Het profijt van de wetenschap van hadieth.

Dit artkel gaat over het grote profijt die de wetenschap van hadieth heeft gehad, en nog steeds heeft, op de Islamitische wetenschappen en ook op vele andere overleveringsgerelateerde wetenschappen. En de grote inspanningen die geleverd zijn door de moslimgeleerden, vanaf de eerste generatie en daarna, in het verzamelen en authenticeren van de overleveringen.

Lees het
hier

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos