Verdediging van de Soennah.

Sinds de vijanden van de Islaam en de Soennah het keer op keer wagen om deze bronnen te belagen, is het aan een moslim om te leren hiermee om te gaan...

Hoe beschermt een moslim zijn Islaam in de landen van de ongelovigen?

Shaych al-Iemaam Moqbil ibn Haadie

Vraag: Hoe beschermt een moslim zijn Islaam in de landen van de ongelovigen?

Antwoord: Hij beschermt het door zich standvastig vast te houden aan de bewijzen, en door te zitten met de vromen. Er is overleverd in de `Sahihayn` (Boechaarie & Moslim) op gezag van Abie Moesa al- Ash’arie ( moge Allaah tevreden over hem zijn) dat de Boodschapper van Allaah (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

"De gelijkenis van de goede metgezel en de slechte metgezel is niet anders dan die van degene die misk op heeft en de (metaal) smid. Degene die misk op heeft, geeft je er misschien van, je koopt er misschien wat van, of je ruikt er in ieder geval de goede geur van. En de smid; of hij brand je kleding, of je krijgt van hem een verderfelijke geur!"

En de eervolle Heer zegt in zijn Nobele Boek betreffende de mensen van het Paradijs:

(('Zij wenden zich dan tot elkaar en stellen elkaar vragen. Een spreker onder hen zal zeggen: "Voorwaar , ik had een vriend. Hij zei (vroeger tegen mij): "Voorwaar, behoor jij tot hen die de (de Opstanding) bevestigen? Als wij dan al dood zijn, en tot aarde en beenderen zijn geworden, zullen wij dan zeker worden beoordeeld." Hij zei ( tegen de anderen in het Paradijs) "Hebben jullie (dit) gezien?" Toen keek hij en zag hem in het midden van Djahim (de Hel). Hij zei: "Bij Allaah, jij hebt mij bijna in het ongeluk gestort. En als er niet de genade van mijn Heer was, dan zou ik zeker tot de voorgeleiden (voor de Hel) behoren.')) [37:50-57]

En een dichter heeft gezegd: "Vraag niet over de persoon zelf, maar vraag over zijn vriend; want elke persoon neemt zijn vriend als voorbeeld."

Zij, degenen die zeggen: 'Dit is toegestaan en die persoon is streng' , het is aan jou om voor hen op te passen en ver van hen vandaan te blijven en dat je om bewijs vraagt. [Allaah Ta'ala zegt:]

(("De Dag waarop de onrechtvaardige op zijn handen zal bijten zal hij zeggen: "O, had ik de weg met de Boodschapper maar gevolgd. O, wee! Had ik maar nooit zo iemand als vriend genomen. Hij deed mij van de herinnering afdwalen nadat zij tot mij was gekomen." En Satan laat de mens in de steek.")) [25:27/29]

En door het wegblijven van gewoonten. En (het wegblijven) van hetgeen waarmee hij gewoon was voor de islaam, de nafs (eigen-ik) neigt naar de oude gewoonten van een mens. Het is dus aan hem dat hij daarvan wegblijft en dat hij met vrome moslims omgaat. De Profeet (Vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

'Een persoon is op het geloof van zijn vriend, eenieder van jullie moet dus kijken met wie hij zich bevriend.'

Bron: Tuhfatoel-moedjieb ‘ala asilat al-haadir wal-gharieb (blz 159/160)

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos