrouw kwam
naar de Boodschapper van Allah en zei, 'O Boodschapper van Allah! Ik stel me
tot uw beschikking (i.e. ik wil trouwen)'. De Profeet bekeek haar hele lichaam
van top tot teen en daarna wierp hij zijn blik neer. Toen de vrouw merkte dat
hij nog niet besloten had, ging zij weer zitten. Toen stond een metgezel van de
Profeet op en zei, 'O Boodschapper van Allah! Trouw haar aan mij, als u niet
met haar wilt trouwen'. De Profeet vroeg, ‘Heb je iets om het als bruidschat te
geven?’ Hij antwoordde, ‘Nee, O Boodschapper van Allah, bij Allah, ik heb
niks’. De Profeet zei, ‘Ga naar je mensen en zie of je iets kan vinden’. De man
kwam terug en zei, ‘Ik heb niks gevonden’. De Profeet zei, ‘Ga maar terug, al
was het maar een ijzeren ring?’ De man kwam terug en zei, ‘Nee, bij Allah, niet
eens een ijzeren ring, maar ik heb wel deze kleed van mij die ik aan haar kan
geven’. De Profeet zei, ‘Als je die kleed aan haar geeft dan heb jij niks en en
als jij het draagt dan heeft zij niks’. De man werd zwaar teleurgesteld en ging
zitten. Toen hij wegliep riep de Profeet hem terug en vroeg, ‘Hoeveel uit de
Qur’an ken je?’ Hij antwoordde, ‘Ik ken die en die Surahs’. De Profeet vroeg,
‘Ken je ze uit je hoofd?’ Hij antwoordde, ‘Ja’ De Profeet zei toen, ‘Ga
maar, ik heb haar aan je getrouwd voor die en die Surahs die je uit je hoofd
kent’
. (Sahih
Muslim, Boek 8, Hadith 3316)
.·Er is overgeleverd dat
Anas ibn Malik zei, 'Ik
was tien jaar lang een bediende van de Profeet en nooit heeft hij in zijn leven
'UFF' tegen mij gezegd
,
en nooit zei hij tegen mij, 'Waarom deed je dat?' of 'Waarom dit je het niet
zo?' (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4756).
·Er is overgeleverd dat Aisha zei, 'Als
de Profeet slechte dingen over mensen hoorde, zei hij nooit, 'Wat is er met die
en die persoon, dat hij dit en dat zegt?' Maar hij zei altijd, 'Wat is er
met de mensen dat zij dit en dat zeggen?
' (Abu Dawud,
Boek 41, Hadith 4770).
·Ans ibn Malik heeft overgeleverd dat
een man met een gele vlek op zijn voorhoofd naar de Profeet, Allah's vrede en
zegeningen zij met hem, kwam. De Profeet zei nooit iets slechts over iemand,
als degene over wie hij sprak er zelf bij was. Toen de man wegging zei hij, 'Had
iemand van jullie maar aan hem gevraagd, om het (i.e. gele vlek) af te wassen'
.(Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4771).
·Abullah ibn Abbas, moge Allah tevreden
over hem zijn, heeft overgeleverd dat de mantel van een man wegwaaide door de
wind, en de man vervloekte de wind. De Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
met hem, zei toen, 'Vervloek de wind niet, want het waait onder Allah's
bevel
. Als iemand iets vervloekt zonder dat hij daar het recht toe heeft,
dan keert de vloek weer terug op hem'. (Abu Dawud,
Boek 41, Hadith 4890).
·Abu Darda, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningenz ij met hem, horen zeggen,'Niks weegt zwaarder in de weegschaal op de Dag des Oordeels, dan de goede
manieren van een gelovige'.
(Abu Dawud, Boek 41, Hadith
4781).
·Omar ibn Khattab heeft de Profeet
horen zeggen, 'Help de onderdrukten en wijs de weg aan de verdwaalde'. (Abu
Dawud, Boek 41, Hadith 4799).
·Abu Hurairah heeft de Profeet horen
zeggen, 'Degene die Allah niet dankt, dankt de mensen niet'. (Abu
Dawud, Boek 41, Hadith 4793).
·Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat
een vrouw naar de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, kwam en zei, 'O
Boodschapper van Allah! Ik wil iets met u bespreken'. De Profeet, vrede zij met
hem, zei, 'O Moeder van zus en zo, ga in een hoek van de straat zitten (i.e.
waar mensen ons zien) en ik zal naast je zitten'. Dus zij ging zitten en de
Profeet ging naast haar zitten, totdat zij klaar was
. (Abu
Dawud, Boek 41, Hadith 4800).
·Er is overgeleverd dat Abu Said Al
Khudri, moge Allah tevreden over hem zijn, zei, 'Ik hoorde de Boodschapper van
Allah zeggen, 'De beste plaatsen om te zitten, zijn de plaatsen die de meeste
ruimte bieden'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4802).
·Abu Hurairah heeft de Profeet, Allah's
vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Een mens is geneigd de
religie van zijn vriend te volgen
, dus ieder van jullie moet uitkijken wie
hij bevriendt'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4815).
·Jabir ibn Abdullah, moge Allah
tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en
zegeningen zij met hem, zei, 'Allah is niet Genadig tegen degenen die geen
genade tonen aan de mensen'
. (Sahih Bukhari, Boek 93, Hadith
473).
·Abdullah ibn Amr ibn Al As, moge Allah
tevreden over hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met
hem, horen zeggen, 'Niemand mag tussen twee mensen komen zitten, zonder
dat hij hun toestemming heeft'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith
4826).
·Er is overgeleverd dat Qaylah de
dochter van Makhrama, moge Allah tevreden over haar zijn, zei, 'Ik zag de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, met zijn armen rondom zijn
benen zitten'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4829).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Mensen die van een bijeenkomst opstaan, zonder dat ze Allah
hebben gedenkt (i.e. tijdens die bijeenkomst), zijn zoals degenen die van
een ezels dode karkas opstaan
, en het zal een bron van spijt zijn voor
hun'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4837).
·Er is overgeleverd door Aisha, moge
Allah tevreden over haar zijn, dat zij tegen de Profeet, Allah's vrede en
zegeningen zij met hem, zei, 'Safiyah is dit en dat (i.e. ze maakte een beweging
met haar hand, waarmee ze bedoelde dat zij te kort was)'. De Profeet zei, 'Je
hebt iets gezegd, dat de kleur van een Ocean zou veranderen als het ermee
gemixd zou worden'
. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4857).
·Er is overgeleverd door Abu Hurairah
dat de Profeet zei, 'Allah zal de wereld in Zijn greep nemen op de Dag des
Oordeels en de hemelen zullen in Zijn rechter Hand worden opgerold en Hij zal
zeggen, 'Ik ben de Koning, waar zijn de koningen van de wereld?' (Sahih
Bukhari, Boek 93, Hadith 479).
·Ata ibn Yasar heeft overgeleverd dat
een man aan de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, vroeg, 'O
Boodschapper van Allah, moet ik mijn moeder om toestemming vragen voordat ik
het huis intreed
?' De Profeet antwoordde, 'Ja'. De man zei, 'Ik woon in
hetzelfde huis met haar' de Profeet zei, 'Vraag om toestemming' De man zei, 'Ik
ben haar bediende'. De Profeet zei, 'Vraag om toestemming. Wil je haar naakt
zien?' De man antwoordde, 'Nee' toen zei de Profeet, 'Vraag dan om
toestemming'. (Maliks Muwatta, Boek 54, Hadith 1).
·Abu Hurairah, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
met hem, zei, 'Vermijd jaloerzie, want jaloerzie verteert goede daden zoals
vuur brandstof verteert'
. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith
4885).
·Er is overgeleverd door Aisha, dat
iemand iets van haar had gestolen en zij begon de dief te vervloeken. De
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei toen tegen haar, 'Maak
zijn zonde niet minder erg (i.e. door te vloeken)'
. (Abu
Dawud, Boek 41, Hadith 4891).
·Er is overgeleverd door Umm Khulthum
bint Uqbag al Umawiyah, dat de Profeet zei, 'Degene die onwaarheden sprak,
omdat hij vriendschap wou sluiten tussen twee mensen, heeft niet gelogen'
. (Abu
Dawud, Boek 41, Hadith 4902).
·Abdullah ibn Amr heeft de Profeet
horen zeggen, 'De Barmhartige is Genadig tegen degenen die genadig zijn. Als
je genade toont aan degenen die op aarde zijn, zal Degene die in de hemelen is,
jou Genade tonen'
. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4923).
·Abdullah ibn Amr heeft overgeleverd
dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Degenen die geen
genade tonen aan onze jongeren en die geen respect tonen aan onze ouderen,
behoren niet tot ons'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4925).
·Er is overgeleverd dat Abu Darda de
Profeet heeft horen zeggen, 'Op de Dag des Oordeels zullen jullie bij jullie
namen en bij de namen van jullie vaderen worden geroepen, dus geef julliezelf
mooie namen
'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4930).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Niemand van jullie mag zeggen, 'Mijn slaaf' of 'Mijn slavin'
en een slaaf mag niet zeggen, 'Mijn heer' (i.e. tegen zijn of haar baas). De
bezitter van slaven moet zeggen, 'Mijn jonge man' en 'Mijn jonge vrouw' en een
slaaf moet zeggen, 'Mijn baas' en 'Mijn basin' omdat jullie allemaal de slaven
van Allah zijn, en jullie Heer is Allah, de meest Hoge'. (Abu
Dawud, Boek 41, Hadith 4957).
·Er is overgeleverd dat Mu'awiyah ibn
Jaydah Al Qushayri zei, 'De Boodschapper van Allah, Allah's vrede en zegeningen
zij met hem, zei, 'Wee degene die leugens vertelt om mensen te laten lachen!
Wee hem! Wee hem!' (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4972).·Er is overgeleverd dat Abdullah ibn
Amir zei, 'Mijn moeder riep mij op een dag, terwijl de Profeet in ons huis zat.
Ze zei, 'Kom hier, en ik zal je iets geven'. De Boodschapper van Allah vroeg
aan haar, 'Wat wou je aan hem geven?' Ze antwoordde, 'Ik wou hem een paar
dadels geven'. De Profeet zei toen, 'Als je hem niks zou geven, zou er een
leugen van je worden genoteerd
'. (Abu Dawud,
Boek 41, Hadith 4973).
·Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat
de Profeet hem (voor de grap) riep, met de woorden, 'O jij met twee oren'. (Abu
Dawud, Boek 41, Hadith 4984).
·Er is overgeleverd dat Abdur Rahman
ibn Abu Layla, moge Allah tevreden over hem zijn, zei, 'De metgezellen van de
Profeet, vrede en zegeningen van Allah zij met hem, vertelden ons dat ze op een
dag op reis waren met de Profeet. Een van hen viel in slaap en een andere man
pakte stiekem een touw van hem af. Toen hij wakker werd, was hij geschrokken
(i.e. omdat hij dacht dat de ongelovigen zijn spullen hadden afgepakt)'. De
Profeet zei toen, 'Het is niet toegstaan voor een Moslim om een andere
Moslim bang te maken'
. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4986).
·De vader van Hisham ibn Urwa heeft
overgeleverd dat toen de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, de
berg Uhud zag, hij zei, 'Dit is een berg die van ons houdt en wij houden van
hem'
. (Maliks Muwatta, Boek 45, Hadith 20).
·Er is overgeleverd dat Ubayd ibn
Rifa'ah az Zuraiqi, moge Allah tevreden over hem zijn, de Profeet heeft horen
zeggen, 'Roep zegeningen af op degene die tot en met drie keer niest, (i.e. en
als hij meer dan drie keer niest), mag je zegeningen op hem afroepen en je mag
stoppen met het afroepen van zegeningen op hem (i.e. omdat hij mischien
verkouden is)'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5018).
·Abu Burdah zei, 'De Joden
probeerden expres naast de Profeet te niezen
, omdat ze hoopten dat hij zou
zeggen, 'Moge Allah genade met jou hebben'. Maar hij zei altijd tegen hun,
'Moge Allah jou leiden en je zaken recht zetten'. (Abu Dawud,
Boek 41, Hadith 5020).
·Zayd ibn Khalid, moge Allah tevreden
over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen
zij met hem, zei, 'Vervloek de haan niet, want het maakt de mensen voor het
gebed wakker'
. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5026).
·Jabir ibn Abdullah heeft overgeleverd
dat de Profeet zei, 'Als je het blaffen van een hond of het balken van ezel
in de nacht hoort, zoek dan je toevlucht bij Allah, want zij zien wat jullie
niet zien
'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5084).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Allah heeft 99 Namen,
dat is een minder dan honderd en degene die ze allemaal uit zijn hoofd leert
zal het Paradijs intreden'. (Sahih Bukhari, Boek 93, Hadith 489).
·Al Miqdam ibn Ma'dikarib heeft
overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Als
een man van zijn broeder houdt, moet hij tegen hem zeggen dat hij van hem
houdt'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5105).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Een man was op reis en
kreeg dorst onderweg. Hij ging een put in en dronk water. Toen hij weer uit
de put klom zag hij een hond aan het natte grond likken uit dorst
. De man
zei, 'Deze hond heeft dezelfde probleem als ik had' Dus hij ging de put weer in
en vulde zijn schoen met water. Hij pakte zijn schoen met zijn mond vast en
klom weer uit het put en gaf het hond te drinken. Allah beloonde hem voor deze
daad en vergaf al zijn zonden'. (Sahih Bukhari, Boek 40, Hadith
551).
·Abdullah ibn Omar dat de
Profeet, Allah’s vrede zij met hem, zei, ‘Jullie zullen tegen de Joden blijven
vechten totdat sommigen van hun zich achter stenen zullen verbergen en de
stenen zullen zeggen, ‘O Moslim! Er is een Jood achter mij, kom en dood hem!’. (Sahih
Bukhari, Boek 52, Hadith 177).
·Er is overgeleverd door Mojahid dat
Abdullah ibn Amr een schaap ging slachten en aan de mensen vroeg, 'Hebben
jullie een deel ervan aan mijn Joodse buurman gegeven?
Ik heb de
Boodschapper van Allah horen zeggen, 'Gibrail bleef mij zovaak bevolen om goed
tegen de buren te zijn, tot het punt dat ik dacht dat hij hun als mijn
erfgenamen zou verklaren'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5133).
·Abdullah ibn Omar, moge Allah tevreden
over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen
zij met hem, zei, 'Van alle toegestane zaken is scheiding het meest gehaat
door Allah'
. (Abu Dawud, Boek 12, Hadith 2172).
·Thawban, moge Allah tevreden over hem
zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met
hem, zei, 'Als een vrouw scheiding vraagt, zonder een goede reden, dan
zal zelfs het geur van het Paradijs voor haar verboden zijn'. (Abu
Dawud, Boek 12, Hadith 2218).
·Er is overgeleverd dat Abdullah ibn
Omar zei, 'Een man kwam naar de Profeet en vroeg, 'O Boodschapper van Allah!
Hoevaak moet ik mijn bediende vergeven?'
De Profeet gaf geen antwoord, dus
de man vroeg weer en de Profeet gaf weer geen antwoord. Toen hij het voor de
derde keer vroeg, antwoordde de Profeet, 'Vergeef hem, zeventig keer per dag!'.(Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5145).
·Abu Umamah, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen
zeggen, 'Degenen die het dichtste tot Allah staan, zijn degenen die de mensen
het eerste groeten'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5178).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Als een van jullie zijn broeder ontmoet, dan moet hij hem
groeten. Als ze samen lopen en een boom, een muur of een steen tussenbeiden
komt, dan moet hij hem weer groeten als hij hem ziet'
. (Abu
Dawud, Boek 41, Hadith 5181).
·Anas heeft overgeleverd dat de Profeet
langs een groep kinderen liep, die zaten te spelen en hij groette hun. (Abu
Dawud, Boek 41, Hadith 5183).
·Al Bara ibn Azib heeft overgeleverd
dat de Profeet zei, 'Als twee Moslims elkaar ontmoeten en ze schudden elkaar
de handen
, dan zullen zij worden vergeven voordat zij weer van elkaar
scheiden'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5193).
·Mu'awiyah heeft de Profeet, Allah's
vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Laat degene, die ervan houdt
dat mensen voor hem opstaan, zich op zijn plaats in
de Hel voorbereiden
'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5210).
·Overgeleverd door Al Bara,
moge Allah tevreden over hem zijn, dat een man wiens gezicht met een ijzeren
masker was bedekt naar de Profeet kwam en vroeg, ‘O Boodschapper van Allah! Zal
ik vechten of eerst Islam binnen komen?’ De Profeet antwoordde, ‘Accepteer
eerst Islam en ga dan vechten’. Dus hij kwam Islam binnen en werd Shaheed. Toen
zei de Profeet Mohammad, ‘Weinig gedaan, maar veel beloning’ (i.e Hij
deed weinig na het accepteren van Islam, maar verkreeg het Martelaarschap). (Sahih
Bukhari, Boek 52, Hadith 63).
·Er is overgeleverd dat Abu
Umamah zei, 'De Boodschapper van Allah kwam naar ons toe, terwijl hij op een
stok leunde. Wij stonden toen op, om hem respect te tonen en hij zei, 'Sta niet op zoals buitenlanders
opstaan voor elkaar, om respect te tonen'
. (Abu Dawud,
Boek 41, Hadith 5211).
·Abbas ibn Mirdaus, moge Allah tevreden
over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen
zij met hem, ging lachen toen Abu Bakr of Omar ibn Khattab tegen hem zei, 'Moge
Allah je tanden laten lachen
!' (Abu Dawud, Boek 41, Hadith
5215).
·Er is overgeleverd dat Abdur Rahman
ibn Uthman zei, 'Een dokter vroeg aan de Profeet of hij kikkers mocht
gebruiken voor medicijnen
, en de Profeet verbood hem om ze te doden'. (Abu
Dawud, Boek 41, Hadith 5249).
·Overgeleverd door Samura,
dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, ‘Vorige nacht
kwamen twee mannen naar mij toe (i.e in een droom). Ze lieten me een boom
bestijgen en toen lieten ze me toe in een beter en superiurder huis, waarvan ik
het soortgelijke nooit gezien had. Een van hun zei, ‘Dit is het huis van de
Shuhadah’
. (Sahih Bukhari, Boek 52, Hadith 49).
·Overgeleverd door Abu
Hurairah, dat de Profeet, Allah's vrede en Zijn zegen zij met hem, zei, 'Een
enkele expeditie in de voormiddag of in de namiddag besteedt op het pad van
Allah (i.e Jihad) is beter dan alles waar de zon op rijst en daalt'. (Sahih
Bukharie, Boek 52, Hadith 51).
·Er is overgeleverd dat Mu'awiyah zei,
'Hijrah (i.e. Migratie van slechte landen, naar goede Islamitishe landen) zal
niet ophouden totdat er geen berouw meer zal worden geacepteertd, en het
tonen van berouw zal niet ophouden totdat de zon in het Westen opkomt'
. (Abu
Dawud, Boek 14, Hadith 2473).
·Abu Umamah heeft overgeleverd dat de Profeet
zei, 'Degene die niet op Jihad gaat, of een Mojahid voorziet, of hij op de
familie van de Mojahid let wanneer hij weg is, zal door Allah getroffen
worden door een grote ramp'
. (Abu Dawud, Boek 14, Hadith
2497).
·Er is overgeleverd dat Khalid ibn Walied
de Profeet heeft horen zeggen, 'Als de mensen een onrechtvaardige mens
slecht zien handelen, en ze houden hem niet tegen, zal Allah ze allemaal
straffen
!' (Abu Dawud, Boek 37, Hadith 4324).
·Er is overgeleverd dat Abu Hurairah,
moge Allah tevreden over hem zijn dat een man vroeg, 'O Boodschapper van Allah!
(Wat denkt u over) een man die Jihad wilt voeren op de Weg van Allah, voor
wereldse zaken?' De Profeet antwoordde, 'Er is geen beloning voor hem'.
De mensen schroken door de woorden van de Profeet en ze stuurden die man weer
en zeiden, 'Ga terug naar de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, want
mischien heeft hij je niet goed berepen'. Toen kwam de man weer terug en vroeg
weer, 'O Boodschapper van Allah! (Wat
denkt u over) een man die Jihad wilt voeren op de Weg van Allah, voor wereldse
zaken?' De Profeet antwoordde, 'Er is geen beloning voor hem'. De mensen
stuurden hem voor de derde keer en de Profeet antwoordde weer, 'Er is geen
beloning voor hem'. (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2510).
·Hasana heeft overgeleverd dat iemand
vroeg, 'Wie zijn in het Paradijs?' De Profeet antwoordde, 'De Profeten zijn in
het Paradijs, de Martelaren zijn in het Paradijs, de zuigelingen zijn in het
Paradijs en de levend begraven kinderen zijn in het Paradijs'. (Abu
Dawud, Boek 14, Hadith 2515).
·Abu Darda heeft de Profeet, Allah's
vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'De voorspraak van martelaren
zal geacepteerd worden voor zeventig van zijn familie leden (i.e. die anders
naar de Hel zouden gaan, door hun zonden)'
. (Abu Dawud,
Beok 14, Hadith 2516).
·Er is overgeleverd dat Aisha zei,
'Toen Negus stierf, werd er herhaldelijk een licht in zijn graf gezien'. (Abu
Dawud, Boek 14, Hadith 2517).
·Zadhan heeft overgeleverd
dat Ibn Omar, moge Allah tevreden over hem zijn, een slaaf van hem riep en zag
wonden op zijn rug. Ibn Omar zei tegen hem, 'Ik heb je pijn aangedaan'. Zijn
slaaf zei, 'Nee'. Maar Ibn Omar zei, 'Je bent vrij'. Toen pakte hij zand van de
grond en zei, 'Er is geen beloning voor (het vrijlaten van deze slaaf), want ik
heb de Boodschapper van Allah, vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Degene
die zijn slaaf slaat of hem in zijn gezicht klapt, dan is zijn straf dat hij
hem vrij moet laten'
. (Sahih Muslim, Boek 15, Hadith 4079).
·Abu Said Al Khudri heeft de Profeet,
Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Als er drie mensen
(i.e. of meer) op reis zijn, dan moeten zij een van hun als de Ameer kiezen'.(Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2602).
·Abu Rafi ibn Amr Al Ghifari zei, 'Toen
ik nog een kind was, gooide ik vaak stenen op de palm bomen van de Ansaar. Dus
ik werd gepakt en ze brachten naar de Profeet. Toen zei hij, 'O kind, waarom
gooi je stenen op de palm bomen?
' Ik antwoordde, 'Ik eet ze'. De Profeet
zei, 'Gooi geen stenen op palm bomen, maar eet wat op de grond valt'. Toen
aaide hij met zijn hand op mijn hoofd en zei, 'O Allah, vul zijn buik'. (Abu
Dawud, Boek 14, Hadith 2616).
·Er is overgeleverd dat Isam Al Muzani
zei, 'De Boodschapper van Allah stuurde ons met een leger mee en zei, 'Als
jullie een Moskee zien of een Mu'adhin horen (i.e. die oproept tot het gebed),
doodt dan niemand!' (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2629).
·Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat
de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Voor elke verrader zal
er een vlag zijn op de Dag des Oordeels en daarmee zal hij worden herkend (i.e.
door de mensen)'. (Sahih Muslim, Boek 19, Hadith 4308).
·Er is overgeleverd dat Abdullah ibn
Masud, moge Allah tevreden over hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen
zij met hem, horen zeggen, 'De meest genadige onder de mensen, tijdens het
doden, zijn de gelovigen'
. (Abu Dawud, Boek 14, Hadith
2660).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat
een heidene naar de Profeet toekwam en met kracht aan de mantel van de Profeet
trok. Omdat hij de mantel zo hard trok, verwonde hij de nek van de Profeet. De
Profeet draaide zich om en keek hem aan. De heidene zei, 'Laad deze twee
kamelen van mij met je goederen, want je hebt me niks gegeven van je vaders
bezittingen
!' De Profeet zei tegen hem, 'Nee, ik vraag Allah's vergeving'
drie keer. Toen zei hij, 'Ik zal je kameel niet vullen totdat je
verontschuldiging aanbiedt, voor wat je mij net aandeed'. En elke keer zei de
heidene, 'Ik zweer bij Allah, dat ik dat niet zal doen!' Toen riep de Profeet
iemand en zei tegen hem, 'Laad deze twee kamelen van deze man, laad de ene
kameel met graan en de andere met dadels'. Toen draaide hij zich van de heidene
om en zei tegen hem, 'Ga maar, met de zegeningen van Allah'.
(Abu
Dawud, Boek 41, Hadith 4757).·Samurah ibn Jundub heeft de Profeet,
Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Degene die zich met
de ongelovigen verenigt en samen met hun leeft (i.e. zonder reden), is zoals
hun'
. (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2781).
·Abu Dharr heeft de Profeet, Allah's
vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Degene die zich ook maar ter
grootte van een handslengte van de Ummah afscheidt, heeft de strop van Islam
van zijn nek afgehaald'. (Abu Dawud, Boek 40, Hadith 4740).
·Said ibn Zayd heeft overgeleverd dat
de Profeet zei, 'Degene die gedoodt wordt omdat hij zijn bezittingen verdedigde
is een Martelaar, en ook degene die is gedoodt omdat hij zijn familie, zijn
bloed en religie wou verdedigen'. (Abu Dawud, Boek 40, Hadith
4754).
·Er is overgeleverd dat Imran ibn
Hysayn zei, 'Een man kwam naar de Boodschapper van Allah en zei, 'Vrede zij
met jou'. De Profeet beantwoordde zijn groet en de man ging zitten. Toen zei de
Profeet, 'Tien (i.e. beloningen voor hem)'.
Een ander man kwam en zei,
'Allah's vrede zij met jou'. De Profeet beantwoordde zijn groet en de man ging
zitten. Toen zei de Profeet, 'Twintig'. Toen kwam een andere man en zei,
'Allah's vrede en zegeningen zij met jou'. De Profeet beantwoordde ook zijn
groet en de man ging zitten.
Toen zei de Profeet, 'Dertig'. (Abu Dawud, Boek 41,
Hadith 5176).
·Ali ibn Abu Talib heeft overgeleverd
dat hij een slavin en haar kind van elkaar scheidde en de Profeet verbood dat. (Abu
Dawud, Boek 14, Hadith 2690).
·Abu Rafi heeft de Profeet horen
zeggen, 'Laat mij niemand onder jullie vinden, die op zijn bank zit te leunen
en hoort dat ik iets verboden of toegestaan heb (i.e. in Hadith's) en dan zegt,'Wij weten daar niks over. Wij volgen wat we in Allah's boek vinden'. (Abu
Dawud, Boek 40, Hadith 4588).
·Al Miqdam ibn Ma'dikarib heeft
overgeleverd dat de Profeet zei, 'Opgepast! Aan mij is de Qur'an gegeven en
iets soortgelijks (i.e. Hadith's)
, en een tijd zal aanbreken waarin mensen
op hun banken zullen leunen en zeggen, 'Houd je vast aan de Qur'an, wat daarin
is toegestaan, dat is toegestaan en wat daarin is verboden dan is dat
verboden!'
Opgepast!' (Abu Dawud, Boek 40, Hadith 4587).·Sahl ibn Sad heeft
overgeleverd dat een beker vol met melk naar de Profeet werd gebracht en hij
dronk ervan. Aan zijn rechterkant zat een jongentje en aan zijn linkerkant
zaten oude mannen. Na het nemen van een paar slokken zei de Profeet tegen het
jongen, 'Zou je mij toestaan om de rest van het melk, aan de anderen te geven?'
De jongen zei, 'O Boodschapper van Allah, ik zou niemand voorang geven bij
het drinken van een beker waar jij in hebt gedronken'
. Dus de Profeet gaf
het aan hem en hij dronk het'. (Sahih Muslim, Boek
40, Hadith 541).
·Abu Bakrah heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vreden en zegeningen zij met hem, zei, 'Allah heeft het
Paradijs verboden voor degene die een ander doodt, terwijl hij hem bescherming
had beloofd'
. (Abu Dawud, Boek 14, Hadith 2754).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'De Joden waren in 71
sektes verdeeld, de Christenen waren in 72 sektes verdeeld en mijn Ummah zal in
73 sektes verdeeld worden'. (Abu Dawud, Boek 40, Hadith 4579).
·Er is overgeleverd dat een man naar de
Profeet kwam en hij had een mantel bij zich, waar hij iets in gevangen had. De
man zei tegen de Profeet, 'O Boodschapper van Allah, ik hoorde in de bomen het
geluid van pasgeboren vogeltjes. Ik pakte ze en gooide ze in mijn mantel. Toen
kwam hun moeder en draaide rondjes boven mijn hoofd. Ik liet haar die kuikentjes
zien en zij dook ook in het mantel, dus nu heb ik ze allemaal gevangen
genomen'. De Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Laat ze
gaan'. Dus de man liet ze gaan, maar de moeder bleef nog steeds bij haar
kuikentjes. Toen vroeg de Profeet aan zijn metgezellen, 'Zijn jullie verrast
over de liefde van dat moeder voor haar kuikentjes?' Ze antwoordden, 'Ja, O
Boodschapper van Allah'. Toen zei de Profeet, 'Ik zweer bij Degene die mij met
de waarheid stuurde, Allah houdt meer van Zijn dienaren dan een moeder van
haar kinderen
. Breng ze terug en leg ze neer waar je ze vandaag had
gepakt'. (Abu Dawud, Boek 20, Hadith 3083).
·Anas ibn Malik zei, 'De Martelaren van
Uhud waren niet gewassen, maar ze werden met hun bloed begraven. Er waren ook
geen gebeden voor ze verricht (i.e. omdat ze niet dood zijn, maar leven in het
Paradijs)'. (Abu Dawud, Boek 20, Hadith 3129).
·De Profeet heeft gezegd, 'Een
overledene zal in de kleren worden opgewekt waarin hij stierf'
. (Abu
Dawud, Boek 20, Hadith 3108).
·Er is overgeleverd dat Abdullah ibn
Amr zei, 'Ik ging vroeger alles schrijven dat ik van de Boodschapper van Allah
hoorde. Ik wou zelfs zijn gezegdes uit mijn hoofd leren. De Quraish verboden
mij toen om dat te doen en zeiden, 'Schrijf je alles dat je van de Boodschapper
van Allah hoort, terwijl hij slechts een mens is zoals ons, die spreekt wanneer
hij blij is en boos?' Dus vanaf toen heb ik niks meer geschreven en toen ik dit
aan de Profeet vertelde, wees hij met zijn vinger naar zijn mond en zei, 'Schrijf,
bij Degene in Wien's hand mijn ziel ligt, niks dan de waarheid komt eruit
!'(Abu Dawud, Boek 25, Hadith 3639).
·Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat
de Profeet zei, 'Degene die de rituele reiniging verricht en dan een zieke
Moslim een bezoek toebrengt, terwijl hij op de beloning van Allah hoopt, zal
zestig jaren van de Hel worden verwijderd'
. (Abu Dawud,
Boek 20, Hadith 3091).
·Er is overgeleverd door
Abu Hurairah dat de Sahaba tegen de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
met hem, zeiden, 'Maakt u grappen met ons?' Hij antwoordde, 'Ja, maar ik zeg
niks dan de waarheid (i.e. tijdens het maken van grappen)'
. (Tirmidhie, Boek 35, Hadith 227).
·Malik ibn Hybayrah heeft overgeleverd
dat de Profeet zei, 'Als een Moslim sterft en drie rijen Moslims over hem bidden,
dan is het Paradijs voor hem verzekerd'. Toen Malik zag dat de mensen bij een
begravenisgebed te weinig waren, verdeelde hij ze in drie rijen. (Abu
Dawud, Boek 20, Hadith 3160).
·Er is overgeleverd door Aisha, moge
Allah tevreden over haar zijn, dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
met hem, zei, 'Het breken van een bot van een dode, is gelijk aan het breken
van zijn bot wanneer hij leeft'
. (Abu Dawud,
Boek 20, Hadith 3201).
·Er is overgeleverd dat de Profeet een
man met schoenen tussen graven zag lopen en zei, 'O jij, die schoenen
draagt! Wee jou! Doe je schoenen uit
!' De man keek rond en toen hij de
Profeet herkende deed hij onmiddelijk zijn schoenen uit. (Abu
Dawud, Boek 20, Hadith 3224).
·Er is overgeleverd dat een man Abu
Darda kwam en zei, 'Ik heb de Boodschapper van Allah horen zeggen, 'Als iemand
een pad volgt en op zoek is naar kennis (i.e. over Islam), dan zal Allah hem op
de paden van het Paradijs laten lopen. De Engelen dalen hun vleugels neer over
degene die op zoek gaat naar kennis. De inwoners van de hemelen en de aarde en
zelfs de vissen in de zeeen vragen vergeving voor de geleerde. De
uitmuntednheid van een geleerde over een gewone man, is zoals dat van de maan
over de andere sterren in de nacht
. De geleerden zijn de erfgenamen van de
Profeten. De Profeten laten geen Dinar of Dirham's achter maar kennis, en
degene die daarvan neemt, heeft inderdaad iets groots genomen'. (Abu
Dawud, Boek 25, Hadith 3634).
·Er is overgeleverd dat Abu Hurairah de
Profeet heeft horen zeggen, 'Degene die over iets wordt gevraagd en hij
verbergt het kennis die hij daarover heeft, zal met een teugel van Vuur
worden (i.e. als een ezel) vastgemaakt, op de Dag des Oordeels'
. (Abu
Dawud, Boek 25, Hadith 3650).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Allah zal aan het eind van elke honderd jaar, iemand laten
opstaan die zijn religie weer zal verniewen
naar zoals het hoorde (i.e.
nadat mensen innovaties hebben ingebracht)'. (Abu Dawud,
Boek 37, Hadith 4278).
·Abu Ayub Al Ansari heeft
overgeleverd dat op een dag de Profeet op zijn kamelin zat te rijden. Een
heidene kwam naar hem toe en greep de koord van de kamelin van de Profeet en
zei, 'O Boodschapper van Allah, stel me op de hoogte van een daad dat mij
dichter tot het Paradijs zal brengen, en mij verder van het Vuur zal
verwijderen'
. De Profeet zei tegen hem, 'De daad die je dichter tot het
Paradijs zal brengen en jou van de Hel zal verwijderen is, dat je Allah aanbidt
en niemand met Hem vereenzilvigt, dat je het gebed verricht, armenbelasting
betaalt en je familie leden goed behandelt'. Nadat de Profeet dit aan hem
vertelde vroeg hij aan de heidene om zijn kameel weer los te laten. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 11).
·Er is overgeleverd dat Abu
Hurairah, moge Allah tevreden over hem zijn, de Profeet, Allah's vrede en
zegeningen zij met hem. heeft horen zeggen, 'Vreest degene die zijn hoofd
voor de Imam ophijst niet dat Allah zijn hoofd in een ezel'skop zal veranderen?
'(Sahih Muslim, Boek 4, Hadith 859).
·Abdullah, moge Allah
tevreden over hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met
hem, horen zeggen, 'De beste daden zijn het verrichten van de gebeden op
tijd en het goed behandelen van je ouders'
. (Sahih
Muslim, Boek 1, Hadith 155).
·Thawban heeft de Profeet, Allah's
vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Ik waarschuw jullie voor een
tijd dat zal aanbreken. De staten van de wereld zullen zich verenigen (i.e.
Verenigde Staten) en elkaar uitnodigen om jullie weg te vagen, zoals mensen
elkaar voor een eetmaal uitnodigen
'. Ze vroegen, 'Zal dat gebeuren, omdat
wij in de minderheid zullen zijn?' Hij antwoordde, 'Nee, jullie zullen zoals
het schuim van de zee zijn, maar Allah zal het angst voor jullie uit de harten
van jullie vijanden weghalen en hij zal in jullie harten, wahn werpen'. Ze
vroegen, 'Wat is wahn, O Boodschapper van Allah?' Hij antwoordde, 'Liefde voor
de wereld, en afkeer van de dood!' (Abu Dawud, Boek 37, Hadith
4284).
·Abu Hurairah, moge Allah
tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en
zegeningen zij met hem, zei, 'Ik getuig dat niemand het waard is om aanbeden te
worden behalve Allah en dat ik Zijn boodschapper ben. Als een dienaar op de
Dag des Oordeels Allah ontmoet terwijl hij niet twijfelde aan deze getuigenis
dan zal hij het Paradijs intreden
'. (Sahih
Muslim, Boek 1, Hadith 41).
·Er is overgeleverd dat Aisha de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, heeft horen zeggen, 'Door
zijn goede karakter kan de gelovige de graden van degenen bereiken die
vrijwillig in de nachten bidden en over dag vasten'
. (Abu
Dawud, Boek 41, Hadith 4780).
·Abu Umamah heeft de Profeet horen
zeggen, 'Ik garandeer een huis in de omgeving van het Paradijs voor degene die
ruzies vermijd al was het in de nacht, ik garandeer een huis in het midden van
een Paradijs, voor degene die liegen vermijdt, ook al was het tijdens het
vertellen van een grap, en ik garandeer een huis in de hoogste deel van het
Paradijs voor degene die zijn karakter verbeterd'
. (Abu
Dawud, Boek 41, Hadith 4782).
·Er is overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Ik ben gestuurd om de manieren van mensen te verbeteren'. (Maliks Muwatta, Boek 47, Hadith 8).
·Abu Musa Al Ashari heeft de Profeet,
Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Toestemming om binnen
te komen wordt slechts drie keer gevraagd. Als je toestemming krijgt, ga dan
naar binnen, zo niet, ga dan weg'
. (Maliks
Muwatta, Boek 54, Hadith 2).
·Er is overgeleverd dat Jundub zei,
'Een heidene kwam en ging achter de Profeet bidden. Toen de Profeet het gebed
had afgesloten, ging de heidene weer op zijn kameel zitten. Toen hij aan het
rijden was, zei hij, 'O Allah, wees alleen mij en Mohammad genadig, niemand
anders
!' Toen zei de Profeet, 'Denken jullie dat hij erger is verdwaald of
zijn kameel? Hoorden jullie net wat hij zei?' Zijn metgezellen antwoorden,
'Jazeker'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4867).
·Abdullah ibn Abbas heeft de Profeet
horen zeggen, 'Als iemand een dochter heeft, die hij niet levend begraaft,
haar rechten niet geringschat en zijn zonen niet boven haar verkiest, dan zal
Allah hem het Paradijs toelaten'
. (Abu Dawud,
Boek 41, Hadith 5127).
·Abu Said Al Khudri heeft overgeleverd
dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Als iemand
drie dochter heeft
en hij leert ze manieren bij, en hij trouwt ze en hun
goed behandelt, dan zal hij het Paradijs intreden'. (Abu Dawud,
Boek 41, Hadith 5128).
·Abu Usayd heeft overgeleverd dat toen
de Profeet uit de Moskee kwam, hij mannen en vrouwen door elkaar in de straat
zag lopen. Toen zei hij, 'Ga terug, want jullie mogen niet in het midden van de
straat lopen! Loop aan de zijkanten van de straten'. En vanaf toen gingen de
vrouwen zo dicht tegen de muur lopen, dat hun kleren de muur raakten
. (Abu
Dawud, Boek 41, Hadith 5252).
·Humaid ibn Abdur Rahman heeft overgeleverd
dat een man naar de Profeet kwam en vroeg, 'O Boodschapper van Allah, leer me
een paar dingen waar ik naar moet handelen. Vertel me niet teveel dingen, want
anders zal ik het vergeten'.
Hij zei, 'Wordt niet boos'. (Maliks Muwatta,
Boek 47, Hadith 11).
·Abu Dharr, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
met hem, zei, 'In de ochtend is men verplicht om aalmoes te geven namens alle
boten in zijn vingers en tenen. Het groeten van iedereen die je tegenkomt
onderweg is een aalmoes
, aansporen tot goedheid is een aalmoes, het
verbieden van het kwade is een aalmoes, het oprapen van dingen waar anderen aan
kunnen struikelen op de weg is een aalmoes en seksueel gemeenschap hebben met
je vrouw is een aalmoes'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5223).
·Mu'awiyah ibn Suwayd heeft
overgeleverd dat een man zijn slavin sloeg en de Profeet zei, 'Bevrijd haar'.(Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5148).
·Er is overgeleverd dat Abu Hurairah de
Profeet, Allah's vrede en zegen zij met hem, heeft horen zeggen, 'Bij Degene
in Wien's Hand mijn leven ligt, de zoon van Maria zal binnenkort als een
oprechte rechter neerdalen
. Hij zal de kruisen breken, de varkens doden en
Jizia afschaffen. Er zal zoveel rijkdom zijn in die tijd, dat niemand het zal
accepteren (i.e. als het aan hem zou worden aangeboden)'. (Sahih
Muslim, Boek 1, Hadith 287).
·Er is overgeleverd dat de Profeet zei,'Ik heb voor jullie twee dingen achter gelaten en jullie zullen niet dwalen
zolang jullie je daaraan vasthouden
. De twee dingen zijn de Qur'an en de
Sunnah (Hadith's). (Maliks Muwatta, Boek 46, Hadith 3).
·Anas ibn Malik, moge Allah tevreden
over hem zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen
zeggen, 'Ik zal naar de Poort van het Paradijs gaan op de Dag des Oordeels en
ik zal erop kloppen. De bewaker zal vragen, 'Wie is daar?' Ik zal antwoordden,
'Mohammad'. Hij zal zeggen, 'Het was mij verboden om dit Poort te openen
voor iemand anders dan jou'
. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith
284).
·Sa'd, moge Allah tevreden over hem
zijn, heeft overgeveleverd dat op de dag waarop Makkah was overgenomen, de
Profeet al zijn vijanden vergaf en bescherming beloofde, op vier mannen en twee
vrouwen na. Ibn Abu Sarh was een van hun. Ibn Sarh ging zich achter Uthman ibn
Affan verstoppen. Toen de Profeet mensen riep zodat ze hem trouw konden zweren,
bracht Uthman ibn Affan die man met zich mee. Toen zei Uthman, 'O Boodschapper
van Allah, accepteer zijn trouw zwering'. De Profeet keek hem drie keer aan en
draaide zich van hem om. Na de derde keer, accepteerde hij zijn trouw zwering.
En toen keek hij naar zijn metgezellen en zei, 'Waarom stond niemand van jullie
op om hem te doden, nadat jullie zagen dat ik zijn trouw zwering niet wou
accepteren?' Ze antwoordden, 'Wij weten niet, O Boodschapper van Allah, wat in
uw hart ligt, waarom knipoogde u niet naar ons?' Hij antwoordde, 'Het past
een Profeet niet om een verraderlijke oog te hebben
!' (Abu
Dawud, Boek 14, Hadith 2677).
·Abu Hurairah heeft de Profeet horen
zeggen, 'Genade wordt alleen weggenomen uit de harten van de ellendelingen'.(Abu Dawud, Boek 41, Hadith 4924).
·Ali ibn Shayban heeft de Profeet horen
zeggen, 'Als iemand op het dak van een huis slaapt, met geen stenen afzetting
om hem heen, dan is Allah's verantwoordelijkheid om hem te bewaken niet meer
van toepassing'. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5023).
·Anas ibn Malik, moge Allah tevreden
over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen
zij met hem, zei, 'Jihad zal gevoerdt worden, totdat de laatsten van mijn
Ummah de Dajjal zullen bevechten
'. (Abu Dawud,
Boek 14, Hadith 2526).
·Er is overgeleverd dat Rib'i zei, 'Een
man van Banu Amir vertelde mij dat hij toestemming vroeg om het huis van de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, in te treden en hij zei, 'Mag
ik binnen komen?' De Profeet stuurde zijn bediende en zei, 'Leer deze man hoe
hij toestemming moet vragen om binnen te komen en leer hem om te zeggen, 'Vrede
zij met jou, mag ik binnenkomen?
' De man hoorde de Profeet, Allah's vrede
en zegeningen zij met hem, en zei, 'Vrede zij met jou, mag ik binnenkomen?' De
Profeet liet hem toen binnen. (Abu Dawud, Boek 41, Hadith 5158).·Er is overgeleverd dat Al Qasim ibn
Mohammad, moge Allah tevreden over hem zijn, zei, 'Ik heb mensen ontmoet
(i.e. Sahaba) die niet onder de indruk waren van woorden (i.e. maar daden)'
.(Maliks Muwatta, Boek 56, Hadith 25).
·De Profeet heeft gezegd, 'De beste
daad is om te houden omwille van Allah en te haten omwille van Allah'
. (Abu
Dawud, Boek 40, Hadith 4582).
·Qays ibn Sa'd heeft overgeleverd dat
de Profeet hem en een paar andere Sahaba kwam bezoeken. De Profeet kwam zijn
huis binnen en zei, 'Allah's vrede en zegeningen zij met jullie' Sa'd
beantwoordde zijn groet op zo'n zachte manier, dat de Profeet hem niet hoorde.
Toen zei hij weer, 'Allah's vrede en zegeningen zij met jullie!' Sa'd
beantwoordde zijn groet weer zacht en de Profeet hoorde het weer niet. Dus de
Profeet zei voor de derde keer, 'Allah's vrede en zegeningen zij met jullie!'
En toen liep hij weg. Toen ging Sa'd snel achter hem aan en zei, 'O
Boodschapper van Allah! Ik hoorde uw groet, en ik beantwoorde het zacht, zodat
u ons weer zult groeten'
. Toen ging de Profeet weer met hem mee. (Abu
Dawud, Boek 41, Hadith 5166).
·Said ibn Al Musayib heeft de Profeet,
Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Wat ons van de
Monafiqeen afscheid is dat wij tijdens het ochtend en nachtgebed (i.e. in de
Moskee) aanwezig zijn
, zij kunnen dat niet'. (Maliks
Muwatta, Boek 8, Hadith 5).
·Abdullah ibn Omar heeft overgeleverd
dat de Profeet zei, 'Degene die de Qur'an goed (i.e. uit zijn hoofd) kent is
zoals een man die een kameel heeft
. Als hij goed op hem let (i.e.
vastbindt) dan houdt hij hem, maar als hij loslaat, dan rent hij weg'. (Maliks
Muwatta, Boek 15, Hadith 6).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Waarlijk, Allah vergaf
mijn mensen de slechte influisteringen die in hun harten opkomen, zolang zij er
niet over spreken en (i.e. zolang zij) het niet praktiseren'. (Sahih
Muslim, Boek 1, Hadith 230).
·Abdullah ibn Omar heeft overgeleverd
dat de Profeet zei, 'Wanneer je aan het eten bent, eet dan met je rechterhand
en wanneer je aan het drinken bent, drink dan met je rechter. Shaytan eet en
drinkt met zijn linkerhand'
. (Maliks Muwatta, Boek 49, Hadith 6).·Er is overgeleverd dat Abdullah al
Khorasani de Profeet heeft horen zeggen, 'Schud elkaar de handen en haat zal
verdwijnen
. Geef elkaar cadeautjes en houdt van elkaar en vijandigheid zal
verdwijnen'. (Maliks Muwatta, Boek 47, Hadith 16).
·Jabir ibn Abdullah heeft overgeleverd
dat de Profeet met zijn metgezellen door het Bazaar liep. Ze liepen langs een
dode lam, die hele korte oren had. De Profeet pakte het vast bij het oor en
vroeg aan zijn metgezellen, 'Wie van jullie zou dit voor een Dirham willen
kopen?' Ze antwoordden, 'We zouden dit niet kopen, ook al was het nog goedkoper
omdat wij er niks aan hebben'. De Profeet vroeg, 'Wie van jullie zou het gratis
willen hebben?' Ze antwoordden, 'Bij Allah, we zouden het niet nemen ook al was
het levend door die kleine oren, en nu is het zelfs dood'. De Profeet zei toen,
'Bij Allah, deze wereld heeft in de ogen van Allah minder waarde dan deze
lam in jullie ogen'
. (Sahih Muslim, Boek 42, Hadith 7059).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Als je een smeekbede wilt verrichten, zeg dan niet, 'O Allah,
vergeef me als U wilt
! O Allah, vergeef me als U wilt'. Je moet standvastig
zijn in je gebeden, en er is niemand die Allah tot iets kan dwingen'. (Maliks
Muwatta, Boek 15, Hadith 28).
·Ibn Omar heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Het voorbeeld van jullie en van de Joden en Christenen is zoals
dat van een man die arbeiders inhuurde en tegen hun zei, 'Wie wilt voor 1 Qirat
tot de middag voor mij werken?' De Joden gingen voor hem werken tot de middag
en ze kregen 1 Qirat. Toen zei de man, 'Wie wilt voor 1 Qirat tot de namidag
voor mij werken?
' De Christenen gingen voor hem werken tot de namidag en ze
kregen 1 Qirat. Toen zei de man voor de derde keer, 'Wie wilt voor 2 Qirat's
tot de avond voor mij werken?' En jullie Moslims hebben dat geacepteerd. De
Joden en Christenen werden boos en zeiden, 'Hoe kunnen wij langer werken en
minder krijgen?' Allah zei, 'Heb Ik iets van jullie loon afgenomen?' Ze
antwoorden van niet. Hij zei, 'Dat is Mijn zegen en Ik schenk het aan wie Ik
wil'. (Sahih Bukhari, Boek 36, Hadith 468).
·Uthman ibn Affan heeft de Profeet,
Allah's vrede en zegeningen zij met hem, horen zeggen, 'Als iemand sterft
terwijl hij zeker wist dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden
behalve Allah
, dan zal hij het Paradijs intreden'. (Sahih
Muslim, Boek 1, Hadith 39).
·Er is overgeleverd dat Abu Hurairah,
moge Allah tevreden over hem zei, over het Vuur van de Hel heeft gezegd, 'Denken
jullie dat het zo rood is zoals het vuur die jullie kennen?
Het
is zwarter dan teer'. (Maliks Muwatta, Boek 57, Hadith 2).·Er is overgeleverd door Yahya ibn Zaid
dat Jezus, vrede zij met hem, een varken zag lopen en zei, 'Ga in vrede' Iemand
vroeg aan hem, 'Zeg je dat tegen een varken?' Jezus antwoordde, 'Ik ben bang
dat mijn mond anders aan slechte woorden zal wennen'
. (Maliks
Muwatta, Boek 56, Hadith 4).
·Abdullah bn Masud, moge
Allah tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat hij de Profeet, Allah's
vrede en zegeningen zij met hem, heeft horen zeggen, 'Degene die geloofde, al
was het maar zo weinig als het gewicht van een mosterd zaadje, zal het Vuur
niet intreden en degene die trots had in zijn hart, al was het maar zo
weinig als het gewicht van een mosterd zaadje, hij zal het Paradijs niet
intreden'
. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 165).
·Abu Musa heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Deze natie van mij zal grote Genade worden getoond. In het
Hiernamaals zullen zij niet worden gestraft, maar tijdens het wereldse leven
zullen zij wel worden gestraft, met beproevingen, aardbevingen en moord'. (Abu
Dawud, Boek 35, Hadith 4265).
·Uqbah ibn Amir heeft overgeleverd dat
de Profeet zei, 'Waarom gaat niemand van jullie in de ochtend naar de Moskee om
twee verzen uit het Boek van Allah, de Verhevene en Glorioze te lezen? Dat zou
beter voor hem zijn dan twee kamelinen. Drie verzen zijn beter dan drie
kamelinen, vier verzen zijn beter dan vier kamelinen en elke vers telt voor
een kamelin'
. (Sahih Muslim, Boek 4, Hadith 1756).
·Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de
Profeet zei, 'Een tijd zal zeker aanbreken waarin alleen mensen die met
rente werken zullen leven
, en als iemand onder hen niet met rente werkt zal
hij wel door een beetje stof van rente worden geraakt'. (Abu
Dawud, Boek 22, Hadith 3325).
·Abdullah, moge Allah tevreden over hem
zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met
hem, zei, 'Als iemand sterft en hij aanbad anderen naast God, dan zal hij
zeker de Hel intreden'
. (Sahih Bukhari, Boek 23, Hadith 330).
·Er is overgeleverd door
Abu Hurairah dat de Profeet zei, 'Vermijd de zeven schadelijke zaken!'
Ze vroegen, 'Welke zeven schadelijke zaken, O Boodschapper van Allah?' Hij
antwoordde, (1). 'Deelgenoten aan God toekennen, (2). Magie, (3). Het zonder
reden doden iemand wien's leven God heilig heeft verklaard, (4). Het verbruiken
van de bezittingen van een wees, (5). Het aannemen van rente, (6). De rug
toekeren aan het vijand tijdens het gevecht (i.e. op Jihad), (7). En het
lasteren van kuise gelovige vrouwen'. (Sahih Muslim, Boek 1, Hadith 161).

113 reacties:

Souhail Drissi zei

Subhanalah

Anoniem zei

Moge Allah diegene die dit hebben smaengesteld belonen! Een verdeling in titels ofzo zou het veel handiger maken.

dounia benazzouz zei

Asalaamoe aleikom wa rahmatullahi wa barakatu,

ik ben op zoek naar een hadieth. Het gaat over het slagveld bij Uhud en waarbij een man water aanbied aan een gewonde waarop de gewonde zegt; neen, geef het water aan de andere broeder, hij heeft het water meer nodig. De man gaat dan naar die broeder waarop hij weer zegt; neen, geef het water maar aan de andere broeder, hij heeft het meer nodig. De man gaat naar de derde broeder maar vind hem doodt dus gaat hij weer naar de tweede broeder maar hij is ook overleden dus gaat hij weer naar de eerste broeder maar die vindt hij tevens dood terug.

Het zou fijn zijn moest iemand de hadieth hebben met de bronnen etc.

djazakAllahu ghairan

wa salaam

Doreen zei

Ik maak dit getuigenis op het internet omdat ik maakte een gelofte om mezelf en Doctor Atete dat ik de wereld zal vertellen over zijn prachtige ban. Doctor Atete heeft mijn scheur met zijn ban weggevaagd, heeft hij me gelukkig weer door te helpen me mijn man terug met zijn ban na 17 jaar van uiteenvallen gemaakt. Doctor Atete is echt een God op aarde door de Almachtige God gezonden om de mens soort te helpen. Mijn man liet me 17 jaar geleden, toen hij zag een mooie meisje en vertelde me dat hij houdt niet van mij meer en sindsdien heb ik al op zoek naar oplossing tot mijn beste vriend vertelde me hoe Doctor Atete hielp haar en zo veel mensen met zijn spell dus ik contact met hem vorige week maandag via e-mail en legde mijn problemen aan hem en hij vertelde me dat mijn man terug terug zal komen om me binnen 12 tot 16 uur bedelen op zijn knieën voor mij om hem te accepteren, nadat hij had eindigen de voorbereiding van de ban. Ik ben zo blij vandaag, want mijn man is terug naar mij, terug naar mij kwam hij woensdagavond net zoals Doctor Atete beloof me. Contact Doctor Atete voor hulp via e-mail: doctoratetespelltemple@hotmail.com of website: http://drzazazworldofpowerfulspellwebscom.webs.com of WhatsApp: +2348068784784 of bel hem: +2348068784784 of +2347056505954

Doctor Kaka zei

My Name is Francisca Garrett, Van United Kingdom. Ik wil mijn getuigenis te delen met het grote publiek over wat deze man genaamd Dr kaka net voor mij heeft gedaan, heeft deze man net bracht mijn verloren Ex man naar me toe met zijn grote betovering, ik was getrouwd met deze man genaamd Collins we waren samen voor een lange tijd en we hielden van ons zelf, maar toen ik was niet in staat hem een ​​kind te geven voor 2 jaar liet hij me en vertelde me dat hij niet kan blijven meer dan was ik nu op zoek naar manieren om hem terug te krijgen, tot een vriend van mij vertelde me over deze man en gaf me zijn contact e-mail, dan zul je dit niet geloven toen ik contact opgenomen met deze man op mijn problemen die hij een spell cast voorbereid en breng mijn verloren man terug, en na een maand Ik mis mijn maand en ga voor een test en het resultaat vermeld am zwanger ben blij vandaag ben een moeder van een baby meisje, dank u nogmaals de grote spreuken voor wat je hebt gedaan voor mij, als je die er passeren elk van deze
problemen hieronder opgesomd:

(1) Als u wilt dat uw ex terug.
(2) als je altijd slechte dromen.
(3) U wilt worden bevorderd in uw kantoor.
(4) U wilt vrouwen / mannen te lopen nadat u.
(5) Als je een kind wilt.
(6) Of als u wilt een voetballer te zijn
(7) Body teken als gevaar vooruit
(8) U rijk wilt worden. of je geld nodig
(9) U wilt binden je man / vrouw voor altijd van jou zijn.
(10) Als u financiële hulp nodig.
(11) Hoe je opgelicht en u wilt uw verloren geld terug te vorderen
- Kunt u contact opnemen met zoom via: e-mail doctorkakaspelltemple@hotmail.com

Anoniem zei

Hoe is het mogelijk dat het bericht van Doctor Kaka.....de naam zegt het al KAKA niet is verwijderd!!!!!!!!!!!!!!!

drsunny omoni zei


Bedankt aan grote DR zonnige voor oplossen mijn problemen zijn E-mail IS (een drsunnydsolution1@gmail.com

mijn naam is Miss Fatima, ik was getrouwd met mijn echtgenoot voor 5 jaar, we waren gelukkig leven samen voor dit jaar en niet tot hij naar Australië voor een zakenreis reisde waar ontmoette hij dit meisje sinds hij haat mij en de kinderen en hou van haar alleen. Dus toen mijn man terug van de reis kwam hij zei dat hij niet wil zien mij en mijn kinderen weer dus reed hij ons uit het huis en hij ging nu naar Australië om te zien dat andere vrouw. dus ik en mijn kinderen nu waren zo gefrustreerd en ik verbleef net met mijn moeder en ik was niet behandelen goed omdat mijn moeder getrouwd met een andere man na de dood van mijn vader zodat de man kreeg ze gehuwd was haar niet goed behandelen, ik en mijn kinderen waren zo verwarren en ik was op zoek naar een manier om mijn man terug naar huis omdat ik liefde en hem zo veel koesteren , dus een dag als ik was het browsen op mijn computer ik zag een getuigenis over deze spell caster DR Sunny, getuigenissen gedeeld op het internet door een dame en het indruk op mij zo veel ik denk ook aan het eens te proberen. Op eerst ik was doen schrikken, maar wanneer ik denk aan wat mij en mijn kinderen zijn passeren dus ik contact met hem en hij vertelde me om te blijven kalm voor slechts 24 uur dat mijn man kom terug voor mij en aan mijn beste verrassing ik kreeg een telefoontje van mijn echtgenoot op de tweede dag na de kinderen vragen en ik DR Sunny belde en hij zei uw problemen zijn opgelost mijn kind. dus dit was hoe ik mijn familie terug na een lange stress van rem omhoog door een kwade dame zo met al deze hulp van DR Sunny, Ik wil u allemaal op dit forum om samen met mij om te zeggen een grote dank aan DR Sunny en ik zal ook advies voor om het even wie in dergelijke of soortgelijke problemen of enige vorm van problemen moet ook contact opnemen met hem zijn e-mail is) (-drsunnydsolution1@gmail.com) hij is de oplossing voor al uw problemen en predicaments in het leven. eens te meer is zijn e-mailadres (-drsunnydsolution1@gmail.com)

HIJ IS GESPECIALISEERD IN DE DE VOLGENDE SPELL.

(1) als u wilt dat uw ex terug.

(2) hebt u altijd slechte dromen.

(3) als u worden bevorderd in uw kantoor wilt.

(4) als u wilt dat vrouwen/mannen uit te voeren nadat u hebt.

(5) als u wilt dat een kind.

(6) als u worden rijk wilt.

(7) als u binden uw man/vrouw wilt om jou voor altijd.

(8) als u financiële hulp nodig.

(9) hoe u opgelicht en u wilt herstellen van je verloren geld.

(10) als u stoppen met uw echtscheiding wilt.

(11) als u uw echtgenoot scheiden wilt.

(12) als u wilt dat uw wensen worden verleend.

(13) zwangerschap spell te vatten baby

(14) de garantie u winnen de verontrustende rechtszaken & echtscheiding ongeacht hoe welk stadium

(15) stop uw huwelijk of relatie uit te breken uit elkaar.

(16) als u hebt een ziekte zoals (H I V), (kanker) of een ziekte.

(17) moet u gebeden voor bevrijding voor uw kind of jezelf.

nogmaals Zorg ervoor dat u contact met hem als je geen enkel probleem dat hij zal je helpen. zijn e-mailadres is... onmiddellijk: (-drsunnydsolution1@gmail.com) contact hem mijn telefoonnummer op +2348077620669

drsunny omoni zei

Paul Gregg

Ik ben Paul Gregg, toen ik uiteindelijk vond ik het getuigenis van deze spreukgebruiker Dr.sunny, hoe hij veel mensen geholpen om hun geliefden en gebroken thuis te komen, heb ik contact met hem via zijn e-mailadres drsunnydsolution1@gmail.com, want ik was helemaal wanhopig mijn vrouw terug te krijgen. Een leven zonder mijn vrouw was een echte puinhoop voor mij en mijn kinderen. Ik wilde een dramatische verandering en ik dacht dat magie kan de oplossing zijn. Na de resolutie met Dr zonnige bespreken, hij gaf me de hoop dat hij mijn huwelijk zal herstellen. Ik voelde dat hij eigenlijk zou gaan om mijn vrouw te maken om naar huis terug te keren en dat deed hij! Het is verbazingwekkend wat deze grote spreukgebruiker voor mij heeft gedaan, is zijn hulp van onschatbare waarde! Ik weet niet wat ik zou hebben gedaan zonder Dr.sunny, doet hij zijn werk zo goed hij is georganiseerd en zeer functioneel, ik denk dat hij is de beste spell caster ik kan rekenen op als het gaat om elke vorm van betovering ik was gevloerd dat zijn paspoort werkte, als je hulp nodig hebt, contact met hem op drsunnydsolution1@gmail.com of telefoonnummer 2348077620669

HE Houd het volgende probleem voor alle
OVER DE BOL OP:
1. Leer je partner of echtgenoot terug
2. Geestelijke schot
3. Training
4. Money spell
5. Lange levensduur spell
6. Welvaart spell
7. Bescherming spell
8. Hier krijg je een baan spell
9. Becoming chief spell
10. Krijg enorme leningen zonder het betalen van een vergoeding spell
11. Haal je bluf geld terug
12. Kinderen spellen
13. zwangerschap spell
14. Vrijheid spelling
15. Liefde spell
16, het verdwijnen spell
17. Invisible menselijke spell
18. Succes of pa ** spell
19. Huwelijk spell
20. Revenge spell
21. Popularitets spellen
22. Killing spell
spell 23. Cancer
24. bovennatuurlijke krachten te spellen
25. Madness spell
26. Gratis huis huurbasis
27. De productie periode van films en film
28. HIV / AIDS spell
29. Tuberculose spell
30. Afvallen en body spell

Anoniem zei

Salaam alaikom wrAllah wb.

Broer maashAllah moge Allah je belonen voor je werk.

Ik heb volgens mij een fout ontdekt in de vertaling, namelijk:
Na het gebed in het huis van Urban ibn
Malik gaf hij te eten aan alle aanwezigen. Iemand vroeg, 'Waar is Malik ibn Ad
Dukhsun?' Een ander man zei, 'Hij is een Monafiq en hij houdt niet van Allah en
Zijn Boodschapper'. De Profeet zei, 'Zeg zoiets niet. Denk je niet dat hij
heeft gezegd, ''Niemand is het waard om aanbeden te worden behalve God'' Allah's
tevredenheid zoekend?' De man zei, 'Allah en Zijn boodschapper weten het beste,
maar wij hebben hem vaak met Monafiqeen zien omgaan en hij geeft ze adviezen'.
De Profeet zei, 'Allah heeft het Paradijs verboden voor degenen die getuigen
dat niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah, Zijn tevredenheid
zoekend!' (Sahih Bukhari, Boek 65, Hadith 313)

Volgens mij hoort daar het woordje "niet" tussen.

WALLAHOU Ahlam

ESTHER zei

Dr Goko de grote spell caster je een grote man die je je werk aan mij te bewijzen door het herstel van vreugde in mijn leven weer. Na een jaar van mijn huwelijk mijn man gedrag werd zo vreemd en ik begrijp niet echt wat er gaande was, pakte hij uit het huis aan een andere vrouw die ik hou van hem zo veel dat ik nooit droomt van hem te verliezen, ik probeer mijn mogelijk best om ervoor te zorgen dat mijn man weer terug naar mij, maar alles tevergeefs, ik huilen en huilen op zoek naar hulp, besprak ik het met mijn beste vriendin Laura en ze beloven om me te helpen. Ze vertelde me van een man genaamd Dr.Goko, ze vertelde me dat hij is een zeer groot man en een echte man, die kan worden vertrouwd en er is niets over de liefde kwesties die hij niet kan oplossen en ze vertelde me hoe hij helpen ontelbaar aantal mensen heeft bij herstel van hun relatie. Ik was echt te overtuigen, ik snel contact op met zijn e-mailadres (dr.gokosspiritualcaster@gmail.com) leg ik uit al mijn probleem voor hem, vertelde hij me dat ik niet zou moeten zorgen dat al mijn problemen onmiddellijk worden opgelost. Hij zei dat na 2 dagen zal mijn man terug naar mij te komen en beginnen met bedelen, en het is echt gebeuren zoals hij zei, ik was erg verrast, dit is zo geweldig. Om God de eer van onze relatie is nu erg krap en we wonen allebei graag weer. Als u met soortgelijke problemen of meer contact met hem nu (dr.gokosspiritualcaster@gmail.com) of voeg hem op wat app +2348056398964

Mabel Candy zei

Doctor Ororo is een groot probleem solver die volkeren probleem op te lossen met zijn magische spreuk, Ik heb nooit geloofd mijn man terug zal komen om mij te wijten aan de manier waarop we uit elkaar gingen, maar ik dank God voor het gebruik van dokter Ororo om hem terug te brengen naar mij met zijn ban . Mijn man en ik begonnen hebbend problemen toen ik merkte dat hij was vreemdgegaan me, We altijd vechten en ruzie maken elke keer dat ik vertelde hem om te stoppen met vreemdgaan. Ik probeerde hem te stoppen van vals spelen, maar in plaats daarvan nam hij zijn kleren uit en ging te blijven met zijn vriendin en vertelde me dat ons huwelijk voorbij was, was ik in verwarring tot mijn vriend me verteld hoe Doctor Ororo hielp haar bracht haar man terug met zijn ban, dus ik onmiddellijk contact Doctor Ororo om hulp en hij belooft me dat hij me zal helpen met zijn ban en ik zal zien resulteren binnen 12 tot 16 uur. Ik ben zo blij om aan te kondigen aan de wereld dat Doctor Ororo is als een God op aarde en ook een man van zijn woord, want mijn man terug kwam bij mij op zijn knieën smeken me om hem terug te accepteren. Heeft u hulp van welke aard dan contact Doctor Ororo voor hulp nu via e-mail nodig heeft: (doctorororospelltemple@outlook.com) of website: (http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com) of cel:(+15086454666)

Bianca zei

Er is een grote vreugde in mijn hart, net als een rivier, ik weet niet wat te doen of zeggen dat het genoeg is om Doctor Ororo bedanken voor het instellen van mijn vriend terug naar mij zal zijn. Mijn vriend vertelde me dat het voorbij was en weglopen zonder redenen waarom hij een pauze wilt, ik was in verwarring en wist niet wat te doen, maar op 4 oktober 2016 zag ik verschillende prachtige getuigenis op het internet van mensen die Doctor Ororo heeft hielp met zijn ban, dus ik onmiddellijk contact opgenomen met de arts Ororo en legde mijn probleem te him.It was geweldig en verrassend dat 14 uur na de ban werd geworpen mijn vriend belde me en smeekte me om hem te vergeven en te accepteren hem terug, ik dacht dat het was een grap, maar 15 minuten later kwam hij naar mijn huis en viel op zijn knieën vraagt ​​me om hem terug te nemen die ik meteen deed. Ik getuigen op dit forum alleen maar om mensen te laten weten dat Doctor Ororo is echt en oprecht. contact met hem voor hulp via e-mail: (doctorororospelltemple@outlook.com) of website: (http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com) of WhatsApp: (+2348068784784)

Claris Jeff zei

Ik ben meer dan blij met het hebben van mijn familie weer terug na 5 jaar van gebroken huis. Ik heb gebladerde met mijn man al jaren met pijn, verdriet en schande, hoeft hij niet de zorg over onze kinderen en ik, liever dan hij buiten zijn eigen huis en dit echt brak ons ​​huis. Ik ging naar plaatsen op zoek naar hulp, maar het probleem nog steeds tot en met 2 dagen geleden i over getuigenissen van hoe Doctor Ororo heeft bijgedragen aan mensen kwamen dus ik contact met hem en hij verzekeren me dat hij mijn probleem op te lossen met zijn ban en ik zal zien resulteren binnen 12 tot 16 uur. Ik volgde zijn instructie, gebeden en vertrouwde hem en vandaag mijn huis is zo rustig als hoe ik wil dat het is. Doctor Ororo is echt en ik maakte een gelofte om de wereld te vertellen over hem en ik zal getuigen op het internet zo veel als ik kan hier is mijn nummer (+17726004686) tekst mij voor elke vraag. Is uw huis of huwelijk kapot? heb je vriend / vriendin je weggaat? Contact Doctor Ororo voor hulp via e-mail: (doctorororospelltemple@outlook.com) of website: (http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com) of via WhatsApp: (2348068784784)

Pamela zei

Mijn naam is Pamela Butler en ik wil om te getuigen over hoe ik heb mijn man terug, want ik beloof Doctor Ororo dat ik zal getuigen op het internet als hij me helpen mijn man terug te brengen met zijn ban. Mijn man en ik gebruik om gelukkig te leven tot wanneer hij begon bedriegt me met een meisje en elke keer dat ik probeerde met hem te praten over dat hij zal zeggen dat ik zeuren veel en dat hij niet in de stemming voor mijn nag en dit was echt killing me en wist niet wat te doen, totdat een vriend vertelde me over Doctor Ororo dus ik onmiddellijk contact met hem via Whats App en vertelde hem mijn probleem en hij antwoordde dat hij me zal helpen en ik zal zien resulteren binnen 12 tot 16 uur. Ik deed alles wat hij vertelde me en 13 uur later kwam mijn man thuis viel op zijn knieën met tranen in zijn ogen en begon te smeken me om hem te vergeven die ik graag deed. Ben je hart gebroken en helpen Doctor Ororo via e-mail nodig hebt: doctorororospelltemple@outlook.com of wat app: +2348068784784 of website: http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com

frank zei

Best way for financial freedom!!! Are you tired of living a poor life,then here is the
opportunity you have been waiting for. Get the new ATM BLANK CARD that can hack any ATM MACHINE and withdraw money from any account. You do not require anybody's account number before you can use it. Although you and I knows that its illegal,there is no risk using it.It has SPECIAL FEATURES, that makes the machine unable to detect this very card,and its transaction is can't be traced . You can use it anywhere in the world. With this card,you can withdraw nothing less than $500,000 in a day. So to
get the card,reach the hackers via email address : Best way for financial freedom!!! Are you tired of living a poor life,then here is the
opportunity you have been waiting for. Get the new ATM BLANK CARD that can hack any ATM MACHINE and withdraw money from any account. You do not require anybody's account number before you can use it. Although you and I knows that its illegal,there is no risk using it.It has SPECIAL FEATURES, that makes the machine unable to detect this very card,and its transaction is can't be traced . You can use it anywhere in the world. With this card,you can withdraw nothing less than $500,000 in a day. So to
get the card,reach the hackers via email address : FrankGibson824@gmail.com

frank zei

De beste manier voor financiële vrijheid !!! Ben je moe van het leven van een slechte leven, dan is hier de kans die je hebt gewacht. Klik hier voor de nieuwe ATM LEGE KAART dat elke ATM-machine kan hacken en geld van een rekening. Je hoeft niet om het even wie het rekeningnummer nodig hebben voordat u deze kunt gebruiken. Hoewel u en ik weet dat het illegaal is, is er geen risico met behulp van it.It heeft speciale eigenschappen, dat maakt de machine niet in staat om deze zeer kaart te detecteren, en de transactie niet kan worden getraceerd. Je kunt het overal in de wereld. Met deze kaart kun je niets minder dan $ 500.000 per dag te trekken. Dus om de kaart te krijgen, de hackers te bereiken via e-mailadres: De beste manier voor financiële vrijheid !!! Ben je moe van het leven van een slechte leven, dan is hier de kans die je hebt gewacht. Klik hier voor de nieuwe ATM LEGE KAART dat elke ATM-machine kan hacken en geld van een rekening. Je hoeft niet om het even wie het rekeningnummer nodig hebben voordat u deze kunt gebruiken. Hoewel u en ik weet dat het illegaal is, is er geen risico met behulp van it.It heeft speciale eigenschappen, dat maakt de machine niet in staat om deze zeer kaart te detecteren, en de transactie niet kan worden getraceerd. Je kunt het overal in de wereld. Met deze kaart kun je niets minder dan $ 500.000 per dag te trekken. Dus om de kaart te krijgen, de hackers te bereiken via e-mailadres: FrankGibson824@gmail.com


Grace Madrid zei

Mijn naam is Grace Madrid. Ik ben erg enthousiast vandaag omdat mijn man die mij 3 jaar geleden verliet terug kwam naar me smeken me om hem terug te accepteren. toen mijn man me 3 jaar geleden verliet ik dacht dat alle hoop was verloren en ik had pijn unit toen ik hoorde over Doctor Okumu prachtige spreuk, dus ik contact met hem om hulp en zijn verzekeren me dat ik de volgende om gewoon te getuigen als die zal hij heeft geholpen eerder hebben gedaan. ik deed alles wat hij me vraagt te doen en volg zijn zorgvuldig instrueren en vandaag wil ik dat de wereld weet dat mijn man kwam terug om me viel op zijn knieën en begon te smeken om hem terug net zoals Doctor Okumu kant te accepteren. Doctor Okumu heeft echt een glimlach op mijn gezicht door te brengen mijn man terug, hij is een God gezonden om mensen te helpen en ik ben ervan overtuigd dat hij een God op aarde. Bent u in een probleem en hulp nodig? Contact Doctor Okumu vandaag voor hulp via e-mail: doctorokumuspelltemple@gmail.com of via de website: http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com of via WhatsApp:+2348068784784!!!

sharon Britto zei

Mijn naam is Shole Kakhaz.This is een zeer vreugdevolle dag van mijn leven als gevolg van de hulp Dr.Akobe heeft door te helpen me mijn ex-man terug met zijn magie en liefde spreuk om me gemaakt. Ik was getrouwd voor 6 jaar en het was zo verschrikkelijk omdat mijn man was echt bedriegt me en was op zoek naar een echtscheiding, maar toen kwam ik Dr.Akobe e-mail op het internet over de wijze waarop hij heeft geholpen zo veel mensen om hun ex terug te krijgen en helpen bij de vaststelling van relationship.and mensen gelukkig maken in hun relatie te zijn. Ik legde mijn situatie aan hem en dan zoeken zijn hulp, maar tot mijn grote verbazing vertelde hij me dat hij me zal helpen met mijn zaak en hier ben ik nu vieren omdat mijn man volledig is te veranderen ten goede. Hij wil altijd zijn door mij en kan niets doen zonder mijn huidige. Ik ben echt genieten van mijn huwelijk, wat een groot feest. Ik zal blijven getuigen op het internet, omdat Dr.Akobe is echt een echte spreukgebruiker. Heb je nodig dan helpen CONTACT ARTS Akobe NU VIA E-mail: (akobemagicspell@gmail.com) of via whatsapp (+2348054662252) of (+2348142307304).Hij is het enige antwoord op uw probleem en maak je gelukkig in je relationship.and voelen zijn ook perfect in liefdewerktijd, WIN ex terug, vrucht van de schoot, PROMOTIE werktijd, BESCHERMING werktijd, BUSINESS SPELL, goede baan werktijd, LOTERIJ spreuk en rechtszaak spellen.

Aahil Baadi zei

Hallo aan iedereen uur Dr Ogbe (de grote Angels), Ben je moe van hulp zoeken voor uw probleem hier al is de oplossing voor alle vragen die u hebt gehoopt op te lossen. Mijn spell werkt snel en goed na de spell u het resultaat te krijgen en het heeft geen effect. Bent u op doorreis harde leven:

Bent u behoefte van kruiden?
Bent u behoefte van kruiden-behandeling?
Bent u behoefte van de relatie advies of hulp?
Bent u op zoek naar betovering om je ex-geliefde te krijgen?
Bent u behoefte aan spreuk om een kind te krijgen?
Heeft u behoefte te genezen elke ziekte? enz..

Contact met mij opnemen via mijn e-mail: (theangelsofsolution @ gmail.com) thanks Ik hoop dat ik uw e-mail te ontvangen en ik geef u te helpen bij het best ..

Grace Madrid zei

Mijn naam is Grace Madrid uit Nederland ... Ik ben erg blij vandaag, want mijn man die mij 3 jaar geleden verliet terug kwam naar me smeken me om hem te accepteren terug. toen mijn man me 3 jaar geleden verliet ik dacht dat alle hoop was verloren en ik had pijn unit toen ik hoorde over Doctor Okumu prachtige spreuk, dus ik contact met hem om hulp en hij verzekerde mij dat ik de volgende om gewoon te getuigen als die zal hij heeft geholpen eerder hebben gedaan. ik heb alles wat hij mij vraagt te doen en volg zijn zorgvuldig instrueren en vandaag wil ik dat de wereld weet dat mijn man kwam terug om me viel op zijn knieën en begon me smeken om hem terug net zoals Doctor Okumu kant te accepteren. Doctor Okumu heeft echt een glimlach op mijn gezicht door te brengen mijn man terug, hij is een God gezonden om mensen te helpen en ik ben ervan overtuigd dat hij een God op aarde. Bent u in een probleem en hulp nodig? Contact Doctor Okumu vandaag voor hulp via e-mail: doctorokumuspelltemple@gmail.com of via de website: http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com of via WhatApp: +2349068833552

Grace Madrid zei

Mijn naam is Grace Madrid uit Nederland ... Ik ben erg blij vandaag, want mijn man die mij 3 jaar geleden verliet terug kwam naar me smeken me om hem te accepteren terug. toen mijn man me 3 jaar geleden verliet ik dacht dat alle hoop was verloren en ik had pijn unit toen ik hoorde over Doctor Okumu prachtige spreuk, dus ik contact met hem om hulp en hij verzekerde mij dat ik de volgende om gewoon te getuigen als die zal hij heeft geholpen eerder hebben gedaan. ik heb alles wat hij mij vraagt te doen en volg zijn zorgvuldig instrueren en vandaag wil ik dat de wereld weet dat mijn man kwam terug om me viel op zijn knieën en begon me smeken om hem terug net zoals Doctor Okumu kant te accepteren. Doctor Okumu heeft echt een glimlach op mijn gezicht door te brengen mijn man terug, hij is een God gezonden om mensen te helpen en ik ben ervan overtuigd dat hij een God op aarde. Bent u in een probleem en hulp nodig? Contact Doctor Okumu vandaag voor hulp via e-mail: doctorokumuspelltemple@gmail.com of via de website: http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com of via WhatApp: +2349068833552

Anoniem zei

Hoe I Got My Husband Back Testimony, Krachtige Liefde Spell dat echt werkt ... Mijn Namen is Luna Gregor uit Nederland. Mijn man en ik zijn getrouwd voor ongeveer 7 jaar nu. We waren gelukkig getrouwd en heeft twee kinderen, een jongen en een meisje. 3 maanden geleden, begon ik een aantal vreemde gedrag van hem te merken en een paar weken later kwam ik erachter dat mijn man is het zien van iemand anders. Hij begon te laat thuiskomen van het werk, nauwelijks zorg die hij over mij of de kinderen meer, soms gaat hij naar buiten en zelfs niet terug thuis te komen voor ongeveer 2-3 dagen. Ik deed alles wat ik kon om dit probleem te verhelpen, maar alles tevergeefs. Ik werd erg bezorgd en hulp nodig had. Terwijl ik was aan het surfen via het internet op een dag, kwam ik een website die suggereerde dat Dr IREDIA kunnen helpen bij echtelijke problemen op te lossen, het herstel van gebroken relaties en ga zo maar door. Dus, ik voelde dat ik zou hem proberen. Ik heb contact opgenomen en hem en vertelde hem mijn problemen en hij vertelde me wat te doen en ik deed het en hij deed een spreuk voor mij. 28 uur later, mijn man kwam naar me toe en verontschuldigde zich voor het onrecht dat hij deed en beloven het nooit meer te doen. Sindsdien is alles keerde terug naar normaal. Ik en mijn familie wonen samen graag weer .. Alle dank aan Dr IREDIA. Als u een echtelijke probleem hebt, contact met hem en ik garandeer je dat hij je zal helpen. Hij zal je niet teleurstellen. Email hem: drirediaherbalhome@gmail.com
Sir ik zal voor altijd deel mijn getuigenis en raden u !!!

Anoniem zei

Hoe I Got My Husband Back Testimony, Krachtige Liefde Spell dat echt werkt ... Mijn Namen is Luna Gregor uit Nederland. Mijn man en ik zijn getrouwd voor ongeveer 7 jaar nu. We waren gelukkig getrouwd en heeft twee kinderen, een jongen en een meisje. 3 maanden geleden, begon ik een aantal vreemde gedrag van hem te merken en een paar weken later kwam ik erachter dat mijn man is het zien van iemand anders. Hij begon te laat thuiskomen van het werk, nauwelijks zorg die hij over mij of de kinderen meer, soms gaat hij naar buiten en zelfs niet terug thuis te komen voor ongeveer 2-3 dagen. Ik deed alles wat ik kon om dit probleem te verhelpen, maar alles tevergeefs. Ik werd erg bezorgd en hulp nodig had. Terwijl ik was aan het surfen via het internet op een dag, kwam ik een website die suggereerde dat Dr IREDIA kunnen helpen bij echtelijke problemen op te lossen, het herstel van gebroken relaties en ga zo maar door. Dus, ik voelde dat ik zou hem proberen. Ik heb contact opgenomen en hem en vertelde hem mijn problemen en hij vertelde me wat te doen en ik deed het en hij deed een spreuk voor mij. 28 uur later, mijn man kwam naar me toe en verontschuldigde zich voor het onrecht dat hij deed en beloven het nooit meer te doen. Sindsdien is alles keerde terug naar normaal. Ik en mijn familie wonen samen graag weer .. Alle dank aan Dr IREDIA. Als u een echtelijke probleem hebt, contact met hem en ik garandeer je dat hij je zal helpen. Hij zal je niet teleurstellen. Email hem: drirediaherbalhome@gmail.com
Sir ik zal voor altijd deel mijn getuigenis en raden u !!!

oruen Temple zei

Inderdaad Dr.ABU is echt de beste liefde spell caster caster online Ik heb net geprofiteerd van zijn spellen mijn geliefde, dat liet me kwam terug naar me nadat ik contact met hem en sindsdien is mijn geliefde buitengewone zorgzaam en de mooiste nieuws over dit is geweest hele zaak is dat we gaan trouwen in een paar maanden tijd. Dit alles werd mogelijk gemaakt dankzij de hulp die Dr.ABU gemaakt voor mij. Ik wil dat de wereld in het algemeen ook om te profiteren van zijn bevoegdheden dus ik zal het geven van zijn directe contact info voor je om hem te bereiken en krijgen dat probleem het eten van je in je relatie op te lossen allemaal binnen een tijdsbestek van 48 uur.

Dr.Abu coordinaten:

E-mail: oruentempleofpowers@gmail.com

Nummer: +2349054035069

Anoniem zei

STOP CRYING EN ZOEKEN VOOR LOVE SPELL CASTERS ONLINE ZOEKEN NOG MEER VOOR JE OPLOSSING, HOU JOU HUWELIJK EN BETREKKING NU MET HULP VAN DR Ogogo SPELL TEMPEL

Alles begon vorig jaar mei, toen mijn man Zwitserland bezocht voor een geprogrammeerde, die twee maanden duurde. Toen mijn man thuis kwam, merkte ik enkele veranderingen in het hist karakter tegenover mij en de kinderen. Alles wat ik doe om hem blij te maken, hij wordt geïrriteerd en nags Willekeurig, vertrekt naar huis en komt te laat terug. Vroeger zoekt hij alleen een roeping naar Zwitserland, waar ik het denken aan geeft die hem gelukkig maakt, maar tot mijn grootste verbazing wist ik nooit dat het einde was van ons huwelijk, zo niet voor dr. Ogogo de Met vriendelijke groet was ik zo verpletterd toen mijn man van 6 jaar me verliet en naar Zwitserland verhuist om met een andere vrouw te zijn. De pijn was gewoon te veel voor mij om te dragen dat ik het niet meer kon dragen. Dus ik moest hulp vragen tot het internet tot ik erachter kwam dat Dr Ogogo de echte deal was. Ik had het hele stuk dat ik wist, geprobeerd en met je spreuken, zegeningen en buitengewone magische krachten heb je al het werk gedaan Voor mij, die je in 48 uur een positief resultaat heeft gewaarborgd, kwam mijn ex-echtgenoot terug naar mij en hij was berucht voor het veel dat hij gedaan heeft. En nu ben mijn leven evenwichtig en ben ik weer gelukkig. Al dank je wel meneer. Alsjeblieft iemand bij wie er een soortgelijk probleem heeft, kunt u alstublieft contact opnemen met dr ogogo via zijn email (drogogodspellcaster@gmail.com) of hem op whatsapp opnemen met zijn telefoonnummer +2347058565432 ik beloof je dat je liefdesleven zal worden hersteld

wendy willson zei

Hello beloved
Wendy Willson is My name, I am from U S A, I am 38
Years old i got married at the age of 25.I have only one child and i
Was living happily. After one year of my marriage my husband behavior
Became so strange and I did not really understand what was going on, he
Packed out of the house to another woman i love him so much that i
Never dream's or losing him, i try my possible best to make sure that
My husband gets back to me but all of no avail, i cry and cry seeking
For help, I discussed it with my best friend Allix and she promises to
Help me. She told me a man called DR KAKU LOLO, she told me he is a
Very great man and a real man who can be trusted and there is nothing
Om love issues han kan ikke løse og hun fortalte meg hvordan han har hjælp
Ontelbare aantal mensen in het herstel van hun relatie. I was
Really convince, I quickly contacted his email address at
Templeofrestoration01@gmail.com. I explain all my problem to him, he told
Me that i should not worry that all my problems will be solved
Immediately. He told me what to do to get my husband back and i did,
He said after 3 days my husband will come back to me and start
Begging, and it really happens as he said, i was very surprised, this is
So amazing. To God be the glory our relationship is now very tight and
We both live happily again. If you have similar problem, contact him
Now (templeofrestoration01@gmail.com) and get your problem resolve once and for
All. I am a living testimony to it.
1) If you want your ex back.
(2) if you always have bad dreams.
(3) U wilt be promoted in your office.
(4) You want women / men to run after you.
(5) If you want a child.
(6) You want to be rich.
(7) You want to tie your husband / wife to be yours forever.
(8) If you need financial assistance.
(9) How you been scammed and you want to recover you lost money.
(10) if you want to stop your divorce.
(11) If you want to divorce your husband.
(12) if you want your wishes to be granted.
Once again the address is templeofrestoration01@gmail.com
                           I pray what worked for me, will work for you ..... GOOD LUCK

don peter zei

Ik heb mijn al geprogrammeerde en blinde ATM-kaart naar
Trek maximaal $ 5.000 per dag voor maximaal 30 in
Dagen via (wesleymarkhackers@gmail.com).
Ik ben zo blij daarover omdat ik vorige week mijn mijn heb en ik heb het gebruikt om 150.000 dollar te krijgen. Wesley merk Hackers geeft
Uit de kaart alleen om de armen en behoeftigen te helpen, hoewel het onwettig is maar dat
Is iets aardig en hij lijkt niet op andere oplichterij
De blanco geldautomaten hebben. En niemand wordt gevangen wanneer
Met behulp van de kaart. Krijg jullie van wesley mark hackers vandaag! Stuur gewoon een email
Naar (wesleymarkhackers@gmail.com)

Eric Mark zei

Maak nu makkelijk geld op een gemakkelijke manier door je eigen BOSS te worden. Meneer ROLAND LEO is mijn NAAM Wij zijn in het kader van het maken van anderen rijk in de kortste periode.
Kom vandaag met je BLANK ATM CARD en wees een van de gelukkigen.
Deze PROGRAMMEDE ATM CARD is in staat om in een ATM-machine overal in de wereld te hakken. Deze BLANK ATM CARD heeft echt veel levens financieel veranderd om hun bedrijf te financieren en een betere woning te bouwen en nu kan ik zeggen dat je RICH AGAIN bent. Het minste geld dat ik in een dag ermee ontvang, is ongeveer $ 3.000. Af en toe hou ik geld in mijn rekening pompen. Hoewel het onwettig is, is er geen kans om gevangen te worden, omdat het zo geprogrammeerd is dat het niet traceerbaar is. Het heeft ook een techniek die het CCTV onmogelijk maakt om je te detecteren. Voor details over hoe te krijgen De jouwe vandaag, mail de hackers op: (ericmarkatm616@gmail.com)

Okute Okute zei

Ik ging gek als mijn man met me opbrak en me voor een andere vrouw verliet. Alles dankzij Dr Okute, spelt de beste liefdespelletjes online die mij heeft geholpen om vandaag mijn man terug te brengen en geluk te herstellen in mijn huwelijk ... Ik ben Tracy Richard bij naam ik woon in Engeland. Mijn man sloeg met mij op en liet me met een andere vrouw achterlaten, en ik wilde hem terug. Ik was zo gefrustreerd en ik kon niet weten wat er weer te doen is, ik hou zoveel van mijn man, maar hij was met me aan een andere vrouw bedriegen en dit maakt hem op de hoogte om met hem te kunnen trouwen Dame en deze dame, ik denk dat ik mijn hekserij gebruik om hem en mij te laten haten, en dit was zo kritisch en onbeschaamd, want ik huil hele dag voor God om mij een helper te sturen om mijn man terug te krijgen !! Ik was echt boos en ik had hulp nodig, dus ik zocht hulp online en ik kwam tegen een website die voorstelde dat Dr Okute spell kan helpen om snel terug te komen. Dus ik voelde dat ik hem zou moeten proberen. Ik heb contact opgenomen met hem en hij vertelde me wat te doen en ik deed het toen en hij deed me een spelling. 28 uur later, belde mijn man me echt en vertelde me dat hij me zo erg mis, Oh Mijn God! Ik was zo blij en vandaag ben ik weer blij met mijn man en we zijn blij samen te leven als een grote familie en ik dank de krachtige speltoets Dr.Okute spell, hij is zo krachtig en ik heb besloten om mijn verhaal op internet te delen Dat Dr.Okute Spell de beste online spelletje is, die ik altijd zal bidden om lang te leven om zijn kinderen te helpen in de tijd van problemen, als je hier bent en je geliefde je naar beneden laat vallen of je man naar een andere vrouw verhuist Huil meer, neem contact op met dit krachtige spelletje Dr.Okute Spell op zijn email op: okutespell888@gmail.com, u kunt hem ook bellen of hem toevoegen op Whats-app: +2349061385058

Elisa Elisa Günter zei

Getuigenis over hoe ik mijn man terugkwam. Mijn wereld en mijn leven is terug !!! Na een jaar van gebroken relatie, liet mijn man me om reden weten. Ik voelde me alsof mijn leven op het punt was om te stoppen, ik had bijna zelfmoord gepleegd. Ik was heel erg emotioneel beneden. (Dankzij een spellaster genaamd Dr IREDIA), die ik online ontmoette. Op een gelukkige dag, toen ik door het internet was, kwam ik op de hoogte van getuigenissen over deze speeltoestand. Sommigen hebben getuigen dat hij hun ex-liefhebber terug bracht, sommigen hebben getuigen dat hij baarmoeder herstel, kanker, Hiv en andere ziekte genezen, sommigen hebben getuigen dat hij een spelling kan opheffen om te stoppen met echtscheiding enzovoort. Ik kom ook over een bepaald getuigenis, het ging over een vrouw die CINDY heette, ze heeft getuigen over hoe hij haar ex-liefhebber in minder dan twee dagen heeft teruggebracht en aan het einde van haar getuigenis droeg ze het IREDIA e-mailadres. Na het lezen van al deze, besloot ik het eens te proberen. Ik heb contact opgenomen met hem via email drirediaherbalhome@gmail.com en verklaarde mijn probleem aan hem, hij zei dat ik me geen zorgen hoefde te maken, dat in 48 uur mijn man naar me terugkwam. Tot mijn verbazing kwam mijn man naar mijn huis en vroeg me om hem te vergeven. We hebben onze problemen opgelost en we zijn zelfs gelukkiger dan voorheen ...
Dr IREDIA is echt een begaafde man en ik zal niet stoppen met het publiceren van hem omdat hij een geweldige man is. Als u een probleem hebt en u zoekt een echte en echte spellaster om al uw problemen voor u op te lossen. Hij is legitiem. Neem contact op met hem op zijn email, DRIREDIAHERBALHOME@GMAIL.COM

Maria Harry zei

Dag iedereen,

Welkom bij Maria Harry Loan Firm, we waarderen de goede opmerkingen die rond het internet over onze goede werken zijn gegaan en we zijn dankbaar voor iedereen die een lening heeft gedaan van ons bedrijf. Laten we nu weer wat beter presteren. Heb je een dringende lening nodig? Een lening om je eigen bedrijf waarschijnlijk uit te breiden of te starten? Met een rentepercentage zo laag als 2% dat bij elke klant past en u geniet van onze diensten. Dus contacteer ons nu via:


Email: mariaharryloanfirm@gmail.com

Facebook pagina: https://web.facebook.com/Maria-Harry-Loan-Firm-419087971809301/?ref=aymt_homepage_panel

Google Hangout: Maria Harry

Wij wachten op een reactie van u.

Vriendelijke groeten,
Maria Harry Loan Firm.

AppreciateHim zei

MOET LEZEN:

Mijn naam is Theresa, amd uit Glasgow, Verenigd Koninkrijk. Ik wil getuigen van een geweldige man genaamd dokter dr. Ogundele, ik ben zo vaak gewend en ik heb nog nooit een krachtige man gezien zoals dr ogundele, mijn man heeft me verlaten omdat ik mijn eigen kind niet kon krijgen en de tweede reden Was ook omdat we niet in staat waren om het ongeboren kind financieel te verzorgen. Op een dag als een gefrustreerde vrouw ging ik online en ik kwam over de post van Dr Ogundele geplaatst door een vrouw die hij eerder heeft geholpen, ik moedig mijn zelf aan om hem te contacteren, Het eerste woord dat hij tegen me zei, was dat ik blij zou moeten zijn om te contacteren dat mijn problemen zijn voorbij. Enkele dagen na zijn gebeden en spellende casting ging mijn man terug met bedelen en hij bracht ons uit armoede met zijn krachten. Iedereen die dit leest dat ik mijn eigen kind op zijn weg heb. Dr Ogundele is als geen ander spellaster, hij heeft de perfecte oplossing voor relatievraagstukken, armoede, ziekte en huwelijksproblemen, en zelfs laat je een goede geluk in je leven krijgen. Ik geloofde hem en vandaag ben ik blij om je te laten weten dat deze spellaster de kracht heeft om levensproblemen allerlei ziekte met zijn krachten te maken. Omdat ik Hem geloofde, heb ik geluk. Dank voor jullie mensen die daar zijn en hulp nodig hebben, zal ik zijn contactpersoon laten vallen, want je kunt hem contacteren of hem bedanken voor mij. Dr.Ogundele e-mail zijn: ogundeletempleofsolution@gmail.com of zijn telefoonnummer: +27618920352

Elizabeth James zei

Mijn naam is Elizabeth James en ben uit Amerika, ik heb in het verleden relatiestrijd gehad die tot de echtscheiding leidde met mijn eerste en echt geliefde echtgenoot. Nadat ik en mijn ex-man gescheiden waren, kreeg ik de kans om opnieuw te trouwen en slechts 2 jaar van mijn tweede huwelijk was er nog een breuk die me emotioneel bijna vermoordde. Ik bleef nog een jaar ongetrouwd en een alleenstaande moeder. Eerlijk gezegd was ik niet altijd gelukkig, er was een tijd dat ik mijn eerste echtgenootfoto zag en realiseerde me hoeveel ik van hem hield en hem gemist hebben. Ik probeerde hem te krijgen, maar ik werd verteld dat hij naar Spanje verhuisde en ik zal hem nooit meer zien. Ik heb die avond bitter geween omdat ik de enige man die ik zo veel liefde had, verloren heeft. Ik vroeg een paar vrienden om advies te geven over wat te doen en een vriend van mij gaf me profeet odiba van Permanent Spell Casts, ik raadde hem en naar zijn beste met zijn krachtige voodoos, hielpde hij me met een liefdesspelling en keerde mijn ex man terug naar mij terug Over 3 dagen. Ik woon nu gelukkig met mijn eerste man en we zijn weer getrouwd. Jij bent een man van je woord profeet odiba, bedankt en ik waardeer al de hulp die je me hebt gegeven. Neem ook contact op met deze krachtige spellingscaster via email prophetodiba@gmail.com

Eric Mark zei

Hello! Ik wil je vandaag rijk maken. Maak geld vandaag, terwijl je me lid bent (de heer Eric Mark) en andere begunstigden. Ik heb een lege ATM-kaart die handig is en openstaat voor iedereen in de wereld. Deze ATM-kaart is in staat om in een ATM overal in de wereld te hacken.
Hoe minder geld ik in een dag met deze kaart ontvangt is $ 3.000. In elk geval blijven geld in mijn account pompen. Hoewel het onwettig is, is er geen kans om gevangen te worden, aangezien het geprogrammeerd is zodat het niet kan volgen, maar ook een techniek die het CCTV onmogelijk maakt om je te detecteren. Voor details over hoe je je vandaag kunt halen, e-mail hackers: ericmarkatm616@gmail.com

Isak majken zei

Ik wil het over een grote spellingsknuppel die mij helpt om mijn man terug te krijgen met zijn spelling, mijn man heeft me zes maanden geleden weggelaten met onze schuur en houdt ervan om nooit terug te komen en ik begon hem met een andere vrouw te zien, dus mijn hart was gebroken En ik was depressief, dus ik moest een manier vinden om hem terug te krijgen. I went online and searched for a good spelling and I saw different posts and commented on this great Dr Adodo about how he helps them to restore his relationship so I was pleased with that I saw so I contacted him so he loves me good results and jag doe wat hij vraagt om te doen na twee dagen kwam mijn man terug en bad om vergeving, nu zijn we samen in een vrede. Als u hulp nodig hebt in uw relatie, kunt u contact opnemen met de Adodo op zijn e-mailadres Adodospelltemple@gmail.com u kunt hem ook bereiken op zijn mobiele telefoonnummer +1 (661) 704 3225

Jason Grey zei

Hallo vrienden, ik heet JASON GRAY uit Groot-Brittannië, ik wil het geheim en het verhaal van mijn rijkdom vandaag aan het grote publiek delen omdat ik deze kans benut om te helpen en uit te gaan naar de jongeren, jongeren en vrouwen van het Verenigd Koninkrijk en over de hele wereld, die financiële moeilijkheden en problemen ondervinden en als gevolg hiervan allerlei misdaden zoals roof en drugs begaan en zelfs in zelfmoord belanden of hun leven verspillen, terwijl u mijn verhaal leest en mijn instructies al uw financiële problemen en problemen zullen vandaag tot een einde komen.
Ik was erg arm en kon nauwelijks voeden. Ik heb allerlei harde arbeid en harde banen gedaan om alleen te verdienen, mijn maat lachte op mij en het leven was zo miserabel en op een punt dat ik zelfmoord had gepleegd, tot een trouwdag zag en lees een bericht op het internet over de INDIA CHURCH OF MAGIC, ook wel SOLUTION TEMPLE genoemd. Ik contacteerde hen en vertelde ze al mijn problemen in het leven en ze vertelden me dat ik me helemaal niet hoef te maken, dat alles goed is en dat al mijn moeilijkheden voorbij zijn, twijfel ik nog steeds omdat ik verhalen heb gehoord over mensen die op internet zijn gekweld, maar ik gaf ze hebben allemaal mijn vertrouwen omdat het leven zonder geld zo goed is als dood, ik zou liever sterven dan om arm te blijven, ik ben arm geboren, maar ik zal niet sterven arm omdat ik vastberaden ben om rijk te zijn en op dat moment van mijn leven zou ik doe alles om succesvol te worden en ik heb ze al mijn vertrouwen gegeven. Ze werpen een rijkdom voor mij en tot nu toe weet ik niet hoe ik zo rijk werd geworden omdat geld begon te stromen en ook roem kwam. Zoals ik nu schrijf, heb ik niet alleen geld maar ik ontmoet en bespreken met de top politici hier in India, omdat de meesten ook dit doen om geld te verdienen. Wil je vandaag rijk worden en zeer bekend en populair worden, dan is dit jouw kans, neem contact op met de INDIA CHURCH OF MAGIC TODAY op ...... churchofmagic1@gmail.com U kunt ook de website van de INDIA-KERK bezoeken OF MAGIC op http://churchofmagicindia.simplesite.com/

1. WIL JE ONZE BEDRIJVEN WORDEN TE GROEVEN?
2. WILT U RICH WORDEN?
3. WILT U FAME?
4. ZIEN U WEALTH?
5. WILT U EEN FINANCIEEL PROBLEEM UITSLUITEN?
6 WILT U ALLE SCHULDEN OF LENINGEN WISSEN?
7. WILT U GEBRUIKT?
8. WIL je je terugkeren terug krijgen?
9. WIL U ONLINE LOVERS OF LENEN OF ENIGE DOUBLE IN UW LEVEN CONTROLEREN EN VERIFICEREN?
10. ZIJN U BESCHERMING VAN UW VIJVEN EN DE EVANGELIJKE ONES
11. WILT U WORDEN GEBRACHT VAN ONGELIJKHEID, ZIEKTE OF ZIEKEN
12. WILT U OM DE ONDERNEMING TE BOVEN?

Breng dan niet contact op met de INDIA CHURCH OF MAGIC op onderstaande gegevens als u in uw leven problemen of problemen heeft, zeker dat zij u zullen helpen.
Email: churchofmagic1@gmail.com
Website: http://churchofmagicindia.simplesite.com/

Unknown zei

U heeft een lening nodig om de rekening te betalen, contact met ons op, omdat we een lening geven met 2% rentevoet, bieden we ook langlopende en kortlopende leningen voor meer informatie, neem contact met ons op via mail andmoris38@gmail.com

Kellie Wilson zei

Hallo allemaal,

Ik ben een particuliere geldschieter, ik bied een lening aan van 2% dit is een legitiem bedrijf met eer en onderscheid, wij staan klaar om u te helpen bij enig financieel probleem dat u biedt Wij bieden alle soorten leningen, dus als u geïnteresseerd bent in deze leningaanbieding vriendelijk contact met ons op onze e-mail: (anggadiman1@gmail.com)

Geef ook de volgdetails op zodat we meteen door kunnen gaan met de lening.

Naam:
Bedrag nodig:
Looptijd:
land:
Doel van de lening:
Maandinkomen:
Telefoonnummer:

Neem contact met ons op met de bovenstaande gegevens op onze e-mail: anggadiman1@gmail.com

Groeten aan jullie allemaal.

fedrick merinder zei

Heb je een Kerstlening nodig? Wilt u uw rekeningen afbetalen? Wil je financieel stabiel zijn? Het enige dat u hoeft te doen is contact met ons op voor meer informatie over het beginnen en verkrijgen van de lening die u wenst. Deze aanbieding is open voor iedereen die op termijn kan betalen en tegen een rentevoet van 2% mailt u ons e-mail: fmerinder1111@gmail.com

Anoniem zei

Heb je een lening nodig? Ben je op zoek geweest naar een lening? Heb je geprobeerd om een lening te krijgen? Meld je dan nu aan op? (carlosellisonfinance@outlook.com) als je een betaalbare lening wilt. Lening wordt hier aangeboden tegen een zeer lage rente van 2%. Neem nu contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

Leo Stevens zei

Wij zijn een particuliere geregistreerde kredietverstrekker, wij verstrekken leningen aan zakenmensen en particulieren tegen een lage rente. Wij bieden Best Year Loan, persoonlijke lening,
schuldconsolidatielening, durfkapitaal, zakelijke lening, studielening, lening of lening voor elke legitieme reden. voor meer info neem contact op met:
leostevens420@hotmail.com

miracle obi zei

WAT EEN PRACHTIGE LIEFDESPELL, MIJN ECHTGENOOT EN IK ZIJN WEER NA SAMEN NA 2 JAAR ECHTSCHEIDING, BEN ECHTER GEZEGEND DOOR DR.ZULU SPELL TEMPLE, ALLE DANK HEM KAN JE MET HEM VIA HAN MAKEN: +2347067468416, EMAIL: zuluspelltemple @ yahoo .com

Ik ben Miracle Obi, uit Finland. Ik ben twee jaar geleden gescheiden geraakt van mijn man. Er was geen communicatie tussen ons. Ik kreeg het advies van familie en vrienden om het los te laten, het huwelijk te vergeten en verder te gaan met mijn leven. Ik wilde niet met iemand anders trouwen omdat ik diep van binnen nog steeds van mijn man hou. Ik was in zoveel pijn en verward, totdat ik online een getuigenis las over hoe Dr. Zulu een gebroken huwelijk herenigt met behulp van zijn spirituele betovering. Ik bleef zoveel getuigenissen lezen over hoe hij hielp om de echtscheiding te stoppen en de ex-geliefden terug naar hen terugbracht, en mijn geloof werd vernieuwd. Ik moet onmiddellijk contact opnemen met DR ZULU, een paar minuten later antwoordde hij en gaf me instructies over wat ik moest doen, nadat hij had voldaan aan de vereiste vereisten, stuurde hij me een pakket en gaf opdracht over hoe ik het moest gebruiken, wat ik deed. Enkele dagen later werd de communicatie tussen mij en mijn man hersteld. Ik zag hem na twee weken en we waren in staat om onze verschillen te regelen, hij knielde echt neer en smeekte me hem te vergeven. Zijn hier naast me terwijl ik deze getuigenis typ. Ik was op zoveel websites op zoek naar hulp, het zag er hopeloos uit, totdat ik in contact kwam met DR ZULU, die me hielp mijn vreugde te herstellen, sterker nog, ik ben de gelukkigste en gelukkigste vrouw ooit om haar man terug in haar te hebben leven. Als je een soortgelijk probleem hebt in je huwelijk, wil je dat je man of vrouw weer van je houdt, je hebt iemand waar je van houdt en je wilt dat hij of zij van je houdt in ruil daarvoor, je hebt een uitdaging in je huwelijk. DR ZULU SPELL TEMPLE is de oplossing voor je probleem, neem vandaag contact met hem op via of bel hem +2347067468416, e-mail: zuluspelltemple@yahoo.com

Anderson Moris zei

Heeft u een lening nodig, neem dan contact met ons op, wij verstrekken een lening van slechts 2% rente voor meer info neem contact met ons op via email andmoris38@gmail.com

Eric financee zei

Heeft u leningen nodig voor projecten, investeringen, persoonlijke leningen, zakelijke leningen, woningkredieten, studieleningen, consolidatie leningen en leningen voor verschillende projecten? voor degenen die een lening van ons bedrijf willen krijgen, moeten we vandaag contact met ons opnemen via (ericfinancee@gmail.com of ericfinancee@outlook.com) of onze website ericfinancee.wixsite.com/ericfinance bezoeken en vandaag uw lening krijgen.

Anoniem zei

Ik geloof nooit in spreuken over liefde totdat ik een vriendin van me ontmoette die me alles vertelde over DR.otutu die haar ex-vriendje terugbracht, zelfs toen ze me vertelde dat ik haar geloofde omdat ik dacht dat ze ook dezelfde neptijd wilde wielen om mijn geld weg te halen. Hoewel ik haar de kans gaf alles uit te leggen wat ze me over DR.otutu te vertellen had, zei ik tegen haar dat er veel oplichters zijn die ons geld willen nemen en ik zal nooit het slachtoffer worden, ook al is mijn verloofde die veronderstelt te trouwen voor mij over een paar maanden vanaf nu liet ik me geduldig wachten op een andere man hoewel ik zoveel van hem hield. ze vertelde me dat deze DR geen valse is dat hij echt is en dat hij veel mensen heeft geholpen hun geliefden terug te krijgen, dan vraag ik haar hoe deze spreuk werkt en wat de vereisten zijn die ik moet doen voordat hij kan ik de liefdesbetoveringen op me werpen? ze vertelde me dat ik hem een ​​e-mail moest sturen op dr.otutuhealinghome@hotmail.com en ik zou hem moeten vertellen wat ik wil. ik heb hem echt gemaild en hem verteld dat ik mijn ex-kerel terug nodig heb en hij vertelde me dat mijn vriendin haar juist naar mij heeft verwezen, en waarom twijfel ik aan zijn werk? hij zei dat zijn werk 100% zeker is en garandeert dat niemand ooit naar zijn tempel is gekomen en ook nog steeds hetzelfde is. ik werd stomverbaasd over zijn woorden die hij tegen me zei en er kwam een ​​gedachte bij me op: hoe weet deze dr alle dingen die we eerder bespraken? hij zei voordat hij aan mijn situatie kon beginnen, dat ik geloof moest hebben en op hem moest vertrouwen en andere spell caster moest verlaten en geduldig op de zijne moest wachten die, als ik alles kan zeggen, mijn geliefde binnen een uur weer terug zal hebben. ik zei oke ik geloof en beloof alleen met jou te werken, toen gaf hij me een formulier om te vullen wat ik deed en stuurde het naar hem met mijn foto's ook en ook de foto's van mijn ex-geliefde. hij antwoordde me in 30 minuten later en vertelde me dat zijn goden wat items nodig hebben om de betovering op mij te werpen en mijn probleem is heel gemakkelijk als ik deze items kan leveren. dan wanneer ik hem vraag hoe kan ik deze items krijgen en hoe kan ik hem naar hem sturen voor het uitbrengen van de liefdesbetovering, hij vertelde me dat ik me daar geen zorgen over hoefde te maken, dat er hier een itemsverkoper in zijn eigen land is die de items voor mij kan krijgen. dan vraag ik hem hoeveel kost het me om al deze items te kopen? hij vertelde me wat ik hem vol vertrouwen stuurde, na een uur later belde hij me en vertelde me dat mijn probleem was opgelost dat ik een uur moest wachten dat mijn liefde me zou vragen, wat ik deed volgens zijn woorden , toen het rond 18.00 uur was belde mijn ex me op dat als ik thuis ben, hij me dringend wil zien. Ik zei tegen hem, hoopte dat alles in orde was, hij zei ja toen zei ik tegen hem dat hij kon komen, mijn ex-kerel kwam bij mij terug en hij vroeg om vergiffenis dat hij wist wat hem overkwam. op dit moment ben ik zo blij omdat ik mijn geliefde terug heb terug en we zijn van plan om onze bruiloft die binnenkort komt, ik belde de dr en bedank hem heel erg en vraag hem wat ik als waardering voor hem zal doen, vertelde hij me ik zou mijn geld moeten vergeten en houden dat hij niet op mensengeld zit maar om mensen te helpen die ook hulp nodig hebben. Alles wat hij van me nodig heeft, is om meer getuigenissen over hem te geven, zodat mensen die hulp nodig hebben hem ook moeten e-mailen. waarom ben ik hier vandaag om mijn getuigenis te geven. moge uw goede heer hem blijven zegenen en hem voorspoed en wijsheid met een langer leven geven. dit is het dr e-mailadres drotutuhealinghome@hotmail.com je kunt hem ook whatsapp via zijn telefoonnummer +2349051417394

Anoniem zei

Hallo,
Mijn naam is Linda Grille, dankzij Afuwa Arnold Of Macquarie credit Union voor een lening van $ 320.000 dollar. Ik kreeg een lening voor 3% rente om mijn rekeningen te betalen, al mijn schulden af te betalen en mijn bedrijf op te starten. Deze kerst wordt heel groot gevierd met mijn familie en vrienden. Vermijd opgelicht door valse geldschieters. Macquariecreditunion@outlook.com kan vandaag nog terecht voor uw leningen op Macquariecreditunion@outlook.com

Beste wensen.
Linda Grille

Spell zei

Ik ben Cheif Oduduwa. Ik kan namens jou betoveren met betrekking tot een relatie, je financiële situatie, toekomstige evenementen of wat dan ook belangrijk voor je is. Ik heb de kracht en ik gebruik de kracht. Ik kan de koers van je bestemming veranderen. Neem contact op met mij en ik zal een betovering voor je uitspreken. Vertel me wat je wilt en ik ga over mijn werk. Is het iemand of iets dat je wenst te hebben? Wilt u rijkdom, geluk of een partner E.T.C.
Verloren minnaarspecialist
1. We brengen verloren geliefde terug
2. Wil je je geliefde winnen?
3. We helpen alleenstaanden om partners te vinden
4. Wil je trouwen?
5. Liefdesattractie
6. Gehuwde problemen en echtscheiding
8. Liefdesgedeelte
Dit alles gedaan in 1 - 7 dagen, Privacy-plaats strikt
vertrouwelijk Resultaat 100% Gegarandeerd en ik heb goddelijke krachten die je in staat stellen verbinding te maken met je voorouders of voorouders om je leiding in het leven te geven en je in staat te stellen de koers van je bestemming te veranderen
Neem voor vragen over mijn diensten per telefoon of per e-mail contact met me op. Ik zal u 24 uur per dag, 7 dagen per week graag helpen. Neem voor een onmiddellijk antwoord contact met mij op via
+918 147 834 968.
E-mail: cheifoduduwa@hotmail.com
Opper Oduduwa
http://oduduwaspells.simplesite.com/

Helen Truong zei

SLACHTOFFER VAN SCAMS MAAR NU EEN VICTOR VIA JOSH LENINGEN FINANCIËLE SERVICE joshloancompany@gmail.com OF +1 (215) -874-8060

Helen Truong is mijn naam uit 1731 Hilltop Haven Drive, Red Bank, NJ 07701 USA. Het heft mijn hart op om dit medium te gebruiken om onschuldige mensen te redden die in de verkeerde handen zouden zijn gevallen om een ​​online lening te krijgen. Met alle bescheidenheid wil ik persoonlijk alle online leningzoekers persoonlijk waarschuwen om heel voorzichtig te zijn terwijl ze proberen een lening te krijgen, omdat het geen nieuws is dat oplichters overal op internet op zoek zijn naar een lening. Ik was eerder een slachtoffer en ik hoop plechtig dat je een winnaar bent als je mijn advies wilt opvolgen. Enkele maanden geleden was ik financieel gespannen en vanwege mijn wanhoop werd ik opgelicht door verschillende online geldschieters. Alle hoop was bijna verloren, totdat een mede-werknemer 'JOSH LENINGEN FINANCIËLE SERVICE' een online betrouwbare en betrouwbare geldschieter voorstelde, omdat ik bijna op het punt stond mijn leven te gaan overwegen met een verlies van ongeveer $ 83.000; Zoals God het wil hebben, heb ik een lening aangevraagd bij 'Josh Loans Financial Service' onder Cynthia's (mede-werknemer) aanbeveling en WOW in minder dan 72 werkuren. Ik kreeg een kredietwaarschuwing waarin werd bevestigd dat mijn account is gecrediteerd met het leningfonds van $ 220.000,00 die ik oorspronkelijk had aangevraagd. Als na het verliezen van veel God me licht heeft laten zien met de hulp van 'JOSH LENINGEN FINANCIËLE DIENST', kan ook jij zonder twijfel net zo goed een lening verkrijgen bij deze gerenommeerde kredietinstelling. ALLES, als jij, je relatie of een besloten persoon wanhopig een lening nodig hebt, NEEM CONTACT OP of help die ziel om te communiceren met JOSH LENINGEN FINANCIËLE DIENST via e-mail op joshloancompany@gmail.com OF sms / bel ze op +1 (215) - 874-8060

Kane Arnold zei

Ik zie geen reden waarom ik problemen heb in het leven als er een God op aarde is met de hulp van Lord Doctor Zakuza. Mijn vrouw liet me aan haar ex-geliefde omdat ze dacht dat ik haar na 6 jaar huwelijk niet zwanger kon maken. Ik was zo ongeorganiseerd en depressief dat ik me niet kon concentreren op mijn werk en mijn collega (Whitney) merkte dat ik mezelf niet was. Ik had geen andere keuze dan haar alles te vertellen en ze stuurde me naar een eerlijke helper online genaamd Lord Doctor Zakuza, want hij kon me van dienst zijn. Ik kwam in contact met hem op zoek naar zijn hulp en hij deed een mirakel in mijn leven door mijn vrouw terug te brengen van haar ex-geliefde en nu hebben we een kind om de onze te bellen en ik werd gepromoveerd op mijn werkplek als gedelegeerd bestuurder . Ik zal niet stoppen met het bedanken van Lord Doctor Zakuza, want ik heb hem beloofd dat ik mijn verhaal aan het universum zal vertellen. Ben je ziek of heb je hulp nodig om je geliefde terug te krijgen? Neem dan contact op met Lord Doctor Zakuza nu er niets te moeilijk voor hem is om te doen. E-mail: Doctorzakuzaspelltemple@yahoo.com of Website: http://Doctorzakuzaspelltemple.website2.me

Susan Thomas zei

Goede dag
Ik ben Susan Thomas, ik wil dr Kavaki bedanken voor de hulp die hij mij heeft gegeven door de liefde van mijn leven terug te brengen naar mij. Mijn man die me verliet voor een andere vrouw is eindelijk terug op zijn knieën gekomen en smeekte me om te vergeven en hem terug te nemen nadat hij me in de steek liet toen ik op zoek was naar een oplossing op het internet over hoe ik hem kon terughalen, dus ik zag de getuigenis van een meisje die zei dat Dr. Kavaki haar hielp om haar geliefde terug te brengen met zijn magische betovering, dus besloot ik om hem te contacteren voor hulp en vandaag ben ik erg blij om de wereld te vertellen dat ik vandaag een gelukkige vrouw ben, want omdat ik nu spreek, is mijn man terug voorgoed thuis en we leven gelukkig allemaal gebeurde met de hulp van de magische betovering van Dr. Kavaki. Heb je hulp nodig om je man, vrouw, vriend / vriendin of familielid terug te krijgen, of heb je hulp nodig, neem dan contact op met Dr. Kavaki via e-mail voor hulp: kavakispelltemple@outlook.com

Christy zei

Heeft u een echte lening nodig om uw rekeningen te betalen, een bedrijf te starten of een lening, neem dan contact op met mevrouw Christy Walton via e-mail: (christywalton355@gmail.com)

Mic Gr zei

Hier zijn slechts enkele feiten over de rechten van vrouwen in de Islam, die meer dan veertien eeuwen geleden zijn opgesteld:

De Islam keurt pre- islamitische praktijken af waarin vrouwen worden minacht en onderdrukt.De Islam heeft vrouwen het recht op erfenis gegeven en een individueel onafhankelijk eigendomsrecht, niet gehinderd door vader, echtgenoot, broer, zoon of iemand anders.De Islam heeft vrouwen het recht gegeven om een huwelijksverzoek te accepteren of te weigeren zonder dat zij daarbij onder druk worden gezet; gedwongen huwelijken behoren niet tot de Islam.In de Islam wordt niet vereist van de vrouw dat zij haar naam verandert of haar bezittingen opgeeft wanneer zij trouwt.De Islaam beschermt de familie en keurt de schending van huwelijkstrouw af. De Islam erkent slechts één soort familie: man en vrouw verenigd door een correct huwelijkscontract.De Islam spoort aan tot gezonde moraliteit met betrekking tot denken, gedrag en uiterlijk. Kledingsoorten en sociale patronen waarbij een vrouw wordt verlaagd tot een lustobject en zodanig wordt uitgebuit, zijn onacceptabel in de Islam. Een vrouw wordt beoordeeld op basis van haar vroomheid en haar deugdzame karakter.Het behouden van kuisheid en morele normen wordt in de Islam van zowel de man als de vrouw vereist. “Vrouwen zijn de volle zussen van de mannen” is een uitspraak van de profeet Mohammed.De moeder heeft een enorm recht op vriendelijkheid, goedheid en gehoorzaamheid.

www.salaamislam.nl

eugenia zei

Ik ben hier om te getuigen hoe ik mijn man terugkreeg die me nu ruim 3 maanden verliet, we zijn meer dan 7 jaar getrouwd en hebben twee kinderen gekregen. dingen gingen goed met ons en we waren altijd blij. tot op een dag mijn man zich begon te gedragen op een manier die ik niet kon begrijpen, was ik erg in de war door de manier waarop hij mij en de kinderen behandelt. later die maand kwam hij niet meer thuis en belde hij me dat hij een scheiding wilde, ik vroeg hem wat ik verkeerd heb gedaan om dit van hem te verdienen, het enige wat hij zei is dat hij een scheiding wil dat hij mij haat en niet wil me weer zien in zijn leven, ik was boos en ook gefrustreerd weet niet wat ik moet doen, ik was meer dan 2 weken ziek vanwege de scheiding. ik hou zoveel van hem dat hij alles voor mij was, zonder hem is mijn leven onvolledig. Dus besloot ik het aan mijn collega te vertellen en toen ik vertelde dat Shell me vertelde dat er een Paranormaal spellgieter is met de naam Dr.ODIGIE, dat ik hem zou moeten contacteren om mijn problemen op te lossen die ik nooit geloofde omdat ik diegene tegenkwam die mijn geld zonder mijn man terug te brengen. Dus vertelde ze me dat DR.ODIGIE 100% garanties biedt dat hij haar heeft geholpen toen haar man haar verliet. Ze gaf me zijn e-mail en ik legde alles uit wat er met hem is gebeurd. En hij zei alleen dat ik me geen zorgen hoefde maken dat mijn man bij mij terug zou komen, net toen hij wegging, dacht ik dat het een grap was. Maar het was een verrassing voor me als het gebeurde zoals Dr. ODIGIE het zei. Nu laat ik getuigenis afleggen van wat Dr. ODIGIE kan doen. Dus als je een soortgelijk probleem passeert zoals ik was, kan je net zo goed contact opnemen met Dr. ODIGIE. Ik weet dat hij je probleem ook nog zal oplossen. Je kunt hem bereiken via zijn e-mailadres (drodigiesolutionhome@gmail.com)

Regions Financail zei

REGIO'S FINANCIËLE DIENST
momenteel een lening verstrekt tegen een rentepercentage van 3%.
We bieden verschillende soorten financiering, waaronder: persoonlijke lening, hypothecaire lening, leningen voor schuldenconsolidatie, autoleningen, landbouwleningen, zakelijke leningen en bedrijfsleningen tegen een rentepercentage van 3% per jaar en het is verholpen. Neem contact met ons op voor meer info.via e-mail: (regionsfinancial7@gmail.com)

vriendelijke groeten
Mijnheer Vincent
Financieel directeur

Anoniem zei

Ik werd gek toen mijn man het uitmaakte en me verliet voor een andere vrouw. Allemaal dankzij PROPHET OSULA, de beste liefdesdrinkautomaat online die me hielp om mijn man vandaag terug te brengen en geluk in mijn huwelijk te herstellen ... Ik ben DANIELA JOE bij naam ik woon in Engeland. Mijn man verdween met me en liet me achter bij een andere vrouw, en ik wilde hem terug. Ik was zo gefrustreerd en ik kon niet weten wat ik hierna nog een keer moest doen, ik hou zoveel van mijn man maar hij bedroog me met een andere vrouw en hierdoor raakte hij uit elkaar zodat hij met de andere kon trouwen dame en deze dame, ik denk dat ik hekserij met mijn man gebruik om hem mijn en mijn kinderen te laten haten en dit was zo kritiek en ongescholden. Ik huil de hele dag en nacht voor God om me een helper te sturen om mijn man terug te krijgen !! Ik was echt overstuur en ik had hulp nodig, dus ik zocht online naar hulp en kwam een ​​website tegen die suggereerde dat PROFET OSULA spellen kan helpen ex snel terug te krijgen. Dus ik vond dat ik hem moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het toen betoverde hij me. 48 uur later belde mijn man me echt op en vertelde me dat hij me zo erg mist, Oh My God! ik was zo blij en vandaag ben ik weer blij met mijn man en we leven vreugdevol samen als één grote familie en ik dank de krachtige spell caster PROPHET OSULA betovering, hij is zo krachtig en ik besloot mijn verhaal te delen op het internet dat PROFET OSULA betovering is de beste spell caster online die ik altijd zal bidden om lang te leven om zijn kinderen te helpen in de tijd van problemen, als je hier bent en je geliefde je afrekent, of je man verhuisde naar een andere vrouw, huil niet meer , neem contact op met deze krachtige spellcaster via zijn e-mail op (prophetosula94@gmail.com}

Unknown zei

Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
Kindly write us back with the loan information;
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

Yours Sincerely,
Mr. Ren Hya
PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
We look forward to hear from you ASAP
Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

Unknown zei

Dear Applicant,

Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

Please Fill the Application Form Below:
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com
( SuiteCapitals@post.com )

June Perry zei

Thank you for your prompt response. I want you to know that my cure is all about a liquid form of herbal medication which i will prepare myself from natural root and herbs to cure this Hernia of yours without surgery. It works fast and the cure for this virus takes just 3 weeks only and i can give you my words that it have no side effect on you and I can assure you that with a 100% guarantee . The cure for the virus will cost you the sum of $309 to get all the herbal remedy and items i need to prepare the cure only and nothing more but you will as well promise to reward me once you are fully cured and free from the virus and as well confirm negative ok.

So if that is okay by you then you will have to me let me know and get back to me with the following information.
House address
State
Posta code
So that you can go make payment immediately for me to proceed and prepare the cure before shipping to you through DHL delivery services.

I await your SWift response soon.
Good day,

Best regards.

Betty zei

Mijn man maakte het uit omdat ik niet in staat was om zwanger te worden en mijn eigen kind voor hem had. Hij vertelde me dat hij nog steeds van me houdt, maar hij kan niet gewoon doorgaan zonder een kind, ik ging naar het ziekenhuis voor controle en de dokter vertelde me dat er niets mis met me is, maar ik vroeg me steeds af waarom ik niet zwanger kon worden voor mijn man. Terwijl ik op internet aan het surfen was, kwam ik getuigenissen tegen van mensen die Lord Bubuza heeft geholpen, dus ik heb hem haastig via e-mail benaderd en hij antwoordde dat hij me zou helpen en ik zal opnieuw glimlachen, ik deed alles wat hij me vertelde en tot mijn grote verbazing mijn man kwam terug naar me smeekte me op zijn knieën om hem te vergeven wat ik deed en we hadden seks, een maand later ging ik naar het ziekenhuis en de dokter vertelde me dat ik zwanger was en slechts 4 dagen geleden kreeg ik de geboorte van triplet die me maakte beloof mezelf dat ik de wereld zal laten weten over Heer Bubuza. Heeft u een probleem? Haast u nu en neem contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109

Andrew Scott zei


Neem contact op met deze e-mail als je nu een lening nodig hebt, Andrewloanfirm800@hotmail.com
mijn naam is Safina

dorothy patricks zei


Wij bieden leningen in elke valuta.
Zeer snelle en dringende overschrijving op uw bankrekening.
Betaling begint (6) maanden nadat u het geld op uw bankrekening heeft gestort
Lage rentetarieven 2%
Betaling van lange duur (1-30 jaar)
Voor meer informatie en het leningsaanvraagformulier via de Contact nu

E-mail: pdorothy234@gmail.com

Leningofficier: mevrouw Dorothy Ellis

AppreciateHim zei

MOET OPLOSSING LEZEN:

Mijn naam is Anna, kom uit het Verenigd Koninkrijk, ik wil mijn verhaal met u delen en u ook een oplossing bieden voor uw problemen, ik ben online op zoek geweest naar een echte betoverancier die mijn man voor mij terug kan brengen, ik heb 9 jaar geleden getrouwd zonder kinderen en mijn financiële situatie was erger, ik heb geen geld ik heb geen kind, mijn man liet me denken dat ik hem pech bracht, tot 2016/2017 ontmoette ik de getuigenis van een dame die online over Dr praat Ogundele, ik moedig mezelf aan en neem contact met hem op voor hulp, en hij reageerde zo snel mogelijk op mij, het eerste woord dat hij zei is dat mijn problemen voorbij zijn, hij zei dat hij me weer zou laten lachen, ik was blij met zijn aanmoediging, hij begon zijn werk en vertelde me dat mijn man terug zal komen in minder dan 24 uur en smeekt me om hem terug te accepteren, nadat alles wat hij zei voor de allereerste keer in mijn leven gebeurde was ik weer gelukkig met mijn man, een paar weken later werd ik zwanger . Hij zei dat ik financieel stabiel moest zijn om gelukkig te zijn met mijn man, hij wierp een betovering voor me, vandaag geven mensen me de voorkeur waar ik ook ga, mijn leven is financieel stabiel, ik en mijn man doen het geweldig, het belangrijkste was dat hij eindigde mijn verdriet en nu heb ik mijn eigen kind dat me mammie noemt, ik heb nog nooit een spell caster ontmoet zo echt en krachtig als Dr Ogundele, hij heeft oplossing voor elk soort probleem op aarde, zijn magie is niet schadelijk en hij kan werk voor je zonder je aanwezigheid, ik zeg dit allemaal omdat ik hem vertelde dat ik er alles aan doe om de wereld te informeren over zijn goede werk en ik weet dat zoveel mensen ook hulp nodig hebben, dus als je hulp nodig hebt, doe dat dan neem niet langer contact met hem op of wil je hem bedanken voor mij, neem dan contact op met Dr Ogundele via zijn e-mail: ogundeletempleofsolution@gmail.com en zijn WhatsApp & telefoon nummer: +27638836445.

Harvey Timmy zei

Hallo mensen ,

Ik wil de getuigenis van mijn lening delen met u.
Ik ervaarde eerste kwaliteitsservice bij deze geldverstrekker, genaamd MEGAN FUNDING INC, die me echt hielp mijn medische rekeningen te betalen toen ik geld durfde te betalen omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft me ook naar hen verwezen. toen ik op het punt stond een grote operatie te doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze me te hulp en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt op je rekening.
Maar om de waarheid te zeggen, ik was aanvankelijk nerveus, maar toen ik moed opriep en hun leenbeleid volgde, samen met advies van mijn vrienden,
aan het eind zag ik mezelf glimlachen.
Als ik niet voor deze geldverstrekker was, was ik misschien al dood geweest.
Ik heb zelfs een nieuwe lening genomen van hen om mijn bedrijf te starten na mijn herstel, die ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk orgaan dat echt geld nodig heeft contact met hen opneemt via hun e-mail: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgt.

Groeten

Sarah Van Dolf

Harvey Timmy zei

Hallo mensen ,

Ik wil de getuigenis van mijn lening delen met u.
Ik ervaarde eerste kwaliteitsservice bij deze geldverstrekker, genaamd MEGAN FUNDING INC, die me echt hielp mijn medische rekeningen te betalen toen ik geld durfde te betalen omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft me ook naar hen verwezen. toen ik op het punt stond een grote operatie te doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze me te hulp en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt op je rekening.
Maar om de waarheid te zeggen, ik was aanvankelijk nerveus, maar toen ik moed opriep en hun leenbeleid volgde, samen met advies van mijn vrienden,
aan het eind zag ik mezelf glimlachen.
Als ik niet voor deze geldverstrekker was, was ik misschien al dood geweest.
Ik heb zelfs een nieuwe lening genomen van hen om mijn bedrijf te starten na mijn herstel, die ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk orgaan dat echt geld nodig heeft contact met hen opneemt via hun e-mail: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgt.

Groeten

Sarah Van Dolf

Harvey Timmy zei

Hallo mensen ,

Ik wil de getuigenis van mijn lening delen met u.
Ik ervaarde eerste kwaliteitsservice bij deze geldverstrekker, genaamd MEGAN FUNDING INC, die me echt hielp mijn medische rekeningen te betalen toen ik geld durfde te betalen omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft me ook naar hen verwezen. toen ik op het punt stond een grote operatie te doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze me te hulp en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt op je rekening.
Maar om de waarheid te zeggen, ik was aanvankelijk nerveus, maar toen ik moed opriep en hun leenbeleid volgde, samen met advies van mijn vrienden,
aan het eind zag ik mezelf glimlachen.
Als ik niet voor deze geldverstrekker was, was ik misschien al dood geweest.
Ik heb zelfs een nieuwe lening genomen van hen om mijn bedrijf te starten na mijn herstel, die ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk orgaan dat echt geld nodig heeft contact met hen opneemt via hun e-mail: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgt.

Groeten

Sarah Van Dolf

Harvey Timmy zei

Hallo mensen ,

Ik wil de getuigenis van mijn lening delen met u.
Ik ervaarde eerste kwaliteitsservice bij deze geldverstrekker, genaamd MEGAN FUNDING INC, die me echt hielp mijn medische rekeningen te betalen toen ik geld durfde te betalen omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft me ook naar hen verwezen. toen ik op het punt stond een grote operatie te doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze me te hulp en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt op je rekening.
Maar om de waarheid te zeggen, ik was aanvankelijk nerveus, maar toen ik moed opriep en hun leenbeleid volgde, samen met advies van mijn vrienden,
aan het eind zag ik mezelf glimlachen.
Als ik niet voor deze geldverstrekker was, was ik misschien al dood geweest.
Ik heb zelfs een nieuwe lening genomen van hen om mijn bedrijf te starten na mijn herstel, die ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk orgaan dat echt geld nodig heeft contact met hen opneemt via hun e-mail: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgt.

Groeten

Sarah Van Dolf

Harvey Timmy zei

Hallo mensen ,

Ik wil de getuigenis van mijn lening delen met u.
Ik ervaarde eerste kwaliteitsservice bij deze geldverstrekker, genaamd MEGAN FUNDING INC, die me echt hielp mijn medische rekeningen te betalen toen ik geld durfde te betalen omdat ik een weduwe ben.

Een vriend van mij heeft me ook naar hen verwezen. toen ik op het punt stond een grote operatie te doen en ik op dat moment geen geld had, kwamen ze me te hulp en in minder dan 48 uur werd de som van 50.000 euro overgemaakt op je rekening.
Maar om de waarheid te zeggen, ik was aanvankelijk nerveus, maar toen ik moed opriep en hun leenbeleid volgde, samen met advies van mijn vrienden,
aan het eind zag ik mezelf glimlachen.
Als ik niet voor deze geldverstrekker was, was ik misschien al dood geweest.
Ik heb zelfs een nieuwe lening genomen van hen om mijn bedrijf te starten na mijn herstel, die ik nu ook terugbetaal.
Mijn enige advies is nu dat elk orgaan dat echt geld nodig heeft contact met hen opneemt via hun e-mail: misssssctynn@gmail.com en een lening van hen krijgt.

Groeten

Sarah Van Dolf

Carlos Ellison zei

Heb je een lening nodig? Ben je op zoek geweest naar een lening? Heb je geprobeerd om een lening te krijgen? Meld je dan nu aan op? (carlosellisonfinance@outlook.com) als je een betaalbare lening wilt. Lening wordt hier aangeboden tegen een zeer lage rente van 2%. Neem nu contact met ons op als u geïnteresseerd bent.

julius fisher12 zei

URGENTE ECHTE LENINGSAANBIEDING IS NU VAN TOEPASSING 2018.
e ... mail: juliusfisher12@gmail.com


Een lening met een lage rente van 2% (alleen serieuze aanvragers) Als u geïnteresseerd bent, moet u ons dit e-mailbericht sturen: juliusfisher12@gmail.com
Naam:
land:
Leeftijd:
Status:
Telefoon:
whahs app nummer:
Het bedrag van de lening:
Looptijd:
Alle reacties en antwoorden moeten worden doorgestuurd naar de e-mail van het bedrijf: juliusfisher12@gmail.com

Charlie Oscar zei

Mijn naam is Charlie Oscar uit het Verenigd Koninkrijk, ik heb eerder geprobeerd hulp te zoeken bij verschillende spell caster om me te helpen een loterij te winnen en mijn vrouw terug te krijgen, maar ze hebben mijn geld zonder me te helpen ... ik was in de war en hart gebroken omdat ik moest echt de loterij winnen en ook om mijn vrouw terug te krijgen, dus op een dag in mijn kantoor vertelde ik mijn vriend mijn situatie en hij vertelde me hoe Heer Bubuza mij hielp met zijn spreuk om een ​​loterij te winnen, dus ik nam onmiddellijk contact met hem op en Heer Bubuza reageerde en vertelde me dat hij me zal helpen met zijn spreuk om de loterij te winnen en ook mijn vrouw terug te krijgen binnen 12 tot 16 uur ... In eerste instantie dacht ik dat het een grap was vanwege wat andere spell caster met me deed, maar om mijn grootste verrassing nadat ik alles deed, zei Lord Bubuza, ik won de loterij en mijn vrouw kwam bij me terug en smeekte me om te vergeven en haar terug te accepteren ... Ik heb nog nooit een man gezien die zich aan zijn woord houdt zoals Lord Bubuza, alles gebeurt binnen 12 tot 16 uur, precies zoals hij me vertelde. Heb je hulp nodig? Neem nu contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109 !!!!

unity credit zei

Ik ben Mr.Unity Leo, FINANCIAL CREDIT INVESTMENT. ik ben
een oprechte en gecertificeerde particuliere geldschieter die is goedgekeurd door de FEDERAL
GOVERNMENT.Ik geef internationale en lokale leningen aan alle landen in
de wereld. Bedrag gegeven $ 1.000 tot $ 100.000.000 Dollars, Euro en
Ponden, enz., Die nu beschikbaar zijn voor Business, Personal, House, Travel en
Studiefinanciering.
=========

Vraag vandaag een lening aan. Het is eenvoudig en snel om 2% rente te krijgen en
maandelijkse termijnbetalingen. Bekijk deze geweldige aanbieding. Voor meer
informatie, neem voor meer informatie contact op met het onderstaande adres:

{} Unity.credit56@gmail.com

Informatie nodig
Uw naam volledig: .........
Adres:.........
Benodigde hoeveelheid: .........
Looptijd:.........
Stad:.........
Staat:.........
Land: .........
Postcode:.........
Telefoonnummer:.........
Maandinkomen:.........
Doel van de lening:.........
Neem voor meer informatie contact op met het onderstaande adres:

{} Unity.credit56@gmail.com

Zodra u contact met ons opneemt, zal ik u laten glimlachen.
Mr.unity leo.

Ahiga Audrey zei

Mijn naam is Ahiga Audrey, ik woon in Ohio, Verenigde Staten en ik ben gelukkig getrouwd met een lieve en zorgzame man met drie kinderen. Een heel groot probleem deed zich een jaar geleden in mijn familie voor, tussen mij en mijn man, zo verschrikkelijk dat hij de zaak voor de rechtbank aanhangig maakte voor een echtscheiding. hij zei dat hij nooit meer bij me wilde blijven, en dat hij niet meer van me hield. Dus verliet hij het huis en zorgde ervoor dat ik en mijn kinderen zware pijnen doormaken. Ik probeerde al mijn mogelijke middelen om hem terug te krijgen door veel bedelen, maar het mocht allemaal niet baten. Uiteindelijk bevestigde hij dat hij zijn beslissing heeft genomen en hij heeft me nooit meer willen zien. Op een noodlottige avond, toen ik terugkwam van het werk, ontmoette ik een oude vriend van mij die naar mijn man vroeg. Ik legde haar alles uit, dus vertelde ze me dat de enige manier om mijn man terug te krijgen, is om een ​​spell caster te bezoeken omdat het ook echt voor haar heeft gewerkt. In tegendeel, ik geloofde nooit in betovering, maar ik had geen andere keuze dan haar advies op te volgen. Ze gaf me het e-mailadres van de spell caster die '' wiseozizaspiritualhome@gmail.com '' is
Dus de volgende ochtend stuurde ik een e-mail naar het adres dat ze me gaf en verzekerde de spreukmeester mij dat ik mijn man binnen twee dagen terug zal krijgen. Wat een geweldige verklaring !! lol !!! Ik heb het nooit geloofd, dus hij sprak met me en vertelde me alles wat ik moest doen. De volgende ochtend, verrassend genoeg, belde mijn man die me al meer dan een jaar niet heeft gebeld mij om te vertellen dat hij terugkomt . Zo geweldig toch? Wel, dat was hoe hij diezelfde dag terugkwam, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fouten en voor de pijnen die hij mij en mijn kinderen veroorzaakte. Vanaf die dag was onze relatie sterker dan voorheen. Bedankt voor de hulp van deze geweldige spreukgieter. Mijn advies voor alles daarbuiten om verschillende uitdagingen aan te gaan is contact opnemen met deze geweldige man en net als hij voor mij heeft gedaan, zal hij al je problemen oplossen. Je kunt hem een ​​e-mail sturen via dit e-mailadres. Ik beloofde hem dat ik de hele wereld over zijn magnifieke krachten ging vertellen. (wiseozizaspiritualhome@gmail.com), als je in een dergelijke situatie verkeert, of als je een probleem hebt met betrekking tot "het terugbrengen van je ex. Niet alleen dat hij je kan helpen

1) word gepromoot in alles wat je doet.
2) Verdien een goed geld of win een loterij.
3) succes behalen in het bedrijfsleven.
4) geestelijke problemen.
5) win rechtszaak.
6) Zoek naar je levenspartner.
7) een goedbetaalde baan krijgen.
8) Krijg controle over je huwelijk.
9) genade krijgen en aantrekkelijk worden van mensen.
10) verloren geld terugkrijgen.
(11) genees je van alle ziekten. zowel geneesbaar als ongeneeslijk, net als HIV / AIDS, kanker of wat dan ook
(12) zwangerschapsproblemen oplossen en u zegenen met baby's.

zijn e-mail eenmaal opnieuw adres is (wiseozizaspiritualhome@gmail.com) je kunt ook contact met hem opnemen via whatsapp op +2348111448971

Charlie Oscar zei

Mijn naam is Charlie Oscar uit het Verenigd Koninkrijk, ik heb eerder geprobeerd hulp te zoeken bij verschillende spell caster om me te helpen een loterij te winnen en mijn vrouw terug te krijgen, maar ze hebben mijn geld zonder me te helpen ... ik was in de war en hart gebroken omdat ik moest echt de loterij winnen en ook om mijn vrouw terug te krijgen, dus op een dag in mijn kantoor vertelde ik mijn vriend mijn situatie en hij vertelde me hoe Heer Bubuza mij hielp met zijn spreuk om een ​​loterij te winnen, dus ik nam onmiddellijk contact met hem op en Heer Bubuza reageerde en vertelde me dat hij me zal helpen met zijn spreuk om de loterij te winnen en ook mijn vrouw terug te krijgen binnen 12 tot 16 uur. In eerste instantie dacht ik dat het een grap was vanwege wat andere spell caster met me deed, maar om mijn grootste verrassing nadat ik alles deed, zei Lord Bubuza, ik won de loterij en mijn vrouw kwam bij me terug en smeekte me om te vergeven en haar terug te accepteren ... Ik heb nog nooit een man gezien die zich aan zijn woord houdt zoals Lord Bubuza, alles gebeurt binnen 12 tot 16 uur, precies zoals hij me vertelde. Heb je hulp nodig? Neem nu contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109. !! !!

Wagner Clerk zei

Ik ben mevrouw Christy Walton finance Ik verstrek leningen aan bedrijven en particulieren met een redelijke rentevoet alleen maar om mensen te helpen die financiële problemen nodig hebben enz. Als u geïnteresseerd bent, kunt u ons bereiken via deze e-mail: (christywalton355@gmail.com) Heeft u geprobeerd om een lening te krijgen? Meld u dan nu aan bij mevrouw Christy Walton Finance

Anoniem zei

Waoh eindelijk had ik mac terug in mijn leven nadat ik door zoveel spellers bedrogen was, maar Dr. Oboh legde een glimlach op mijn gezicht en toonde me de doorgaande krachten van de betovering, meneer, je bent een groot man, bedankt en eer voor jou Dr. Oboh, mijn vrienden daar, ik wil dat je me helpt DrOboh te bedanken voor de hulp die hij mij verleent door mac terug te brengen in mijn leven. je kunt Dr Oboh bereiken via zijn e-mail: obohtempleofanswer@gmail.com

Naam: Zoe.
land: Germany

Rubison John zei

Zit u in een financiële puinhoop of heeft u geld nodig om uw eigen bedrijf op te starten?
Heeft u een lening nodig om uw schuld te betalen of uw rekeningen te betalen?
      Opmerking: we verstrekken jaarlijks een lening van slechts 3% rente.

E-mail> quickloanlender.help@gmail.com
WhatsApp> +2348107393284

Anoniem zei

Ik kwam veel getuigenissen tegen op net getuigschrift van Dr. Duck, een voodoo spell caster die je zal helpen om een LOTTERY betovering te werpen en je de juiste getallen geeft om de loterij te winnen, ik geloofde het eerst niet, maar toen het leven moeilijker werd besloot ik om een keer te proberen, nu heeft mijn poging me een miljonair gemaakt, ik speel al 7 jaar allerlei soorten loterij maar ik heb niet tot $ 1000 gewonnen, na contact met hem heeft hij de betovering gegoten en me de hete cijfers gegeven. won (VIJF MILJOENEN DOLLARS) nu ben ik een levend bewijs van het goede werk van Dr. Duck Een begaafd man met een groot vermogen, het is mijn geheim maar ik besloot ook de wereld bekend te maken. Het kan een hulp zijn voor iedereen die geïnteresseerd is, dit gebeurt vorige week geleden dat je vrij bent om contact met hem op te nemen of hem een e-mail te sturen greatoracletemplesolution@live.com
website https://greatoracletemplesolution.wordpress.com

Anoniem zei

Mijn naam is Elda. Ik wil getuigen over de grote spreukgieter genaamd Dr.Chamberc, mijn man en ik ben 5 jaar getrouwd nu we geen kind hebben en de medische arts ons vertelde dat ik niet kan bevallen alleen omdat mijn lichaam beschadigd was door het verkeerde recept voor verdovende middelen maakt me zorgen en mijn man is niet gelukkig dus mijn man besluit met een ander meisje te trouwen en van me te scheiden, ik was zo verdrietig dat ik mijn vriend vertelde dat ze me Dr.Chamberc e-mailadres had en ik nooit geloof zoveel in hem, hoewel ik besloot het gewoon te proberen en hij vertelde me dat hij me zou helpen mijn man na drie dagen terug te krijgen en ik zwanger zou worden. Ik betwijfelde of mijn man op de derde dag naar me terugkeerde en weende dat hij zei hij wilde geen echtscheiding meer 2 maanden nadat de arts had bevestigd dat ik zwanger was, als je een probleem hebt, kan Dr.Chamberc je ook helpen, stuur hem een e-mail op chamberc564@yahoo.com

better waycompany zei

We bieden leningen voor alle doeleinden.
Meld je nu aan en ontvang binnen 2 werkdagen financiële ondersteuning.
- Minimaal geleend bedrag: 6.000,00 €
- Maximumbedrag van de lening: 70.000.000,00 €
- Rente: 2% per jaar
internationale lening
* Lening van de belegger
* Schuldconsolidering
* Tweede hypotheek
* Zakelijke leningen
* Persoonlijke leningen
Stuur ons voor meer informatie een e-mail:
Bedrijfsnaam: BETERE MANIER BEDRIJF
Bedrijfs e-mailadres betterwaycompany234@gmail.com
Bedrijf NMLS ID: 3142798.

Opmerking: stuur alle antwoorden uitsluitend naar dit e-mailadres: betterwaycompany234@gmail.com
Vriendelijke groeten,
betere manier bedrijf

Hobelman Finance zei

Heb je financiële problemen? ZO JA! Neem contact op met Hobelman Finance and Mortgages Limited® Voor kleine en grote leningen. We bieden allerlei soorten leendiensten om aan uw financiële behoeften te voldoen tegen een lage rente van 2%. Neem vandaag nog contact met ons op via e-mail: hobelmanfinance@gmail.com en uw medewerking zal een goede ervaring zijn. +17816567138 het tegoed staat open voor iedereen, ongeacht de nationaliteit.

WhatsApp: +17816567138
https://hobelmanfinance346789211.wordpress.com/
Neem contact met ons op via e-mail: hobelmanfinance@gmail.com

Ana Tenase zei

DR DOMINION, Hier is mijn getuigenis van een Heart Warming schuldenplichtige klant (Ana Tenase uit Roemenië)

Ik zal proberen dit zo kort mogelijk te maken. In juli kwam ik erachter dat mijn man van bijna 17 jaar een affaire had en hij bracht deze vrouw echt bij mij thuis. Ik was op zijn zachtst gezegd verwoest. Ik ontmoette mijn man 18 jaar geleden en hij veegde me overeind en we trouwden 11 maanden nadat we elkaar ontmoetten. We hadden een geweldig huwelijk (ik dacht) we hebben twee prachtige jongens. In 2015 verhuisden we 800 mijl naar een heel klein stadje vanwege zijn werk. Ik stopte met mijn goedbetaalde baan bij een bedrijf waar ik 14 jr. Aan had gewerkt om weg te gaan van mijn familie en baan / carrière om thuis moeder te blijven. Dan zijn we hier 2 en 1/2 jaar later door een echtscheiding en geen baan. Ik voelde me schizofreen door al deze emoties gaan van acceptatie, tot ontkenning, hoe kan dit zijn en weer terug. Ik heb mijn best gedaan om hem terug te krijgen van deze vrouw met wie hij een affaire had en hem te laten zien hoe graag ik bij hem ben. maar hij stond erop dat hij nooit meer bij me wilde zijn. Het was bijna 4 maanden geleden dat hij bij deze andere vrouw ging wonen, en toen besloot ik Dr. DOMINION-spreuken voor hulp te gebruiken omdat ik geen andere keus had en ik voelde dat alles voor mij verloren was. Ik had het mooiste en meest gelukkige huwelijk nadat ik zijn betovering in slechts 48 uur had gebruikt, en zo was mijn huwelijksleven weer op het goede spoor gezet. Als jij een van de mensen bent in een liefdeloos en ongelukkig huwelijk dat niet gered kan worden (en dat kun je alleen maar vaststellen door heel eerlijk tegen jezelf te zijn), geloof me ... er is licht aan het einde van deze tunnel. Hier is zijn e-mail: dominionsolutionhome@gmail.com of zijn WhatsApp-contactpersoon: +2349077406090

Sophie zei

Ik wil de wereld laten weten over DR DOMINION the Great spell caster dat mijn man terugbracht naar mij toen ik dacht dat alle hoop verloren was. DR DOMINION gebruikte zijn krachtige spreuk om een ​​glimlach op mijn gezicht te toveren door mijn man terug te brengen met zijn betovering, in eerste instantie dacht ik dat ik droomde toen mijn man op mijn knieën terugkwam en me smeekte om hem te vergeven en hem terug te accepteren en zelfs sindsdien houdt hij meer van mij dan ik ooit verwacht had, dus heb ik mezelf een gelofte gedaan dat ik de wereld zal laten weten over DR DOMINION, omdat hij een God op aarde is. Heb je problemen in je relatie? heeft je partner het uitgemaakt en ben je nog steeds dol op hem en wil je hem terug? Heeft u problemen met uw financiën? of heb je hulp nodig van welke aard dan neem dan vandaag contact op met DR DOMINION, want ik geef je 100% garantie dat hij je zal helpen, net zoals hij me heeft geholpen. DR DOMINION e-mail is: dominionsolutionhome@gmail.com of zijn WhatsApp-contactpersoon: +2349077406090

thanks22 zei

Wat een geweldige spreukgieter ben ik tegengekomen, Dr. Oboh is de krachtigste spell caster ooit. Nadat ik ben opgelicht van mijn hard verdiende geld van een soort van online oplichters die zich onderscheiden als spell casters. Maar glorie voor god dat ik dr. Oboh tegenkwam die mijn tranen wegwiste en mijn pijnen wegnam van alles wat ik heb verloren door mijn geliefde terug te brengen die ik alle middelen heb geprobeerd terug te hebben. Ik wil deze media gebruiken om dr. Öboh te bedanken voor het terugbrengen van mijn geliefde binnen 24 uur en nu ben ik blij met de liefde van mijn leven en doet hij alles wat ik als vrouw wens. Nogmaals bedankt, dr. Oboh. neem contact op met e-mail: obohtempleofanswer@gmail.com

Zijn websites: https://oboh-temple-of-answer.site123.me/

Mijn naam: Vivian

Land: Australië

Pastor Nicholas Thomas zei

Wij zijn een christelijke organisatie die is opgericht om mensen te helpen die hulp nodig hebben, zoals financiële hulp. Dus als u financiële moeilijkheden ondervindt of als u in financiële problemen verkeert, en u geld nodig hebt om uw eigen bedrijf op te starten, of als u een lening aan uw schulden afwikkelen of uw rekeningen betalen, een goed bedrijf starten, of u vindt het moeilijk om een kapitaallening bij lokale banken te krijgen, neem vandaag nog contact met ons op via e-mail (pastornicholasthomas@gmail.com) OF (WHATSAPP + 1-510-962- 7278) want de bijbel zegt: "Luke 11:10 Iedereen die vraagt ontvangt; hij die zoekt; en voor hem die klopt, zal de deur worden geopend "Laat deze kans dus niet voorbij gaan, omdat Jezus Dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd meer. Alsjeblieft deze is voor serieus gezinde en Godvrezende mensen.
vriendelijke groeten
Beheer
E-mail: (pastornicholasthomas@gmail.com) OF (WHATSAPP + 1-510-962-7278)

George lawrence Mills zei

Hallo allemaal, mijn naam is George Lawrence. Ik heb nooit in een spreuk geloofd voordat ik een betovergieter tegenkom genaamd Dr. Barbara, die me helpt een spreuk uit te halen die mijn ex-geliefde terugbrengt die me twee jaar heeft verlaten voor ons huwelijk, zijn spreuken werken buiten mijn verbeelding en vandaag heb ik ben gelukkig getrouwd met twee kinderen en ik en mijn ex-geliefde nu zijn man en vrouw meer dan ooit heel gelukkig, wat kan ik nog meer zeggen dan DR Barbara bedanken. Als je problemen hebt, neem dan vandaag contact met hem op en je leven zal nooit meer hetzelfde. U kunt contact met hem opnemen via EMAIL: barbaravoodootempel@gmail.com
of WhatsApp +2347032152878 voor het volgende probleem
(1) Als u uw ex wilt herstellen
(2) Als je altijd slechte dromen hebt.
(3) U wilt gepromoot worden in uw kantoor.
(4) U wilt dat vrouwen / mannen achter u aan rennen.
(5) Als u een kind wilt.
(6) Je wilt rijk zijn.
(7) U wilt uw man / vrouw eeuwig binden om de uwe te zijn.
(8) Als u financiële hulp nodig heeft.
(9) Kruidenverzorging
10) Help mensen uit de gevangenis te krijgen
(11) Huwelijksspreuken
(12) Wonderbaarlijke spreuken
(13) Loterij-spreuken
(14) CHARMANTE PROFET
(15) Aantrekkende spreuken
(16) Ziekteweeën elimineren
(17) WINNENDE SPELLEN VAN DE KEUZE
(18) SUCCES IN DE TENTOONSTELLINGSPELLS
(19) Betovering om te weten wie van je houdt.
(20) Zakelijke spellen
(21) Spreuken van HIV-ziekte opheffen
Neem vandaag nog contact op met:
barbaravoodootempel@gmail.com
of whatsApp +2347032152878

Ana Jukic zei

Ik heb nooit GELOOFD DAT IK DIT GELUKKIG EN OVERWELK MET VREUGDE ZOU ZIJN. EEN SPECIALE WAARDERING VOOR ISIKOLO VOOR ZIJN HULP AAN MIJ.
MIJN naam is Ana Jukic, ik ben heel blij om mijn geweldige en prachtige getuigenis met iedereen op deze site te delen ..: ik was 4 jaar getrouwd met mijn man en plotseling kwam er een andere vrouw in beeld die hij begon te haten en hij was beledigend. maar ik hield nog steeds van hem met heel mijn hart en wilde hem ten koste van alles ... Hij vroeg om echtscheiding en mijn hele leven draaide zich uit en ik wist niet wat te doen, hij verhuisde het huis en liet me achter en de kinderen ... mijn zeer goede vriend vertelde me over het proberen van spirituele middelen om mijn man terug te krijgen en stelde me voor aan een spreukgieter dus ik besloot het te proberen. hoewel ik niet in al die dingen geloofde, toen hij de speciale gebeden en betovering deed, kwam mijn man na 2 dagen terug en smeekte hij dat hij zijn fouten had begrepen. Ik kon het gewoon niet geloven, hoe dan ook, we zijn weer samen nu en we zijn blij voor het geval dat iemand hier hulp nodig heeft, is zijn e-mailadres; isikolosolutionhome@gmail.com of whatsapp hem nu +2348133261196.

CARLOS MORGAN zei

Ik verloor mijn baan een paar maanden geleden en ik had slechts een paar honderd dollar op mijn naam staan. Ik was op zoek naar manieren om te betalen en ik kwam deze pagina tegen vanaf Google. In het begin was ik boos maar ik nodig het toch. Ik bestelde een blanco ATM-kaart ter waarde van $ 10.000 en ik liet mijn kaart hier in CA afleveren. Ik was heel benieuwd naar mijn leven in de pinautomaat en tot mijn verbazing kon ik die dag $ 2500 opnemen. Mijn kaart is na een paar dagen gestopt met werken, maar ik heb in totaal $ 8500 hebt opnemen. Heel erg bedankt, ik zal een groter bedrag bestellen. Hier vindt u de contactgegevens. De Engineer bereiken: osemhenshankingsley2005@gmail.com

Helen Truong zei

SLACHTOFFER VAN SCAMS MAAR NU EEN VICTOR VIA JOSH LENINGEN FINANCIËLE SERVICE joshloancompany@gmail.com OF +1 (215) -874-8060

Helen Truong is mijn naam uit 1731 Hilltop Haven Drive, Red Bank, NJ 07701 USA. Het heft mijn hart op om dit medium te gebruiken om onschuldige mensen te redden die in de verkeerde handen zouden zijn gevallen om een ​​online lening te krijgen. Met alle bescheidenheid wil ik persoonlijk alle online leningzoekers persoonlijk waarschuwen om heel voorzichtig te zijn terwijl ze proberen een lening te krijgen, omdat het geen nieuws is dat oplichters overal op internet op zoek zijn naar een lening. Ik was eerder een slachtoffer en ik hoop plechtig dat je een overwinnaar bent als je mijn advies wilt opvolgen. Enkele maanden geleden was ik financieel gespannen en vanwege mijn wanhoop werd ik opgelicht door verschillende online geldschieters. Alle hoop was bijna verloren, totdat een mede-werknemer 'JOSH LENINGEN FINANCIËLE SERVICE' een online betrouwbare en betrouwbare kredietverstrekker voorstelde, omdat ik bijna op het punt stond mijn leven te gaan overwegen met een verlies van ongeveer $ 83.000; Zoals God het wil, heb ik een lening aangevraagd bij 'Josh Loans Financial Service' onder Cynthia's (mede-werknemer) aanbeveling en WOW in minder dan 72 werkuren. Ik kreeg een kredietwaarschuwing waarin werd bevestigd dat mijn account is gecrediteerd met het leningfonds van $ 220.000,00 die ik oorspronkelijk had aangevraagd. Als na het verliezen van veel God me licht heeft laten zien met de hulp van 'JOSH LENINGEN FINANCIËLE DIENST', kan ook jij zonder twijfel net zo goed een lening verkrijgen bij deze gerenommeerde kredietinstelling. ALLES, als jij, je relatie of een besloten persoon wanhopig een lening nodig hebt, NEEM CONTACT OP of help die ziel om te communiceren met JOSH LENINGEN FINANCIËLE DIENST via e-mail op joshloancompany@gmail.com OF sms / bel ze op +1 (215) - 874-8060

Barbara shocker zei

Ik heb nog nooit iemand gezien of gehoord, zoals Heer Bubuza, Heer Bubuza is een God in menselijke vorm. Mensen noemen hem de God op aarde. Mijn man bedriegt mij altijd en elke keer als ik hem zeg om te stoppen met vals spelen, zal hij overstuur raken en dreigen het huis te verlaten, hij blijft maanden bedriegen omdat hij de andere vrouw naar huis zal brengen als ik er niet ben. Ik hield zoveel van hem en wilde hem niet kwijtraken, maar tot mijn grote verbazing kwam ik op een dag terug van zijn werk en ontdekte dat hij zijn spullen nam en bij de andere vrouw ging wonen. Ik huilde en bleef een lange tijd alleen totdat mijn vriend op kantoor me vertelde hoe Lord Bubuza haar hielp om haar man terug te brengen na 6 jaar scheiden, dus ik nam onmiddellijk contact op met Lord Bubuza via WhatsApp en vertelde hem mijn situatie en hij zei tegen mij: hij zal me helpen en mijn man zal terug komen en smeekt me op zijn knieën binnen 12 tot 16 uur. Ik deed alles wat Lord Bubuza me vertelde en tot mijn grootste vreugde gebeurde alles binnen 13 uur, precies zoals Lord Bubuza eerder zei. Mijn man kwam bij me terug en viel op zijn knieën huilend en smeekte hem hem te vergeven. Heb je hulp nodig? Neem nu contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109

Barbara shocker zei

Ik heb nog nooit iemand gezien of gehoord, zoals Heer Bubuza, Heer Bubuza is een God in menselijke vorm. Mensen noemen hem de God op aarde. Mijn man bedriegt mij altijd en elke keer als ik hem zeg om te stoppen met vals spelen, zal hij overstuur raken en dreigen het huis te verlaten, hij blijft maanden bedriegen omdat hij de andere vrouw naar huis zal brengen als ik er niet ben. Ik hield zoveel van hem en wilde hem niet kwijtraken, maar tot mijn grote verbazing kwam ik op een dag terug van zijn werk en ontdekte dat hij zijn spullen nam en bij de andere vrouw ging wonen. Ik huilde en bleef een lange tijd alleen totdat mijn vriend op kantoor me vertelde hoe Lord Bubuza haar hielp om haar man terug te brengen na 6 jaar scheiden, dus ik nam onmiddellijk contact op met Lord Bubuza via WhatsApp en vertelde hem mijn situatie en hij zei tegen mij: hij zal me helpen en mijn man zal terug komen en smeekt me op zijn knieën binnen 12 tot 16 uur. Ik deed alles wat Lord Bubuza me vertelde en tot mijn grootste vreugde gebeurde alles binnen 13 uur, precies zoals Lord Bubuza eerder zei. Mijn man kwam bij me terug en viel op zijn knieën huilend en smeekte hem hem te vergeven. Heb je hulp nodig? Neem nu contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website::: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109

Barbara shocker zei

Ik heb nog nooit iemand gezien of gehoord, zoals Heer Bubuza, Heer Bubuza is een God in menselijke vorm. Mensen noemen hem de God op aarde. Mijn man bedriegt mij altijd en elke keer als ik hem zeg om te stoppen met vals spelen, zal hij overstuur raken en dreigen het huis te verlaten, hij blijft maanden bedriegen omdat hij de andere vrouw naar huis zal brengen als ik er niet ben. Ik hield zoveel van hem en wilde hem niet kwijtraken, maar tot mijn grote verbazing kwam ik op een dag terug van zijn werk en ontdekte dat hij zijn spullen nam en bij de andere vrouw ging wonen. Ik huilde en bleef een lange tijd alleen totdat mijn vriend op kantoor me vertelde hoe Lord Bubuza haar hielp om haar man terug te brengen na 6 jaar scheiden, dus ik nam onmiddellijk contact op met Lord Bubuza via WhatsApp en vertelde hem mijn situatie en hij zei tegen mij: hij zal me helpen en mijn man zal terug komen en smeekt me op zijn knieën binnen 12 tot 16 uur. Ik deed alles wat Lord Bubuza me vertelde en tot mijn grootste vreugde gebeurde alles binnen 13 uur, precies zoals Lord Bubuza eerder zei. Mijn man kwam bij me terug en viel op zijn knieën huilend en smeekte hem hem te vergeven. Heb je hulp nodig? Neem nu contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website:: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109

Barbara shocker zei

Ik heb nog nooit iemand gezien of gehoord van een man als Heer Bubuza, Heer Bubuza is een God in menselijke gedaante, mensen noemen hem de God op aarde.!!! Mijn man bedriegt mij altijd en elke keer als ik hem zeg om te stoppen met vals spelen, zal hij overstuur raken en dreigen het huis te verlaten, hij blijft maanden bedriegen omdat hij de andere vrouw naar huis zal brengen als ik er niet ben. Ik hield zoveel van hem en wilde hem niet kwijtraken, maar tot mijn grote verbazing kwam ik op een dag terug van zijn werk en ontdekte dat hij zijn spullen nam en bij de andere vrouw ging wonen. Ik huilde en bleef een lange tijd alleen totdat mijn vriend op kantoor me vertelde hoe Lord Bubuza haar hielp om haar man terug te brengen na 6 jaar scheiden, dus ik nam onmiddellijk contact op met Lord Bubuza via WhatsApp en vertelde hem mijn situatie en hij zei tegen mij: hij zal me helpen en mijn man zal terug komen en smeekt me op zijn knieën binnen 12 tot 16 uur. Ik deed alles wat Lord Bubuza me vertelde en tot mijn grootste vreugde gebeurde alles binnen 13 uur, precies zoals Lord Bubuza eerder zei..Mijn man kwam bij me terug en viel op zijn knieën huilend en smeekte hem hem te vergeven. Heb je hulp nodig? Neem nu contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109 !!

Barbara shocker zei

Ik heb nog nooit iemand gezien of gehoord van een man als Heer Bubuza, Heer Bubuza is een God in menselijke gedaante, mensen noemen hem de God op aarde.!!! Mijn man bedriegt mij altijd en elke keer als ik hem zeg om te stoppen met vals spelen, zal hij overstuur raken en dreigen het huis te verlaten, hij blijft maanden bedriegen omdat hij de andere vrouw naar huis zal brengen als ik er niet ben. Ik hield zoveel van hem en wilde hem niet kwijtraken, maar tot mijn grote verbazing kwam ik op een dag terug van zijn werk en ontdekte dat hij zijn spullen nam en bij de andere vrouw ging wonen. Ik huilde en bleef een lange tijd alleen totdat mijn vriend op kantoor me vertelde hoe Lord Bubuza haar hielp om haar man terug te brengen na 6 jaar scheiden, dus ik nam onmiddellijk contact op met Lord Bubuza via WhatsApp en vertelde hem mijn situatie en hij zei tegen mij: hij zal me helpen en mijn man zal terug komen en smeekt me op zijn knieën binnen 12 tot 16 uur. Ik deed alles wat Lord Bubuza me vertelde en tot mijn grootste vreugde gebeurde alles binnen 13 uur, precies zoals Lord Bubuza eerder zei..Mijn man kwam bij me terug en viel op zijn knieën huilend en smeekte hem hem te vergeven. Heb je hulp nodig? Neem nu contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109 !!

John Hurt zei

Heb je dringend een lening nodig om je problemen op te lossen neem dan contact op met deze goede man genaamd collins_jamesfinance555@hotmail.com hij zal een glimlach op je gezicht toveren ik ontvang ook een lening van zijn bedrijf Ik ben zo blij dit getuigenis te mogen delen God zegene deze man die ons heeft geholpen en ik nee, hij zal ook voor jou doen

mijn naam is fread kim uit spanje

Anoniem zei

Hallo dames en vriendelijke mannen ben Marie Krajewski uit Duitsland, ik wil de grote dokter Oboh bedanken voor het helpen weer een gelukkige vrouw te worden door mijn man terug te brengen die mij en mijn dochter heeft achtergelaten voor een andere vrouw. Ik ben de afgelopen 2 jaar door dit trauma heen gegaan, maar heb zoveel geluk gehad dat ik in contact kwam met Dr. Oboh die mijn man terugbracht met zijn krachtige betovering. Nu is mijn man niet alleen terug voor mij, maar een veranderd man die nu van mij en onze dochter houdt zoals nooit tevoren. Ik weet echt niet hoe ik de Grote Oboh moet waarderen vanwege wat hij voor mij heeft gedaan. Mijn mensen daar die ook huwelijksproblemen hebben vanwege relatieproblemen, ik raad u aan contact op te nemen met dokter Oboh voor hulp en ik verzeker u dat uw zaak zal worden afgehandeld. Je kunt Dr Oboh bereiken via: obohtempleofanswer@gmail.com

Barbara shocker zei

Ik heb nog nooit iemand gezien of gehoord van een man als Heer Bubuza, Heer Bubuza is een God in menselijke gedaante, mensen noemen hem de God op aarde. Mijn man bedriegt mij altijd en elke keer als ik hem zeg om te stoppen met vals spelen, zal hij overstuur raken en dreigen het huis te verlaten, hij blijft maanden bedriegen omdat hij de andere vrouw naar huis zal brengen als ik er niet ben. Ik hield zoveel van hem en wilde hem niet kwijtraken, maar tot mijn grote verbazing kwam ik op een dag terug van zijn werk en ontdekte dat hij zijn spullen nam en bij de andere vrouw ging wonen... Ik huilde en bleef een lange tijd alleen totdat mijn vriend op kantoor me vertelde hoe Lord Bubuza haar hielp om haar man terug te brengen na 6 jaar scheiden, dus ik nam onmiddellijk contact op met Lord Bubuza via WhatsApp en vertelde hem mijn situatie en hij zei tegen mij: hij zal me helpen en mijn man zal terug komen en smeekt me op zijn knieën binnen 12 tot 16 uur. Ik deed alles wat Lord Bubuza me vertelde en tot mijn grootste vreugde gebeurde alles binnen 13 uur, precies zoals Lord Bubuza eerder zei... Mijn man kwam bij me terug en viel op zijn knieën huilend en smeekte hem hem te vergeven... Heb je hulp nodig? Neem nu contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109 !!!

Alberta Gallegos zei

Mijn naam is Alberta Gallegos. Uit respect voor u en uw spreuken moet ik deze getuigenis aan iedereen laten weten. Ik ben bij andere spell casters geweest zonder enig resultaat te zien. Ik wou dat ik eerder naar je toe kwam, ik heb het beste van je. Mijn ex-man was een jaar weg en ik ging overal en andere spell casters om hulp maar geen resultaat totdat mijn vriend me voorstelde aan Dr Isikolo. Nadat de Love Spell was gedaan, kreeg ik eindelijk een telefoontje van hem. Zijn spreuken hebben wonderen verricht en mijn man is terug met veel liefde. Het was als een wonder! Hij kwam plotseling terug met bloemen die zeiden dat ik hem moest vergeven, ik was echt verbijsterd en geschokt toen mijn man neerknielde en smeekte om vergiffenis en dat ik hem terug zou accepteren. Ik heb echt tekort aan woorden en blij, je bent een God gestuurd naar mij en mijn hele familie .. En nu ben ik weer een vreugdevolle vrouw. Heel erg bedankt Dr. Isikolo Aan iedereen die op zoek is naar een echte betoverancier contact Dr Isikolo Op isikolosolutionhome@gmail.com of neem contact op met hem WhatsApp +2348133261196

Shannon Magas zei

Hoe ik mijn ex-echtgenoot heb terug ...........

Ik ben Shannon bij naam. Groeten aan iedereen die deze getuigenis leest. Ik ben na drie (3) jaar huwelijk door mijn man afgewezen alleen maar omdat een andere vrouw hem betoverde en hij liet mij en het kind achter om te lijden. Op een dag toen ik aan het lezen was via het web, zag ik een bericht over hoe dit spreukgieter Dr Isikoloon dit adres isikolosolutionhome@gmail.com, die een vrouw hebben geholpen om haar man terug te krijgen en ik gaf hem een antwoord op zijn adres en hij vertelde me dat een vrouw een betovering had voor mijn man en hij vertelde me dat hij me zou helpen en na 2 dagen dat ik mijn man terug zou hebben. ik geloofde hem en vandaag ben ik blij om jullie allemaal te laten weten dat deze spreukgieter de kracht heeft om geliefden terug te brengen. omdat ik nu blij ben met mijn man. Dank aan u, Dr Isikolo. Zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of zijn WhatsApp-nummer: +2348133261196

Gabriella Scott zei

Mijn hart is vol van vreugde en ik weet niet hoe ik Heer Bubuza moet bedanken omdat ze me geholpen heeft mijn vriend terug te halen. Mijn vriend was een rokkenjager en ik probeerde hem tegen bedrog te beschermen, maar hij bleef me bedriegen, het kwam op een bepaald moment dat hij zijn spullen pakte en het huis verliet, ik huilde en riep hem aan de telefoon en smeekte hem om naar huis terug te keren, maar hij weigerde en vertelde me dat hij verder ging Ik kon het hart niet langer verdragen, dus vertelde ik mijn zus alles en ze vertelde me dat Lord Bubuza me kon helpen hem terug te brengen, dus ik nam onmiddellijk contact op met heer Bubuza en vertelde hem mijn situatie en hij vertelde me dat hij me zal helpen en mijn vriend zal terugkomen en smeekt me om hem te vergeven binnen 12 tot 16 uur. Ik deed alles wat Lord Bubuza me vertelde en tot mijn grote verrassing kwam mijn vriend naar me toe en viel op zijn knieën huilend en smeekte me om te vergeven en hem terug te accepteren, eerst dacht ik dat het een grap was maar later besefte ik dat hij serieus was dus ik vergaf hem en sindsdien leven we al jaren gelukkig gelukkig samen. Heeft u problemen, neem dan contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109

Gabriella Scott zei

Mijn hart is vol van vreugde en ik weet niet hoe ik Heer Bubuza moet bedanken omdat ze me geholpen heeft mijn vriend terug te halen. Mijn vriend was een rokkenjager en ik probeerde hem tegen bedrog te beschermen, maar hij bleef me bedriegen, het kwam op een bepaald moment dat hij zijn spullen pakte en het huis verliet, ik huilde en riep hem aan de telefoon en smeekte hem om naar huis terug te keren, maar hij weigerde en vertelde me dat hij verder ging Ik kon het hart niet langer verdragen, dus vertelde ik mijn zus alles en ze vertelde me dat Lord Bubuza me kon helpen hem terug te brengen, dus ik nam onmiddellijk contact op met heer Bubuza en vertelde hem mijn situatie en hij vertelde me dat hij me zal helpen en mijn vriend zal terugkomen en smeekt me om hem te vergeven binnen 12 tot 16 uur. Ik deed alles wat Lord Bubuza me vertelde en tot mijn grote verrassing kwam mijn vriend naar me toe en viel op zijn knieën huilend en smeekte me om te vergeven en hem terug te accepteren, eerst dacht ik dat het een grap was maar later besefte ik dat hij serieus was dus ik vergaf hem en sindsdien leven we al jaren gelukkig gelukkig samen. Heeft u problemen, neem dan contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109

Stephanie Pozder zei

Mijn naam is Stephanie Pozder. ik wil Dr Isikolo (isikolosolutionhome@gmail.com) bedanken voor het terugbrengen van mijn ex-man. Niemand had me ooit kunnen laten geloven dat de brief die ik op het punt stond te schrijven op een dag zou worden geschreven. Ik was 's werelds grootste scepticus. Ik heb nooit geloofd in magische spreuken of iets dergelijks, maar mij werd verteld door een betrouwbare bron (een zeer nabije medewerker) dat Trust een zeer toegewijde, begaafde en getalenteerde persoon is. Het was een van de beste dingen die ik ooit heb gedaan gedaan. Mijn liefdesleven was in puinhoop; Ik had twee echtscheidingen achter de rug en stond op de rand van een derde. Ik kon gewoon niet tegen een andere scheiding, en ik wilde harder proberen onze relatie te laten werken, maar mijn man scheen er niet om te geven. en hij remt weer met me. Ik was in de war en niet meer wat te doen, eerder hen om in contact te komen met Dr. Isikolo. Hij deed een liefdesbetovering waardoor mijn man bij mij terugkwam. we zijn nu erg blij met ons zelf. Dr. Isikolo laat hem beseffen hoeveel we van elkaar houden en elkaar nodig hebben. Deze man is voor ECHT en voor goed. hij kan je ook helpen je gebroken relatie te herstellen. Ik had mijn man terug! Het was als een wonder! Hij wilde plotseling naar huwelijkscounseling gaan en deed het heel, heel goed, in ons liefdesleven. contacteer email isikolosolutionhome@gmail.com of voeg hem toe op whatsApp op: +2348133261196

Leon Derek zei

Hallo, ik ben de heer Leon Derek, de crediteur van particuliere leningen. En ik ben hier om uw dromen waar te maken om een lening te krijgen. Heb je dringend een lening nodig? Heeft u een lening nodig om uw schulden af te betalen? Heeft u een lening nodig voor uitbreiding van uw bedrijf of start u een eigen bedrijf? Wij staan voor u klaar met een lage rente van 2% en u kunt een lening krijgen van € 3.000 tot € 500.000.000 het maximale geleende bedrag en tot 50 jaarlening, bieden wij leningen aan particulieren en organisaties. Neem contact met ons op via ons e-mailadres derekfastloan@gmail.com

Anoniem zei

Ik wil echt graag apprecaite Dr.Chamberc wil gewoon mijn ervaring delen met de hele wereld over hoe ik mijn man terugkreeg en mijn huwelijk redde ... Ik was 5 jaar getrouwd met 2 kinderen en ik leef gelukkig met mijn familie tot dingen begon lelijk te worden met mij en mijn man die ons bijna elke keer naar vechtpartijen en ruzie liegt ... het werd erger op een moment dat mijn man de scheiding aanvroeg ... Ik deed mijn best om hem van gedachten te doen veranderen en bij me blijven omdat ik van hem hield met heel mijn hart en wilde mijn man niet verliezen, maar alles werkte gewoon niet ... Hij verhuisde het huis en ging toch door om een ​​echtscheiding aan te vragen ... Ik smeekte en probeerde alles, maar nog steeds werkte niets. De doorbraak kwam toen iemand me kennis liet maken met deze geweldige, geweldige spreukgieter genaamd: Dr.Chamberc die me uiteindelijk heeft geholpen ... ik ben nog nooit zo fan geweest van dit soort dingen, maar besloot het gewoon te proberen omdat ik wanhopig was en geen keus had ... Hij deed de betovering voor mij en de dingen werken echt zoals hij belooft en mijn man is van gedachten veranderd en komt terug naar huis om bij mij en de kinderen te blijven. En beloof me nooit meer pijn te doen. we leven gelukkig zoals het was met de hulp van Dr.Chamberc HIJ IS GESPECIALISEERD IN DE VOLGENDE SPELL. (1) Als u uw ex terug wilt. (2) als je altijd slechte dromen hebt. (3) Als u gepromoot wilt worden in uw kantoor. (4) Als u wilt dat vrouwen / mannen achter u aan rennen. (5) Als u een kind wilt. (6) Als je rijk wilt zijn. (7) Als u uw echtgenoot / echtgenote voor altijd wilt binden. (8) Als u financiële hulp nodig heeft. (9) Hoe u werd opgelicht en u wilt uw verloren geld terugkrijgen. (10) als u uw scheiding wilt stoppen. (11) als u van uw man wilt scheiden. (12) als u wilt dat uw wensen worden toegekend. (13) Zwangerschapsspelletje om baby te verwekken (14) Garandeer dat je de verontrustende rechtszaken en echtscheiding krijgt, ongeacht hoe (15) Stop je huwelijk of relatie van het uiteenvallen. (16) als u een ziekte hebt zoals (H I V), (KANKER) (HERPES) of een ziekte. zorg er opnieuw voor dat je contact met hem opneemt als je een probleem hebt hij zal je helpen. zijn e-mailadres is chamberc564@yahoo.com, neem onmiddellijk contact met hem op.

Great help zei

Goede dag iedereen mijn naam is Benson Wins uit het VK, ik wil de grote Dr Okpa die als aardse god voor me heeft gediend bedanken door me en mijn vrouw die op het punt stond een echtscheidingszaak tussen ons te organiseren na een kort misverstand te herenigen. Maar ik had zoveel geluk dat ik in contact kwam met Dr Okpa die haar naar me terugbracht en liet haar smeken om te vergeven en haar terug te accepteren dat ze nooit iets zal doen om me opnieuw pijn te doen. Dit is een wonder waarvan ik nooit heb geleerd dat het kon gebeuren omdat mijn vrouw serieus over de scheiding nadacht en al uit mijn huis is verhuisd. Nu ben ik blij dat ze terug is met een verontschuldiging van haar en nu leven we gelukkig als nooit tevoren. Nu wil ik de grote Dr Okpa bedanken voor het terugbrengen van mijn vrouw. Ben blij zijn contact te delen met iedereen die dergelijke hulp nodig heeft en ik verzeker u dat uw zaak zal worden opgelost door Dr okpa met wie u contact kunt opnemen via: okpatempleofsolution@gmail.com of bel: +2349031768426

Dupuy Michael zei


Als je moeilijke tijden of armoede doormaakt, moet je niet depressief zijn, want dit is een goede kans om weer rijk en gelukkig te zijn, neem dan contact op met divinecardhacker@gmail.com om je hoofdkaart te pakken die al vol zit met geld.

Ik kreeg mijn eigen stamkaart van hem en ik gebruik deze kaart om elke dag 3000€ te verzamelen, als u dringend uw kaart ook moet hebben en u zult heel blij zijn zoals ik ben.

Contact: divinecardhacker@gmail.com

Bedankt

World Best Loan Offer zei

Hallo...

Beste aanvrager, ik ben Mr.Favour Melody World Best Loan Offer Company LTD .. Wij zijn een internationaal kredietbedrijf. Het is een financiële mogelijkheid voor uw deur We bieden zakelijke en persoonlijke leningen, enz., Zolang het om financiële bijstand gaat. We zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbaar, efficiënt, snel en dynamisch. En een samenwerkende Financier voor onroerend goed en allerlei soorten zakelijke financiering Solliciteer vandaag en u krijgt een lening van ons ..

Meld u nu aan voor uw zeer lage rentevoet van 2% lening!

* Wij bieden lening in EURO EN DOLLAR
* Leen tussen 5000USD en 90.000.000.00USD
* Kies tussen 1 en 30 jaar om terug te betalen.
* Flexibele leenvoorwaarden en -voorwaarden.
* Het is een wereld van geluk met ons om die vreugde van jou terug te brengen door vandaag een lening bij ons aan te vragen ...

Al deze plannen en meer, neem nu contact met ons op per e-mail voor meer info .. ( favourworldbest990@outlook.com ) OF SMS NU NU +1518 621 2700

E-mail ons nu: favourworldbest990@outlook.com
Bel / Sms: +1518 621 2700

Je wereld een betekenis geven.

Vriendelijke groeten.

Wereld beste leningaanbieder..

AppreciateHim zei

Hallo iedereen!!! Mijn naam is Nico, ik denk dat ik de meest gelukkigste dame op aarde ben nadat ik mijn geliefde heb teruggekregen die me 7 jaar heeft verlaten vanwege onbekende redenen. Ik ben de afgelopen 7 jaar niet mezelf geweest omdat ik zoveel van hem hou (Donald) dat ik elke dag aan hem denk en ik heb er alles aan gedaan om hem terug te krijgen, maar kon het nog steeds niet totdat ik een getuigenis tegenkwam gaf online hoe ze haar geliefde terug kreeg door de hulp van Dr Ogundele. Dit maakte me nieuwsgierig en ik besloot om ook contact op te nemen met Dr Ogundele voor hulp. Ik weet nog steeds niet hoe dr. Ogundele Donald na zeven jaar uiteenvallen binnen 24 uur bij me terugbracht. Ik denk dat Dr. Ogundele de grootste liefdesspiritualist op aarde is, omdat hij mijn vreugde terugbracht en een glimlach op mijn gezicht toverde. Donald is weer helemaal terug in mijn armen. Ik moet zeggen dat ik geluk heb gehad om in contact te komen met Dr Ogundele. Mijn mensen daar die hulp nodig hebben om herenigd te worden met hun verloren geliefde of levensproblemen, dit is de kans voor jou om je geliefde terug te krijgen door de hulp van Dr Ogundele. U kunt contact met hem opnemen via zijn privé e-mail. ogundeletempleofsolution@gmail.com. Voor directe gesprekken en Viber-chat: +27638836445

Barbara Ogar zei

Dit is mijn getuigenis over het goede werk van Dr. Isikolo die mij helpt ... Ik ben Barbara Ogar. Het spijt me dat ik dit op het net heb gezet, maar ik zal door deze wereld top spell caster moeten zijn die mijn man terugbracht die mij verliet voor de afgelopen 2 jaar. Uiteindelijk ontmoette ik deze man op een blogsite door een van zijn klanten voor hulp , ik legde alles aan hem uit en hij vertelde me over een spell caster waarover hij had gehoord en hij gaf me een e-mailadres om de betoverancier te schrijven om hem mijn problemen te vertellen. In slechts 2 dagen was mijn man terug bij mij. Ik wil alleen maar bedanken voor deze waarheidsgetrouwe en oprechte spreukgieter, mijnheer, alles wat u verteld heeft, komt af en dank u meneer. Alsjeblieft wil ik iedereen vertellen die op zoek is naar een oplossing voor het probleem, ik raad je aan deze spreider te raadplegen, hij is echt, hij is krachtig en wat de spreukgieter ook vertelt, wat er zal gebeuren, omdat alles wat de spreukgieter te vertellen heeft ik kwam te geschieden. U kunt hem vriendelijk contacteren op zijn e-mailadres is isikolosolutionhome@gmail.com. bel of WhatsApp of Viber hem op +2348133261196

Martinez Leo zei

Vraag je je wanhopig af: "Hoe krijg ik mijn man terug?" na veel tijd is verstreken zonder dat je man bij je terugkomt? Op dit moment zit je vast in een zeer wanhopige situatie, terwijl je geest uitgeput voelt, terwijl je lichaam bereid is om in elke mate te gaan om je man terug te krijgen. Waarom niet contact opnemen met Dr. Yakaya-spreuk wiens e-mail is: Yakayatemple@gmail.com of toevoegen hem op WhatsApp +2347050270227 en breng je man binnen 24 uur terug.

Vihaan Aarav zei

Mijn naam is vihaan Murina. Ik zal heel graag mijn getuigenis delen met alle mensen op het forum, omdat ik nooit heb gedacht dat ik mijn geliefde vriend weer terug zal hebben en hij zoveel voor me betekent.
De jongen met wie ik wil trouwen heeft me vier weken achtergelaten op onze bruiloft voor een andere dame. Toen ik hem belde, koos hij nooit mijn telefoontjes, hij verwijderde me op zijn Facebook en veranderde zijn Facebook-status van getrouwd plan naar alleenstaand, toen ik naar zijn werkplek zei hij tegen zijn baas dat hij me nooit meer wilde zien, ik verloor mijn baan als gevolg hiervan omdat ik mezelf niet meer kan krijgen, mijn leven was ondersteboven en alles ging niet goed met mijn leven, ik probeerde alles wat ik kon doen om hem terug te krijgen, werkte niet totdat ik een man ontmoette toen ik naar Afrika reisde om zaken te doen die zich een paar jaar geleden hadden ontwikkeld, ik vertelde hem mijn probleem en ze zijn er allemaal doorheen gekomen om mijn geliefde terug te krijgen en hoe ik mijn baan verloor, hij vertelde me dat hij me gaat helpen. Ik geloof dat niet in de eerste plaats. maar hij zwoer dat hij me zou helpen door me voor te stellen aan een baba die erg goed is in verzoening met mensenfamilie, zo geeft hij mij de baba-details en zijn privé e-mailadres.
Ik was erg geschrokken toen ik contact opnam met de baba en mijn probleem aan hem uitlegde met mijn geliefde, hij vertelde me de reden waarom mijn geliefde me verliet en me ook enkele verborgen geheimen vertelde, ik was zo verbaasd toen ik dat allemaal van hem hoorde, hij zei dat hij een spreuk voor mij zal uitspreken en ik zal de resultaten in de komende paar dagen zien.
dan reis ik de volgende dag terug naar de locatie en ik belde hem toen ik thuiskwam en hij zei dat hij bezig was met het casten van die spreuken en hij heeft alle materialen gekocht die nodig zijn voor de spreuken, hij zei dat ik de komende 2 dagen positieve resultaten zal zien dat is donderdag, op een schokkende manier, mijn geliefde belde me om precies 12:35 uur op donderdag en verontschuldigde zich voor alles wat hij had gedaan, hij zei dat hij nooit wist wat hij deed, en zijn plotselinge gedrag was niet opzettelijk en hij beloofde dat niet te doen nog een keer. het was alsof ik droomde toen ik dat van hem hoorde en toen we de oproep beëindigden, belde ik de baba en vertelde hem dat mijn geliefde heeft gebeld, en hij zei dat ik nog niets heb gezien, hij zei dat ik ook mijn baan zou krijgen terug in de komende 3 dagen, echt op maandag tegen 7:30, belden ze me op mijn werkplek om hun kantoor te hervatten en meer promotie te krijgen vanuit mijn kantoor. Als iemand zulke hulp nodig heeft, moet hij dringend contact opnemen met deze man, omdat dit de enige manier is waarop ik hem kan betalen en ook mijn medezusters kan helpen die dit allemaal doormaken, ik ben nu gelukkig getrouwd met mijn geliefde.
dit is de baba privé e-mail, dregbosolutioncenter@gmail.com, en het telefoonnummer is +2348121047613

Unknown zei

Ik was op zoek naar advies over wat ik moet doen om mijn EX Echtgenoot terug te krijgen, mijn verhaal gaat over een vrouw die met mijn man in hetzelfde kantoor werkte, ze hadden een affaire en ik ving ze op, daarom had ik om te splitsen, maar ik hou nog steeds van hem maar het lijkt erop dat hij diep in liefde was met de andere vrouw en hij liet me onbruikbaar, na een paar weken zoeken naar hulp, kwam ik Dr.Alli tegen die me kan helpen, ik nam contact op met Dr.Alli voor hulp vanwege het feit dat ik mijn EX-liefhebber wanhopig nodig had omdat hij mijn alles en mijn leven is. Voor God zij de glorie, mijn EX-echtgenoot kwam binnen 12 uur bij mij terug en hij zwoer nooit meer om mij te bedriegen en beloofde me voor altijd lief te hebben. Kijkers die mijn artikel lezen dat ook zijn hulp nodig heeft, moeten contact opnemen met zijn e-mail: (allispellhelp1@gmail.com) of WhatsApp +2348100772528 hij zal uw relatieprobleem oplossen .....

Sabrina Tampolja zei

Sinds mijn man me de afgelopen 2 jaar heeft laten scheiden, ben ik niet mezelf. Ik was een bericht aan het bekijken hoe ik mijn man terug kon krijgen, ik zag een getuigenis gedeeld door Sabrina Tampolja uit Zwitserland over een spreukgieter genaamd Dr. Isikolo. Ik nam contact op met Marina Chaos om te bevestigen hoe Dr. Isikolo haar hielp en zij verduidelijkte alles over hoe hij haar hielp en dat gaf me de moed om Dr. Isikolo om hulp te vragen. Dr. Isikolo verzekerde mij dat mijn dagen van verdriet voorbij zullen zijn binnen 12 tot 16 uur nadat hij klaar is met zijn werk. Ik volgde zijn instructies die hij me gaf omdat ik het geloof, het geloof, de hoop en het vertrouwen in hem had. Voorwaar, ik zeg vandaag tegen u dat ik en mijn man weer samen zijn en ik kan trots zeggen en getuigen van de wereld van wat Dr Isikolo voor mij heeft gedaan. Neem vandaag nog contact met hem op via e-mail: e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. bel of Whatsapp hem op +2348133261196

seox _ joy zei

Wow, what a nice article, it is really helpful for me and many others. Keep sharing. Thanks for sharing this type of post. Thanks for sharing with us Enjoyed every bit of your blog. I have an interesting website, If you have some time please visit my website. 3d nesten

Een reactie posten

Live duroos