Wanneer is een persoon van soennah

Uitleg van sharh as-soennah van Imaam al-Berbehaarie –rahimahoe Allaah-

Door de nobele Shaykh

Al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan ibn Abdillaah al-Fawzaan

–Hafidahoe Allaah-

[Oorspronkelijke tekst] En het is niet toegestaan voor een moslim om te zeggen: die persoon is een persoon van soennah, totdat hij van hem weet dat alle eigenschappen van de soennah in hem terug te vinden zijn. Er wordt niet over hem gezegd dat hij een persoon van soennah is totdat de gehele soennah in hem terug te vinden is.

[Uitleg] Je dient een persoon niet te prijzen en te complimenteren behalve met kennis (De prijzing van een persoon dient dus gebaseerd te zijn op kennis). Zodat de mensen niet misleidt worden door jouw complimenten voor hem tewijl hij dit niet is (de persoon die geprezen moet worden). En als je zeker weet (door het te controleren) en dit bevestigd is, en dat je zijn weg en kennis kent en zijn standvastigheid (istiqaamah) correct is, dan prijs je hem. Maar dat jij hem complimenteerd en prijst zonder dat jij iets over hem weet, dit is een gevaarlijke prijzing waardoor je de mensen misleid met deze persoon. O wee die mensen die iedereen prijzen stopten zij daar maar mee. Prijsden zij maar niemand aan behalve diegenen die voldoen aan de voorwaardes van een prijzing. Want een prijzing is een getuigenis (shahada) en wanneer deze niet correct is dan wordt het een valste getuigenis (shahadatoe zoer).

En zijn uitspraak "dat alle eigenschappen van de soennah in hem terug te vinden zijn"

De eigenschappen van de soennah zijn in aqiedah, kennis, handelingen en in het volgen van de vrome voorgangers (Selef as-Saalih). Maar wanneer hij niets bezit behalve één eigenschap dan wordt er niet over hem geoordeeld dat hij van Ahloe Soennah is, (er word niet over hem geoordeeld) aan de hand van die ene eigenschap laat staan diegene die niets hiervan bezit!

Bron: Itihaaf al-qaarie bi-ta'liqaat 'ala sharhi as-soenah pagina 222

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos