De aanbevolen handelingen van Woedhoe

Auteur: Shaych `Abdoellaah bin Saalih Al-`Obaylaan

Van de aanbevolen handelingen (soenan) van woedhoe, die voor de woedhoe plaats vinden zijn: hetgeen wat is overleverd door Aboe Hoerayrah (radiallaahoe `anhoe) van Allaah`s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) dat hij heeft gezegd:

“Als het niet was dat ik bang was dat ik een moeilijkheid voor mijn oemmah zou veroorzaken, dan zou ik hen hebben bevolen om de Siwaak te gebruiken bij elke woedhoe.”
Overleverd door Maalik, Ahmed en an-Nasaa`ie, en de ketting van overleveringen is authentiek.

Het is ook aanbevolen voor een Moslim om de woedhoe te verrichten met een mudd (twee handen vol) van water. Dit is gebaseerd op wat Anas (radiallaahoe `anhoe) heeft overleverd:

Dat Allaah`s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) de woedhoe verrichte met een mudd van water en hij verrichte de Ghoesl (grote reiniging) met een saa` van water.” Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.

Na het maken van woedhoe, is het aanbevolen voor iemand om hetgeen te zeggen wat is overleverd door Ibn `Omar (radiallaahoe `anhoe) van Allaah`s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) waarin hij zei:

“Er is niemand van jullie die de woedhoe verricht, en het afmaakt, en zegt: `Ashadoe an Laa Illaaha Illaallaah, wahdahoe laa sharieka lahoe, wa ashadoe anna Mohammedan `abdoehoe wa Rasoeloehoe’ behalve dat de acht poorten van het paradijs zich voor hem openen, en hij kan binnetreden van waar hij wil.” Overgeleverd door at-Tirmidhie

At-Tirmidhie vermelde de toevoeging aan de hadieth:

Allaahoemma, Idja`alnie min at-Tawaabien wadja`alnie min al Moetahhierien.”
Bron: Zijn boek As-Salaat (pagina 19) -
www.selefiepublikaties.com -

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos