Geschiedenis van de Ahl oel-Hadieth.

Dus het is bevestigd met dit bewijs dat de weg van Ahl oel Hadieth niet een nieuwe Madhhab is, maar het is de oorsprong van waar de Boodschapper van Allaah - sallallaahoe ‘alayhie wa sallam - zich op bevondt en waar hij zijn Metgezellen en degene na hen op achterliet. Zij bleven na zijn tijd op datgene waarmee hij hen beschreven heeft, generatie na generatie, zonder enige onderbreking tot aan deze dag.

Moge Allaah, de Almachtige en de Meest Verhevene, hun aantallen vermeerderen in elke tijd en plaats tot aan de komst van het Laatste Uur - Shaykh Ahmed ad-Dehlawie

Lees het hier

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos