De soennah van het opheffen van de handen tijdens de takbiraat van salaatul 'ied

Het opheffen van de handen tijdens de extra takbiraat van salaatul ‘ied


Als eerste datgene wat is overleverd dvan de Sahaba -radia Allaahoe ‘anhoem- mbt het opheffen van de handen

Ibnul Qayyim al-Jawzi –rahimahoe Allaah- zegt in zijn boek “Raf’ul yadayn fi salaat” pagina 295 het volgende:

En het is bevestigd dat de sahabah hun handen ophieven tijdens de takbiraat van de twee ‘ieds.


Ten tweede wat is overleverd van de Tabi’ien –rahimahoemoe Allah- mbt het opheffen van de handen

Imaam ‘Abderazaaq as-San’aanie heeft gezegd in zijn “Moesannaf” onder nummer 5699 middels ibn Djarieh dat hij zei:

Ik zei tegen ‘Attaah: “ Moet de imaam zijn handen opheffen tijdens de extra takbiraat met salaatul fitr (‘ied)? Hij zei: “ja, en de mensen moet ook (hun handen) opheffen.” [de ketting van overleveraars is sterk]


Ten derde de uitspraken van de geleerden over de regelgeving van het opheffen van de handen

Imaam aboe Ja’far at-Tahaawie –rahimahoe Allaah- zegt in zijn boek “Mo’ien al-oemah ‘ala ma’rifaat al-wafaaq wal gilaaf baynal a-immah” het volgende:

En zij zijn het overeens mbt het opheffen van de handen tijdens de takbiraat. De handen worden opgeheven tijdens de extra takbiraat en er word tussen elke takbira een onderscheid gemaakt door een stilte.

Imaam al-Baghawie heeft gezegd in zijn boek “sharhoe soennah” boek 4 pagina 310:

Het opheffen van de handen met de takbiraat van al-‘ied is een soennah bij de meeste van de Ullamah.

En de Ullamaah die hebben gezegd dat het aanbevolen is zijn:

Ibnul Qayyim, Ibn Baaz en ibn ‘Otaymien –rahimahoemoe Allaah-


Geschreven door Shaykh ‘Abdelqaadir bin Mohammed bin ‘Abderahmaan al-Junaid
Genomen van
www.sahab.net

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos