Soennah verspreiden zonder weerleggen van de dwaling?

Vraagsteller: Wat zegt u over diegene die zegt dat het aan de geleerde is om de methodologie van de Vrome Voorgangers te onderwijzen zonder aandacht te besteden aan de dwalende sekten en methodologiëen? Valt dit niet onder de uitspraak van Umar (Ibn Khattaab) moge Allaah tevreden met hem zijn; ''De Islaam zal steeds meer verloren gaan, stukje voor stukje.''

Shaykh Saalih aal’shaykh (hafidahullaah): Het antwoord is, deze uitspraak is niet juist. En het is incorrect en een fout. Want het weerleggen van degene die afwijkt is van de fundamenten van deze Religie. Want Allaah is de eerste en Grootste die degenen die afweken van de Profeet weerlegde. En Hij is Degene die hen Zelf met woorden bestreed, Majesteitelijk en Verheven is Hij. Het weerleggen van degene die afwijken van de Waarheid is van de beste manieren om dichtbij Allaah te komen. Shaychoel-Islaam (Ibn-Taymiyyah) zei: Het is van de grootste vormen van Jihaad. En dit is correct. En het kan zelfs de Jihaad tegen vijanden van de buitenkant overstijgen (in belang). Want het bestrijden van de vijand die binnen zit is belangrijker dan het bestrijden van de vijand die aan de buitenkant zit. Want van de vijand die aan de buitenkant zit, is de vijandschap bekend en duidelijk. Echter, wat betreft de vijand die binnen zit, zijn vijandschap kan onbekend zijn.

En van de grootste vormen van vijandschap is dat er zich onder de moslims iemand bevindt die hen oproept naar iets anders dan de methodologie van de Voorgangers. Zoals de innovaties en Shirk en de dwalenden verdraaide methodologieën, zoals de Raafidah (Shi’a) en Khawaaridj en soortgelijken. Dan zonder twijfel, het weerleggen van hen is van de grootste vormen om dichtbij Allaah te komen. De mensen met een verdraaide Aqeedah, de Soefies en de dwalende sektes en soortgelijken. Het weerleggen van hen allemaal is van de grootste vormen om dichterbij Allaah te komen en van de beste vormen van gehoorzaamheid aan Allaah. En het is een vorm van Jihaad die altijd uitgevoerd moet worden. Allaah heeft gezegd: “Gehoorzaam daarom de ongelovigen niet en vecht tegen hen met een grote strijd” 25:52. En het bestrijden van hen met Quraan en kennis van de grootste vormen van Jihaad. Wat betreft dat we hen met rust laten en zwijgen over hen (de innoveerders). Wanneer zal de waarheid dan gekend worden? Als de geleerde zwijgt over het verduidelijken van de dwaling van de dwalenden, hoe zal de waarheid dan gekend worden?


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos